Okresní sdružení ČUS Vyškov, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. Okresní sdružení ČUS Vyškov, z.s., tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Vyškov (dle územního členění České republiky). 

Činnost OS ČUS Vyškov, z.s. je podporována z programů MŠMT. 

OS ČUS Vyškov, z.s. může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu (dále jen ČUS), které provozují svou činnost na území okresu Vyškov.

Na základě licence udělené ČUS je Okresní sdružení ČUS Vyškov, z.s. oprávněn užívat označení v podobě OS ČUS Vyškov, z.s.

Stanovy OS ČUS Vyškov

Základním účelem a hlavní činností OSČUS je:

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,
b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
k) spravovat vlastní majetek.


Novinky

13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020
10. 6. 2021
Předseda agentury Neusser představil zástupcům svazů své vize
26. 1. 2021
5 důvodů proč se nechat očkovat proti Covid-19
9. 11. 2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy