Číslo účtu 1334731/0100

IČ 00435961


Hlavní zprávy:

VV OS ČUS Vyškov z.s., oznamuje velmi smutnou zprávu. 19. 9. 2018 nás navždy opustil dlouholetý funkcionář ČUS, předseda revizní komise okresního sdružení pan MVDr. Jiří RADOŠ z Ivanovic na Hané.

ČEST JEHO PAMÁTCE

parte 

 

Sportovní den seniorů navštívil místopředseda senátu pan Ivo Bárek

Česká unie sportu na okrese Vyškov za podpory MěÚ Vyškova, Slavkova u Brna a Rousínova uspořádala sportovní den seniorů spojený s táborovou sportovní akcí pro děti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojďte s námi sportovat.

Česká unie sportu na okrese Vyškov pořádá sportovní den seniorů pro muže i ženy 60+.

Akce se koná 16.srpna 2018 na stadionu v Rousínově.

V případě nepříznivého počasí bude přesunuta do místní haly.

 Den seniorů 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepce financování sportu v Jihomoravském kraji

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konala ve Vyškově diskusní setkání s pracovníky oddělení sportu na JmK.  Byly zde mimo jiné představeny výsledky získané z Dotazníku uveřejněném v úz č. 5. Tento dotazník stále běží a lze jej stále vyplňovat a to na:

 

Dotazník najdete na následujícím odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1Z4Z61jsxmZqGqIWdg1FLdrNeeeBNSSfrrzZOElzLPZg/edit#responses

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní prostředí vyzvalo bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě!

Zástupci sportovního prostředí vyzývají bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a zároveň k vyvození osobní odpovědnosti v souvislosti s jejím dalším působením v politice. Usnesli se na tom delegáti 36. valné hromady České unie sportu, která se konala ve středu 20. června ve Sportovním centru Nymburk.

 

Záznam z 36. valné hromady České unie sportu na webu České televize naleznete v odkazu zde.

 

Stát dlouhodobě podcenil oblast financování sportu a právě ve funkčním období Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo devastační vliv na fungování sportu v České republice. Tento stav se nepodařilo úplně narovnat dodnes,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Představitelé ČUS na valné hromadě podrobně analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy, která propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní  obvinění předsedy Miroslava Jansty, generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace. Delegátům národních sportovních svazů a zástupcům sportovních klubů či tělovýchovných jednot  byly prezentovány zásadní informace. „Je potřeba zdůraznit, že neutěšený stav na Ministerstvu školství a ve vyplácení státních dotací do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské schopnosti bývalé ministryně Kateřiny Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ vysvětlil Miroslav Jansta.

 

Pokles o 50 tisíc dobrovolníků!

V současné době dobrovolníci obtížně shánějí prostředky na sportovní činnost. Zhoršily se podmínky, narostly povinnosti, administrativa a byrokracie. Podle statistiky České unie sportu za posledních deset let skončilo ve sportu až 50 tisíc dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod klubů. „Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého tónu tohoto slova!  Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní funkcionáři, kteří toto vykonávají zadarmo ve volném čase. Reálně hrozí, že na vesnicích a ve městech nebude mít sport kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.

Navíc průměrný hrubý plat pracovníků Servisních center sportu ČUS v okresech ze současné státní dotace MŠMT vychází na méně jak 15 000 Kč měsíčně. A práce stále přibývá. „Česká unie sportu na ubohý stav státní péče o sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako jediná organizace. Zároveň nabízí řešení. Nadále budeme usilovat o vypsání transparentních dotačních programů a posílení státní podpory,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Za obvinění ČUS mohou netransparentní podmínky

Podle orgánů činných v trestním řízení byla Česká unie sportu v minulém roce obviněná z toho, že porušila pravidla veřejné soutěže o státní dotace. „Podle nás ale pravidla nastavená od úředníků Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Už v březnu 2016 jsme v dopise bývalou ministryni informovali, že pro fungování ČUS a našich územních pracovišť potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož roku nám exministryně tehdy lživě oznámila, že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů korun. V návrhu úředníků (pozn. – viz níže) se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ popsal Marek Hájek.

 

Tabulka srovnání střešních organizací s původním návrhem MŠMT výše dotace

 

2309YjE.jpg

 

 

Představitelé ČUS se proti tomuto návrhu z loňského února přirozeně a rozhodně ohradili. Česká unie sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a po republice má nejvíce územních pracovišť, které pomáhají s organizací sportu. „Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost mezi sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun a na jednoho člena v České obci sokolské jde 300 korun. Jsou snad děti sportující u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.

 

Zájezdy na olympijské hry – úřednická korupce?

Za skandální počin považuje Česká unie sportu skutečnost, že o rozdělování dotací pro střešní organice rozhodovali úředníci, kteří jezdili na olympijské hry. „Úředníci pravidelně cestovali na služební cesty na olympiády nikoliv z provozních nákladů MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných na Český olympijský výbor. Byl zájem na „dostatečných“ dotacích pro ČOV - nepreferovali proto úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek, místopředseda ČUS.

Skutečnost je taková, že stát nestanovil pravidla účasti úředníků na olympijských hrách. Není také jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat. „Není to výčitka vůči olympijskému výboru nebo České obce sokolské. ČOV je obětí systému, ne viník. Obdobně jsou na tom také sokolové. ČUS nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního nabídnout. Leda výlet do rozpadlé jednoty na Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc ČUS, hájící zájmy sportu, je k nelibosti úředníků MŠMT často objektivně (a konstruktivně) kritická k výstupům z MŠMT,“ doplnil Marek Hájek.

 

Aktuální postup vyšetřování

Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět ve věci obvinění České unie sportu první procesní kroky. Vyslechnuti byli první svědci. „Vzhledem k velkému počtu vyslýchaných osob nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady ČUS a zmocněnec ČUS, podle kterého byl postup úředníků MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a netransparentní.

Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit ani jednu skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho zvýhodnit, obohatit či poškodit. Přidělování neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky správního úkonu, ne soutěže,“ dodal Marcel Petrásek.

 

 

Finální dopady působení Kateřiny Valachové na MŠMT

- Sportovní prostředí se nachází na pokraji krachu, paralýza sportovního úseku MŠMT.

- ČUS a její představitelé obviněni za to, že poukázali na prokazatelné fatální chyby úředníků.

- K. Valachová nezajistila svým úředníkům podmínky pro vytvoření vhodné metodiky.

- ČUS na deformace upozornila, expertní komise MŠMT na deformace upozornila a navrhla nápravu, ale ČUS je stíhána, zatímco ČOV obdržel navíc mimořádnou dotaci 76 mil. mimo programy MŠMT. 

- ČUS chtěla peníze do celé České republiky, nikoliv pro svůj profit nebo profit jednotlivců.

- MŠMT pracovalo bez pravidel a kritérií, ministryně nezajistila podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, porušilo vlastní základní pravidlo podpory sportu = SPRAVEDLNOST, odebralo sportu 1 mld. Kč na jiné účely MŠMT

 

Alarmující závěry výzkumu ČUS současná situace v SK/TJ 
(stav květen 2018, 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot)

 

75 % nemá dostatek prostředků na činnost

73 % nemá dostatek prostředků na nábor dětí

93 % nemá prostředky na ohodnocení kvalifikovaných trenérů

88 % není spokojená se státní podporou

92 % sportovišť postavena před rokem 1989!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
VYŠKOV

Čokoládová tretra Vyškov

ve středu 30. května 2018

 

Populární běžecký závod pro děti Čokoládová tretra opět zavítá do Vyškova. Z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlaté tretry Ostrava, Atletický klub AHA Vyškov, z. s., srdečně zve děti, rodiče s dětmi a stejně tak všechny příznivce atletiky na běžecké závody, kde se mimo jiné, vítězi jednotlivých kategorií, kvalifikují do krajského finále. 

ONLINE registrace již nyní probíhá na www.cokoladovatretra.cz , akce samotná začíná na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově od 14:00 hod..

 Tak tedy ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod. začíná prezentace přímo na stadionu, děti ve věku 3 až 11 let budou svádět souboje na tratích 30 m až 300 m. Novinkou je otevřený závod všem věkovým kategoriím na 800 m. Výsledky Čokoládové tretry Vyškov 2018 jsou též započítávány do seriálu Dlouhé míle 2018.

 Doprovodný náborový program Kids Athletics, atrakce pro děti, to vše na atletickém stadionu Za parkem ve Vyškově ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod.

 Přijďte, srdečně Vás zve tým trenérů a pořadatelů AHA Vyškov.

 Další informace najdete na www.ahavyskov.cz .

Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují

Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ)

 

  1. května 2018

Vážení,

píšeme Vám jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jež se použije od 25. května 2018.

V rámci ČUS a ČOV v současné chvíli intenzivně společně pracujeme na analýze našich činností, jejíž výsledky, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, chceme poskytnout národním sportovním svazům i dalším sdruženým subjektům, zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování s požadavky GDPR.

Jsme si vědomi toho, že použitelnost nařízení je již za dveřmi. Datový audit a srovnávací analýza činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR, na kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního hlediska velmi složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný závazný výklad GDPR a že v ČR ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR.

Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.

Z výše uvedených důvodů očekávejte v týdnu od 14. května 2018 další připravované informace, včetně konkrétních doporučení na následující dny a včetně nejdůležitějších dokumentů, se kterými bude možné dále pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s dokumentem „Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html), jehož realizace je prvním z opatření, které je čekají. ČUS i ČOV budou postupně společně zveřejňovat dostupné informace k zajištění souladu s novým nařízením.

 

Se sportovním pozdravem

 

 

 

Mgr. Jan Boháč, v.r.                                                                 Mgr. Petr Graclík, v.r.

           generální sekretář ČUS                                                              generální sekretář ČOV

Mimořádná úřední zpráva OS ČUS Vyškov,z.s. č.1

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzorový formulář klikni zde

vzorový formulář 1

vzorový formulář 2

Informace  klikni zde

Veškeré dotazy zasílejte emailem na OS ČUS Vyškov a tyto dotazy budou centrálně odpovězeny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jansta vysílá vládě S.O.S.!

Český sport nemá peníze na údržbu majetku

Český sport jde do boje o peníze na údržbu a provoz svého majetku. Sportovní stavby v účetní hodnotě 50 miliard korun zastarávají a stát paradoxně zrušil program, z něhož jednoty a kluby v minulosti čerpaly. 

Více na

https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/331948/jansta-vysila-vlade-s-o-s-cesky-sport-nema-penize-na-udrzbu-majetku.html

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V DOTAČNÍM PROGRAMU
MŮJ KLUB – 1. ČÁST

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6177-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx


Nejlepším sportovcem okresu Vyškov je cyklista Boudný,

sympaťáka ovládl výškař Fišer.

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-vyskovska-je-cyklista-boudny-sympataka-ovladl-vyskar-fiser-20180222.html

                                  

Senátor Ivo Bárek a Pavel Boudný   Ivana Králíková Pavel Boudný Dana Hyláková          

  Tereza Cibulková

Sportovní talent Tereza Cibulková  


Sport potřebuje vlastní rozpočet, říká okresní šéf ČUS Jiří Moudrý

Vyškov /ROZHOVOR/– Český sport prochází nelehkým obdobím, kdy je výrazně omezena státní finanční pomoc. Tu sportovci dostávali i prostřednictvím České unie sportu. „Tento stav by neměl trvat dlouho,“ přeje si nejvyšší představitel vyškovského okresního sdružení ČUS Jiří Moudrý.
Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/sport-potrebuje-vlastni-rozpocet-rika-okresni-sef-cus-jiri-moudry-20180103.html


Sportovec okresu Vyškov 2017 

Hlasy do této ankety vkládejte v níže uvedeném odkaze

http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu


Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok

2018 více zde

 


DEN SENIORŮ 2017

OS ČUS Vyškov uspořádal 26. 10. 2017 akci pro seniory  více zde


ČUSÁČEK 2017

OS ČUS Vyškov uspořádal "Čusáček 2017"

více zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 7. 2017 Proběhl Memoriál Vojtěcha Baláše ve fotbale, konaný ve Chvalkovicích na Hané. Při této příležitosti proběhl pietní akt vzpomínky na pana Baláše, dlouholetého předsedy OFS Vyškov a místopředsedy OV ČSTV. V říjnu 2017 to bude 7 roků co nás náhle opustil. Všichni stále vzpomínáme.

Za OS ČUS Vyškov se zúčastnil a památku uctil položením kytice sekretář Zdeněk Jelínek a fotodokumentaristka Helena Rafajová  více zde


Web: ČUS.CZ | Informační systém ČUS |
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. - Management sportu - Wellness specialista - Trenérská škola a kurzy
Veřejná část: Sportovní kluby - Sportovní zařízení - Svazy - ČUS struktura - Přihlášení do IS

Užitečný prolink:


Novinky

15.9.2018
Podle České unie sportu je mimořádná dotace pro ČOV neoprávněná.
27.8.2018
Celosvětový úklidový den 15. září podpoří také Česká unie sportu
11.5.2018
Využijte další komunikační prostředek pro nábor nových členů
2.5.2018
Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou
30.3.2018
Česká unie sportu k tématu druhé sloky státní hymny

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146

Oblíbené odkazy