7.září 2021 na jednání valné hromady byl zvolen tajnou volbou nový pětičlenný výkonný výbor, který si na svém prvním jednání zvolí aklamací svého předsedu a místopředsedu:

  • Jiří Moudrý, předseda VV
  • Aleš Novotný, místopředseda VV
  • Mgr. Miloslav Brníček, člen VV
  • Pavel Orbán, člen VV
  • Ondřej Šišma, člen VV

 Na jednání valné hromady byla také zvolena tříčlenná revizní komise, která si na svém prvním jednání aklamací zvolí svého předsedu:

  • Michal Růžička, předseda RK
  • Renata Zemánková, člen RK
  • Svatoslav Saják, člen RK

Orgány OS ČUS Vyškov podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS Vyškov. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů Vyškov. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS Vyškov v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Vyškov. Předseda zastupuje samostatně OS ČUS Vyškov, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Vyškov řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Vyškov činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Vyškov.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b