Číslo účtu: 1334731/0100
IČ: 00435961

Web: ČUS.CZ | Informační systém ČUS |
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. - Management sportu - Wellness specialista - Trenérská škola a kurzy
Veřejná část: Sportovní kluby - Sportovní zařízení - Svazy - ČUS struktura - Přihlášení do IS

Užitečný prolink:

Hlavní zprávy:

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

 na Dotačním portále JMK (https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ ) v sekci Vzdělávání, sport a volný čas zveřejněn dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021.

 

Odkaz: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12230-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2021.aspx

 

Sběr žádostí bude probíhat od 15. 2. do 1. 3. 2021 – viz. pravidla DP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, dne 16.1.2021 mezi 10. a 12. hodinou, proběhne instalace nové verze IS Rejstřík sportu. V tuto dobu nebude systém dostupný. Děkujeme za pochopení. S přáním hezkého dne tým NSA a SSW.

Národní sportovní agentura

https://www.rejstriksportu.cz/dashboard

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Článek byl aktualizován 8. ledna 2021

 Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

 Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

 Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 

 • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

 • Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 Covid sport

Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen.

 Covid Sport 2

Program Covid Sport 2 ( https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/ ) byl zaměřen na oblast podpory A - zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastnily některé z Výzvou definovaných profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B byla zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny. Ukončení příjmu žádostí bylo 7. 12. 2020.

 Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020, další podmínky ve výzvě. Připravuje se pokračování.

 Covid – Ubytování

Stále pouze „jarní“ program. Vypisuje MMR ČR ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani ) Týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. Ukončení příjmu žádostí bylo do 3. 11. 2020. Připravuje se pokračování.

 Covid - Gastro - Uzavřené provozovny

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny ( https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/ ) má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity. Výzva na příjem žádostí o podporu bude vyhlášena 15. ledna 2021.

 Souhrn opatření na pomoc OSVČ a firmám

Souhrn aktuálních opatření a programů na pomoc OSVČ a firmám naleznete na stránkách MPO v odkaze zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

Opatření na pomoc OSVČ (aktualizováno 23.12.2020) /zdroj MPO/

Opatření na pomoc firmám (aktualizováno 15.12.2020) /zdroj MPO/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní sportovní agentura během pouhých 36 hodin od spuštění příjmu žádostí do dotačního programu „Regionální sportovní infrastruktura“ registrovala žádosti za 805 milionů Kč., což výrazně převyšovalo původní alokaci 600 milionů pro celý program. Vedení NSA ihned zareagovalo a zdvojnásobilo alokaci určenou pro tento dotační program na 1,2 miliardy Kč. 

https://agenturasport.cz/nsa-registruje-rekordni-zajem-o-regionalni-investicni-dotace/

PF 2021 OS ČUS Vyškov

Milan Hnilička ocenil spolupráci s ČUS při nastavení Rejstříku sportovců,
společném postupu v administraci programů a uvolňování covidových opatření

https://www.cuscz.cz/novinky/zprava-z-vv-cus-konaneho-15-12-2020.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MILAN HNILIČKA: DO ŠKOL BY SE MĚL VRÁTIT TĚLOCVIK

 

Hokejový brankář, který má 106 reprezentačních startů. To je vizitka Milana Hniličky, jenž se z ledu přesunul do trenérské, manažerské a posléze poslanecké lavice. Rok vede Národní sportovní agenturu, s níž má velké plány, avšak v současnosti se zabývá především podmínkami pro sportování dětí, mládeže, amatérů i profesionálů v covidové době. V rozhovoru s Deníkem hovoří i o tom, kdy hokejisté zase mohou začít vozit zlaté medaile z mistrovství světa a jak do toho zapadá spor reprezentačního trenéra Filipa Pešána s Aloisem Hadamczikem.

 Česká republika balancuje na hranici třetího a čtvrtého stupně PES. Co to znamená pro sportovce, kteří se těšili na svoje vlastní štěně, neboli PES sport?

Než o speciální štěně šlo spíš o upřesňování nastavených opatření. Proběhla řada jednání, která se týkala kompletní škály sportování. Snažili jsme se vše pojmenovat a v rámci velké matice to nějak rozumně nastavit pro všech pět stupňů PSA. Rozdělili jsme si sportovce na profesionály, kteří to mají jako práci, a amatéry.

 Profesionálové jsou na tom teď nejlépe, když mohou trénovat a hrát bez omezení?

Mohou soutěžit bez početního limitu, protože se pravidelně testují. Hrají v neomezeném režimu, ale bez diváků.

 Kromě VIP diváků ve skyboxech.

Byla tu snaha vyhovět sportovnímu prostředí, takže jsme spustili pilotní projekt na Slavii, kde se díky testům otevřelo hlediště omezenému počtu fanoušků a partnerů klubu. Nově se do toho zapojil i hokej, takže v každém boxu může být deset lidí, kteří mají prokazatelný partnerský vztah s klubem.

 Vás ale nejvíc zajímají amatérští sportovci, pro které jste chtěl vyjednat zásadní úlevu. Povedlo se?

Jde o 1,8 milionu registrovaných amatérských sportovců, které evidujeme v rejstříku sportů. U nich řešíme hlavně sportování ve vnitřních prostorech. Kdyby podstupovali pravidelné PCR nebo antigenní testy, mohli by mít časem stejný režim jako profesionálové. Zatím o tom stále jednáme.

 Budou moci sportovat v tělocvičně bez roušky?

Ano, to už platí od úterka. Podmínkou je negativní výsledek testu, ať už PCR nebo antigenního, který nesmí být starší 48 hodin. Stejný režim platí pro trenéry a rozhodčí. Pokud tým trénuje pravidelně aspoň dva dny v týdnu, musí se všichni hráči nechat otestovat jednou za pět dní.

 Jak bude testování víc než milionu sportuchtivých lidí fungovat?

Platí, že testy si nemohou dělat sami, musí se to dít na příslušných odběrových místech. Je to ale obrovské množství lidí, takže aktuálně se s kluby a dalšími subjekty bavíme o mechanismu testování.

 Antigenní testy jsou nepoměrně levnější, ale v masovém měřítku i ty mohou kluby finančně zatížit. Co s tím?

Mysleli jsme na to v covidových programech a pomůže nám i zvýšená alokace finančních prostředků pro sport v příštím roce. Do sportu půjde 11,8 miliardy korun, z toho 10,2 miliardy z Národní sportovní agentury, šest miliard na činnost, čtyři do investic. Ministerstvo pro místní rozvoj pošle 1,6 miliardy do sportovišť obcí do 3000 obyvatel. Je to obrovská suma peněz, protože speciálně covidová doba ukázala, jak je sport důležitý i pro celkovou imunitu obyvatelstva. Zaměřili jsme se proto především na přímou podporu v programu Můj klub pro sportovce do 23 let. Loni si v jeho rámci o dotaci zažádalo 6000 klubů a letos 7150, které poptávají celkových 1,8 miliardy korun. K tomu jsme ještě vytvořili program Provoz a údržba, který pomůže klubům rozvíjet jejich sportoviště.

 Dokážete kontrolovat, zda peníze půjdou přesně na to, co se objeví v žádostech o podporu, včetně nákladů na testování?

O tom musíme vést debatu, protože pravidelné testování bude zřejmě nutné i příští rok, což jsme při nastavování programů nemohli vědět. Jsme připraveni na to pružně zareagovat.

 Obáváte se dopadu dočasného vypnutí sportování na chod jednot a klubů hlavně s ohledem na trenéry?

Toho se velmi obávám. Právě proto tak intenzivně komunikuji s ministerstvem zdravotnictví a snažím se věcně argumentovat, aby podmínky pro sportování byly za dané situace co nejpříznivější. Sport má vedle té zdravotně preventivní především výchovnou roli. Učí děti disciplíně, vyhrávat i přijímat prohry, týmovému uvažování i soutěživosti. Na hřištích se projevují přirození lídři i pasivnější pracanti. Užitečné návyky, které díky sportu formují charakter dětí, se nyní nerozvíjejí. Školáci téměř tři čtvrtě roku sedí doma, fixují se na počítač a komunikaci přes sociální sítě, nehýbou se a přicházejí o styk s přirozenými autoritami, ať už jsou to učitelé nebo trenéři. Dostat je zpátky na hřiště a do tělocvičen bude velmi složité, nemluvě o ztrátě výkonnosti reprezentantů. Například v hokeji celý jeden rok, během něhož se měli malí kluci učit bruslit, zmizel.

 Pro představu uvádím, že medián kroků, které jsme letos ušli, poklesl oproti loňsku o 25 procent. Fyzioterapeut Pavel Kolář, předseda Lékařské komise Českého olympijského výboru, varuje před tím, že pokud se neobnoví tělocvik ve školách, nejmladší generace bude mít nejen sklon k otylosti, ale také různým onemocněním. Usilujete o nápravu?

Byl bych moc rád, kdyby se tělocvik zase vrátil do škol, ale nemám na to žádný vliv, jde o kompetenci ministrů zdravotnictví a školství. Těsně spolupracuji se skupinou lékařů, kteří se zabývají pohybovým aparátem, a jejich varování rozumím. Je to součást mé argumentace, ale připomínám, že to vnímají i epidemiologové. Pro ně je ovšem zásadním hlediskem šíření nákazy a bohužel při sportu se setkává hodně lidí. Naštěstí díky testování se restrikce mohou zmírnit, což se týká hlavně roušek, s nimiž je sportování opravdu velmi obtížné.

 Až nemožné?

Dovolil bych si říct, že ve spoustě sportů ano. O víkendu jsem si to vyzkoušel při tenisu, a to opravdu nejde. Musíme zkrátka neustále poměřovat všechna pro a proti. Před covidem jsme citelně zvýšili objem financí do sportu, aby nevyrůstala obézní generace. Podporovali jsme zavádění třetí hodiny tělocviku. No a teď nemáme ani jednu. Podle mě by rozvolňování restrikcí ve školství mělo jít ruku v ruce s povolením hodin tělocviku. Koneckonců dokud nemrzne, mohou se konat i venku.

 Amatérský sport se do roka snad vrátí k normálu, ale co uděláte pro to, aby výpadek dramaticky nepoznamenal vrcholový sport, kde i bez něj moc zářivých úspěchů nemáme?

To je otázka celkového vnímání role sportu, postoje státu. V minulosti byl sport hodně podceňován, věnoval se mu jeden odbor na ministerstvu školství a výsledky tomu odpovídaly. Sport se naprosto vyrovná fenoménu kultury, Česká republika je ze 70 procent vnímána ve světě přes sportovce, stačí jmenovat Zátopka, Čáslavskou, Jágra, Nedvěda, Ledeckou. Aby se dostavily úspěchy, je nutné se sportu věnovat systematicky, počínaje tělocvikem ve školách přes kluby, talentovanou mládež až po reprezentaci. Proto vznikla Národní sportovní agentura.

 Když vás premiér Andrej Babiš uváděl do funkce, slíbil přísun zlatých medailí nejen z mistrovství světa v hokeji. Kdy to bude?

To je náš cíl, ale abychom na něj dosáhli, musíme tomu věnovat velké úsilí, přistupovat k tomu systémově a s láskou. Je třeba děti vést k tomu, aby sport opravdu milovaly. Bez trenérů, kteří je to naučí, to nedokážeme. Proto cílíme na jejich finanční i morální podporu.

 Řekl jste, že sport musíte milovat. Jak vnímáte spor trenéra hokejové reprezentace Filipa Pešána s Aloisem Hadamczikem, v němž Pešán kritizoval rozhodnutí Hadamczikova vnuka Marcela Barinky dát přednost angažmá v Německu před juniorským reprezentačním srazem?

Trenér Pešán to vzal z emoční stránky a já mu rozumím. Pan Hadamczik měl podle mě problém s tím, že o tom mluvil veřejně. Hájil svého vnuka, který bojuje o místo v německém týmu. Musíme mít ale na paměti, že bez účasti v národních juniorských týmech by si mladého hokejisty ve světě málokdo všiml. Je na každém hráči, jaké priority si zvolí.

 Jak jste to měl vy?

Nikdy jsem neodmítnul národní tým, to bylo moje vnitřní přesvědčení.

 Úspěšní reprezentanti se také stávají vzory pro děti a mládež. Po skvělém šestém místě na MS v basketbale se jím třeba stal Tomáš Satoranský, který je jako hráč NBA sice nejlépe placeným českým sportovcem v zahraničí, ale vždy dával přednost hře za národní tým. Co dělat, aby takových příběhů bylo víc?

Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal v generaci velmi úspěšných sportovců, ať už to byl hokej, fotbal nebo atletika. A všichni si pamatují trenéry, kteří jim pomáhali růst. I díky tomu jsme byli úspěšní v kolektivních sportech. Možná jsme neměli nejlepší individuality, ale jako tým jsme měli obrovskou sílu a vůli vítězit. Je velký rozdíl, když máte mezinárodní úspěch v klubové sféře, třeba v hokejové NHL nebo basketbalové NBA, a šampionátem, který sleduje velká část republiky. To je úplně jiná atmosféra a nepopsatelný vnitřní pocit. V porovnání s profesionálním klubovým sportem je to téměř za nula peněz, ale motivačně a emočně vás to dostane úplně na vrchol. Pro tým jste ochoten se roztrhat a odevzdat úplně všechno. Profesionální angažmá zajistilo mně a mé rodině ekonomické pohodlí, ale reprezentační úspěchy jsou jiná rovina. Daly mi nejen uspokojení, ale i jistou urputnost, touhu posouvat se dál a dobývat další mety.

 S více než stovkou reprezentačních startů patříte do elitní brankářské pětky, ale poměrně brzy jste přešel do trenérsko-manažerské role. Kde se to ve vás vzalo?

Možná to souvisí s pozicí brankáře, který musí být nejzodpovědnější postavou týmu. Když udělá chybu útočník, je tam obránce, a když udělá chybu on, je tam brankář. Ale když ten zakročí špatně, je z toho gól. Je na něj vyvíjen obrovský tlak a od dětství v sobě pěstuje velkou zodpovědnost vůči kolektivu. Znám pár kolegů, kteří byli po brankářské kariéře úspěšnými funkcionáři, namátkově Petr Bříza. Když jsem končil s aktivní kariérou, chtěl jsem zůstat u sportu, ale rozhodně jsem neměl funkcionářské a už vůbec ne politické ambice. Spíš jsem se těšil, že si odpočinu, užiji si rodinu, kamarády, zajdu na tenis nebo na ryby. Jenže z těch představ o lenošení jsem se brzy vyléčil, ozvaly se moje vlastnosti, potřeba něco budovat, nejdříve v hokejovém klubu, poté při rozvoji mládeže, na svazu. Pak jsem se posunul do pozice vládního zmocněnce pro sport a nakonec do čela Národní sportovní agentury. Sport je můj život a kdybych neměl svoji práci rád, nemohl bych to dělat. Ono to není vždycky jednoduché, je tu plno tlaků a negativního vnímání nového úřadu. Jsem ale přesvědčený, že jeho vznik je pro rozvoj sportu naprosto stěžejní a opravdu mu pomůže.

 Co jste říkal zpovědím bývalých špičkových sportovkyň, dálkové plavkyně Yvetty Hlaváčové a biatlonistky Gabriely Koukalové, které hovoří o ztraceném dětství, drilu, nelidských podmínkách či šikaně?

Velkou roli v tom hraje rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem. V tom druhém není prostor pro žádnou chybu. Plavání, biatlon nebo tenis jsou strašně náročné sporty, kdy malé detaily dělají rozdíl mezi průměrem a stupněm vítězů. Musíte být dlouhodobě na špičkové úrovni, aby se dostavil úspěch. V kolektivním sportu je velký tlak na místo v týmu, ale když v něm jste a nemáte zrovna svůj den, odehrají to za vás spoluhráči. Zápas můžou zachránit ostatní, tedy pokud zrovna nejste brankář. Zkušenosti zmíněných sportovkyň jsou určitě velmi osobní, z jejich pohledu to je asi hluboká pravda. Každodenní dřina a posouvání fyzických hranic na maximum je psychicky velmi náročné. Možná i proto o profesionálech mluvím nejméně a pořád zdůrazňuji důležitosti masového amatérského sportování, potřebu přivést děti ke sportu. A nejde jen o pohyb, ale také formování jejich osobnosti. Všimněte si, že řada špičkových firem motivuje různými bonusy svoje zaměstnance k využívání posiloven, bazénů a podobně. Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle je zdravý duch.

 Kvůli covidu se nekonala řada mezinárodních sportovních akcí, neproběhla olympiáda v Japonsku, mistrovství Evropy ve fotbale a světa v hokeji. Věříte, že olympijské hry se příští rok uskuteční?

Jsem optimista a chci tomu věřit.

 Mezinárodní olympijský výbor tento týden zařadil na hry v roce 2024 nové disciplíny jako breakdance, surfing, skateboarding a sportovní lezení. Z té poslední máme díky Adamu Ondrovi asi všichni radost, ale co ty ostatní?

Systém je dobře nastaven, vedle základních sportovních disciplín se tam přidávají na nějaký časový úsek i ty neolympijské. Je to zajímavá motivační složka pro menší nebo nově vznikající disciplíny. Sport se vyvíjí, vždyť původní olympijská soutěž byla přetahování lanem, tak proč by to teď nemohl být breakdance?

 Část zápasů Mistrovství světa v hokeji 2021 se měla odehrát v Bělorusku. Ozvala se ale řada hokejových svazů, že kvůli tamní politické situaci by k tomu nemělo dojít. Jaký na to máte názor?

Hovořil jsem o tom s prezidentem Českého hokejového svazu Tomášem Králem, který se jasně vyjádřil, že naši hokejisté se MS v Bělorusku nezúčastní. Za to jsem osobně rád, protože postup prezidenta Lukašenka se neslučuje s naším pojetím práva a demokracie. Určitě to je velké téma pro národní hokejové svazy a Mezinárodní federaci ledního hokeje.

 Zametejme ovšem i před vlastním prahem, který už poněkolikáté poskvrnili fotbaloví funkcionáři a rozhodčí. Může do kauzy Romana Berbra a cinknutých zápasů vstoupit Národní sportovní agentura například tím, že alespoň slovně podpoří obrodný proces vedený bývalými fotbalovými reprezentanty, jako jsou Karel Poborský či Vladimír Šmicer?

Je to nejdiskutovanější téma současnosti, protože fotbal je největší sportovní odvětví v České republice. Má 300 000 členů a tři tisíce klubů. To, co se v něm v posledních letech děje, nepřispívá k tomu, aby byl také nejúspěšnějším na mezinárodním poli, byť reprezentace si nevede špatně. Personální problémy si musí vyřešit Fotbalová asociace a její volené spolkové orgány. Do toho stát zasahovat nemůže. Rozhodně si ale pohlídáme dotace, které tam posíláme. Detailně budeme kontrolovat, zda peníze doputovaly tam, kam podle žádostí měly. A budeme se bavit i o účinnosti systému podpory mládeže. Do personálních otázek ve vedení fotbalu mluvit nemůžu, ale nežiji na jiné planetě. Vidím spoustu bývalých skvělých fotbalistů, kteří začínají být úspěšní i v manažerských funkcích. Jenom na jménu se to ovšem neutáhne, musí za tím být každodenní práce i komunikace s velkými kluby, kterých se to také dotýká. Fotbal je na každé vesnici a zároveň je to jediný sport, který může vydělat velké peníze účastí v mezinárodních klubových soutěžích a prodejem hráčů, které jsme doma vychovali. Fotbal má velký vliv i na společenskou atmosféru, a proto udělám maximum, abych v rámci svých pravomocí pomohl vybudovat co nejlepší rozvojový systém.

KDO JE MILAN HNILIČKA

Narodil se 25. června 1973 v Litoměřicích.

Byl úspěšným hokejovým brankářem, poprvé nastoupil v ligovém zápase za Kladno v 16 letech. Působil i v zámoří a za český národní tým odchytal 106 zápasů.

Věnoval se i trénování a od oku 2012 manažerské činnosti. Od sezony 2012/2013 byl manažerem reprezentační sedmnáctky. V sezóně 2016/2017 byl asistentem generálního manažera české hokejové reprezentace, v srpnu 2017 se stal generálním manažerem národního týmu.

V roce 2017 byl zvolen poslancem jako nestraník za hnutí ANO. V lednu 2018 byl jmenován vládním zmocněncem pro sport.

Od srpna 2019 je předsedou Národní sportovní agentury.

---------------------------------------------------------------------------------------

Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020

Článek byl aktualizován 1. prosince 2020

 

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. 1262 (dále jen „Usnesení“) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě obou dokumentů jsou s účinností od 03. 12. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s provozem sportovišť (Usnesení) a současně v souvislosti s povinností nosit ochranu dýchacích cest (Mimořádné opatření).


Tentokrát je výkad velmi problematický. V některých ohledech si jednotlivá ustanovení písmen v Usnesení navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle našeho názoru tedy není možné za současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.

 

Usnesení omezuje provoz sportovišť v čl. II odst. 3 tak, že:

 1. sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
 2. ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
 3. pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že:
 • pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
 • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 1. pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že:
 • pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
 • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 1. pro výkon rekreačního sportu platí, že
 • vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
 • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 1. provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem.

Provoz bazénů je pak v Usnesení upraven vlastním režimem, a to čl. II odst. 4, dle kterého provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány.

 

Shora uvedené Usnesení je však ve vztahu ke sportu nelogické, matoucí, v některých ohledech si navíc jednotlivá ustanovení písmen navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle mého názoru tedy není možné ze současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.

 

A. Sportoviště

Pravidla týkající se sportu jsou v čl. II odst. 3 Usnesení rozdělena do jednotlivých „kategorií“ pod písmeny a) – f). Dle této systematiky jsou si tedy pravidla postavena na roveň a nelze tak dovozovat, že by např. pravidla pod písm. a) nebo b) měla přednost před pravidly uvedenými pod písm. d) nebo f). Nastavená pravidla by tak měla být vzájemně slučitelná, což však není případ Usnesení. Např. pravidlo uvedené pod písm. b) jasně stanoví, že ve všech vnitřních sportovištích (Usnesení obsahuje poměrně široký, a navíc demonstrativní, výčet uvažovaných vnitřních prostor staveb) je možné vykonávat pouze individuální sporty, když v jeden čas může být přítomno nejvýše 10 osob. Pokud by toto pravidlo mělo být jakýmsi obecným pravidlem, ze kterého by byly následně vyjmenovány určité výjimky např. k profesionálním sportovcům – písm. c), či neorganizovaným sportovcům – písm. e), pak by systematika Usnesení byla postavena jinak, neboť by takové výjimky měly být zařazeny do „podbodů či odrážek“ k takovému obecnému pravidlu. Takto však Usnesení postaveno není, avšak právě s přihlédnutím ke všem následujícím pravidlům – písm. c) – f) lze konstatovat, že dochází ke stanovení pravidel odlišných od písm. b).

 

„Speciální“ pravidla pak platí pro následující skupiny:

 1. Profesionální sportovci - písm. c): příprava na vnitřním i venkovním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, tedy individuální i kolektivní sport bez stanovení maximálního počtu osob.
 2. Amatérští organizovaní sportovci – písm. d): příprava na vnitřním sportovišti max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců maximálně však 10 osob, na venkovních sportovištích na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.
 3. Rekreační neorganizovaní sportovci – písm. e): na vnitřních sportovištích maximálně 10 osob a současně maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, na venkovních sportovištích nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny bez maximálního omezení počtu osob, tedy individuální i kolektivní sport.
 4. Fitness centra – písm. f): ve vnitřních i venkovních prostorech rozestupy 2 m, uvnitř maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a skupinové aktivity maximálně v 10 osobách.

 

Dle mého názoru je nastavením výše uvedených „speciálních“ pravidel zcela vyčerpána množina sportovců. Lze si tedy jen těžko představit skupinu osob, na kterou by v takovém případě dopadla ta „obecná“ pravidla dle písm. b). Vzhledem ke skutečnosti, že však „obecná“ pravidla dle písm. b) (v podstatě všechna vnitřní sportoviště) jsou dána na roveň pravidlům „speciálním“ dle písm. c) – f) a jejich vzájemná slučitelnost je v podstatě nulová, pak nezbývá než se domnívat, že k dané problematice lze přistoupit pouze dvěma způsoby.

 

 1. Primárně je třeba naplnit „obecná“ pravidla nastavená dle písm. b), a tudíž veškerá pravidla pro jednotlivé kategorie dle písm. c) – f) ve vztahu k vnitřním sportovištím nelze v té části, která je v rozporu s pravidly obecnými, aplikovat.
 2. Každá kategorie dle písm. c) – f) bude činnost realizovat dle svých „speciálních“ pravidel, v důsledku čehož se pak (vzhledem k pokrytí celé množiny sportovců těmito „speciálními“ pravidly) k obecným pravidlům dle písm. b) vůbec nepřihlíží a jsou tedy nadbytečnými.

 

Byť ani jedna z variant není dle mého názoru správná a Usnesení by mělo být zcela přeformulováno tak, aby bylo jasné, zřejmé a pochopitelné, jsem názoru, že za dané textace je třeba se přiklonit k variantě druhé, tedy postupovat dle „speciálních“ pravidel pro jednotlivé kategorie, jelikož v opačném případě by naprosto ztratila smysl jejich existence a nebyl by žádný důvod, aby byla vůbec vytvářena.

 

Nejasná jsou rovněž i pravidla pro možné uspořádání amatérských soutěží organizovaných sportovními svazy na vnitřních sportovištích. Byť jsou tyto soutěže explicitně povoleny – čl. II odst. 3 písm. a) Usnesení, tak jejich faktická proveditelnost je v podstatě eliminována pravidly nastavenými Mimořádným opatřením.

 

B. Bazény

V případě režimu bazénu se domnívám, že jsou pravidla nastavena srozumitelněji. V případě venkovních bazénů je jasně dán počet 50 osob. V případě bazénů vnitřních jsou pak dány limity 2, a to:

 1. počtem osob v závislosti na vnitřní rozloze (1 osoba/15m2) a
 2. maximálním počtem osob při skupinové aktivitě – 10 osob.

 

Domnívám se, že ač to není v Usnesení explicitně uvedeno, je možné, aby v jeden čas bylo přítomno v prostorách vnitřního bazénu více skupin, a to až do naplnění maximální možné kapacity počtu osob na metr čtvereční vnitřní plochy. Například pokud bude kapacita bazénu vycházet na 35 osob (dle podmínky výše pod bodem a), pak mohou být přítomny 3 skupiny po 10 osobách (nebo 4 skupiny 9-9-9-8), přičemž je třeba zajistit taková organizační opatření, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi skupinami.

 

V dané souvislosti by tedy bylo namístě, kdyby tato část Usnesení obsahovala obdobné pravidlo, jako v případě sportovišť – „pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření“.

 

C. Ochrana dýchacích cest

Ve vztahu k povinnosti nosit ochranu dýchacích cest je pak Mimořádným opatřením nastaven následující režim. Z obecného zákazu jsou vyjmuti:

 1.  sportovci nebo cvičící osoby:
 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,

 

 • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;
 1. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že povinností nosit ochranu dýchacích cest není limitován pouze sport na venkovních sportovištích a na vnitřních sportovištích jen profesionální sport a bazény.

 

V návaznosti na matoucí textaci Usnesení a s přihlédnutím k pravidlům dle Mimořádného opatření je pak zřejmé, že byť Usnesení povoluje pořádání i amatérských soutěží organizovaných sportovními svazy, pak s přihlédnutím k povinnosti užívat na vnitřních sportovištích ochranu dýchacích cest i během sportovní činnosti je jasné, že výkonnostní amatérský sport na vnitřních sportovištích je de facto nerealizovatelný.

 

Závěry:

 

 1. Ve vztahu k Usnesení není možné činit žádné jednoznačné závěry.

 

 1. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích jsou vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby pouze na venkovních sportovištích. V případě vnitřních sportovišť platí výjimka pouze pro profesionální sportovce a bazény.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní sportovní agentura vydala dodatek č. 1
k výzvě Provoz a údržba 2021 a výzvě MŮJ KLUB 2021.

Výzva MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Je prodloužena do 27.11.2020 do 17.00hod

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00 do 23. prosince 2020 do 17:00 hodhttps://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Doufám, že se do hal vrátíme všichni, říká šéf okresního sdružení ČUS Moudrý

-https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/doufam-ze-se-do-hal-vratime-vsichni-rika-sef-okresniho-sdruzeni-cus-moudry-20201.html

19.11.2020

Vybrané sporty na profesionální úrovni už dostaly povolení hrát své soutěže. Amatéři na nejnižším článku si na odemčení hal a tělocvičen zřejmě budou muset ještě delší dobu počkat. Nulový stav ovšem neplatí pro klubové a svazové činovníky. „Aktuálně se zabýváme především žádostmi o registraci do Národní sportovní agentury,“ sdělil předseda okresního sdružení České unie sportu Jiří Moudrý.

Předseda vyškovského okresního sdružení České unie sportu Jiří Moudrý. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Jak současná koronavirová situace aktuálně ovlivňuje život vesnických klubů a jednot je jasné, ale co lze čekat po uvolnění sportovních činností i pro amatéry?

Myslím si, že současná situace ovládne sport jako takový v celé České republice na dlouhý čas, nechci říkat na několik let. Mám obavy hlavně o starší sportovce a o nejmladší děti, kteří si odvyknou pravidelně sportovat a někteří si už budou těžko zvykat na předešlý sportovní režim. Doufám, že si všichni uvědomí, že sport je důležitou součástí našeho života a brzy se vše vrátí do starých kolejí.

Čím hlavně se OS ČUS nyní zabývá?

Naše okresní sdružení je v současné době zavaleno žádostmi o pomoc s registrací tělovýchovných jednot a sportovních klubů do rejstříku sportu nové Národní sportovní agentury. Zatím máme zaregistrováno něco přes polovinu našich tělovýchovných jednot. Já sám jsem zatím měl přes třicet telefonních kontaktů s funkcionáři našich tělovýchovných jednot. Sekretář Zdeněk Jelínek má těchto dotazů několikanásobně víc, ať už telefonicky nebo e- mailem.

Je jasné, že jde i o peníze. Ohrozí pandemie rozdělování či dokonce výši dotací pro vesnické jednoty?

Pandemie by rozdělení dotací ohrozit neměla. Jde spíše o technickou stránku přechodu sportu z Ministerstva školství a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Z důvodu pandemie je vše trochu hektické a rejstřík NSA nebyl připraven tak, aby byl od začátku plně funkční a export členské základny z informačního systému ČUS nefungoval tak, jak by měl. V dnešních dnech je rejstřík již plně funkční, o čemž jsem se sám přesvědčil při pomoci některým tělovýchovným jednotám s exportem jejich členů do databáze NSA.

Co je tedy pro kluby a oddíly nyní nejdůležitější?

Nejdůležitější, jak jsem naznačil, je zvládnout přechod veškeré administrativy z Ministerstva školství a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. To je momentálně náš největší úkol, pomoc s registrací a se žádostmi o dotace tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Po několika letech se znovu podařilo ČUS protlačit dotační program „Provoz a údržba sportovních zařízení“ a znovu je vypsán program „Můj klub“.

Máte nějaké doporučení pro celkové zvládnutí tohoto stavu?

To samozřejmě není jednoduché. Je třeba, aby funkcionáři všech tělovýchovných jednot a sportovních klubů toto období překonali, s čímž se jim snažíme ve všech směrech pomoci a můžou se na nás obrátit. Jsme připraveni jim všemožně vyjít vstříc a pomoci jim jak s registrací do rejstříku NSA, tak i s vypracováním žádostí o dotační programy. Věřím, že přechod finančních prostředků na NSA bude přínosem pro celý český sport, nejen pro velké kluby, ale i pro nejmenší tělovýchovné jednoty. Všem sportovcům přeji pevné zdraví a brzký návrat na sportoviště.

Autor: Zdeněk Vlach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/.

 Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

 Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23. listopadu do 14. prosince 2020.

 Na základě první vlny dotazů připojujeme doplňující výklad, zpracovaný ve spolupráci s NSA, k otázce výše spolufinancování a celkové alokace programu, která nemusí být konečná.

V určení výše spolufinancování přistoupila NSA pro rok 2021 k novému modelu, zásadně odlišného od dosud používané praxe.

Proto jsme připravili tuto prezentaci jeho rozdílů a přínosů.

 

2809NDd.png

NSA opět počítá s proškolením pracovníků Servisních center ČUS (SCS ČUS) k pomoci klubům a tělovýchovným jednotám s přípravou a  podáváním žádostí o dotaci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportuj s námi - projekt ČUS

ČUS SPORTUJ S NÁMI je největší sportovní projekt, který kdy probíhal na území České republiky. V každém roce se pod jeho hlavičkou uskuteční více než pět set akcí zaměřených na všechny věkové skupiny od dětí a mládeže přes dospělé až po seniory.

Akce tohoto projektu procházejí náročným sítem výběru, a pokud na některou vyrazíte – ať už aktivně, nebo jen jako diváci – vždy se setkáte s několika podobnými charakteristikami. Kromě příležitosti k pohybu pokaždé představují i společenskou událost, kam si můžete vyjít s přáteli nebo s celou rodinou, případně zde nové přátele poznat. Vybíráme akce s tradicí i nové události, které mají zajímavou koncepci a jasnou proveditelnost. Akce, které mají sportovní i společenskou úroveň, jsou kvalitně zorganizovány a jejich dosah není jen lokální. Zkrátka akce, které si užijete.

Příhláška do projektu:

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Uzávěrka přihlášek je 8.11.2020

Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

Článek byl aktualizován 22. října 2020

 V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 (dále jen „Usnesení 1078“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Na základě Usnesení 1078 a Usnesení 1079 jsou s účinností od 22. 10. 2020 06:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1078) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1079).

 Ve vztahu ke sportu pak dochází k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců na venkovních sportovištích a v podstatě individuální přípravy v přírodě či parku.

 Dle čl. I Usnesení 1078 je zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1. Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti;
 2. Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam;

 Současně se pak dle čl. II Usnesení 1078 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 1078 omezeni ve své činnosti. Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož ze zákazu volného pohybu osob je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě a parkům, a nikoliv ke sportovištím (vnitřním i venkovním). Dále pak třeba zohlednit i další omezení stanovená v Usnesení 1079.

Dle Usnesení 1079 (čl. I odst. 4) se zakazuje:

 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb(např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku naprvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

 provoz a používání umělých koupališť(plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 Z výše uvedeného je tedy patrné, že profesionální sportovci (byť obecně spadají do výjimky z volného pohybu osob) mohou svou činnost vykonávat výhradně na venkovních sportovištích, a to navíc bez využití vnitřního zázemí těchto sportovišť (šatny, sprchy apod.)

 Na druhou stranu je pak třeba konstatovat, že byť mohou být venkovní sportoviště bez vnitřního zázemí otevřena povšechně, tak amatérští sportovci na ně nemají přístup, jelikož se na sportoviště nevztahuje výjimka z volného pohybu osob (pouze parky a příroda). Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že venkovní sportoviště sice mohou být otevřena, ale nikdo na ně nesmí přijít (vyjma profesionálních sportovců).

 Paradoxně tedy nelze doporučit ani činnosti jako např. golf, i když dojde k omezení tzv. „flightů“ na dvě osoby, jelikož golfové hřiště dle mého názoru nesplňuje definici přírody a parku (jedná se o sportoviště), byť lze nepochybně předpokládat, že vzhledem k rozptylu osob budou nepochybně splňovány všechny zamýšlené limity z hlediska kontaktu mezi osobami.

 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 19. 10. 2020, č. j. MZDR 157/202037/MIN/KAN, byla nově s účinností ode dne 21. 10. 2020 od 0:00 hod. do odvolání nastavena pravidla týkající se povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. Z hlediska sportu je pak významná výjimka stanovená v čl. I. odst. 2 písm. y) mimořádného opatření, kdy jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 Závěry:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.

 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.

 3. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

 4. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

letáček.jpg

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretář OS ČUS Vyškov pan Zdeněk Jelínek obdržel cenu Dr. Václava Jíry 

Z důvodu epidemiologické situace byl termín a samotný proces udílení cen Dr. Jíry přesunut v letošním roce do působnosti jednotlivých Krajských fotbalových svazů. Ceny Dr. Jíry se každoročně udělují zasloužilým funkcionářům, kteří se svou prací postarali o rozvoj fotbalu v krajích a okresech.

Výkonný výbor JmKFS se rozhodl uspořádat tuto významnou akci v galerii Knížecího domu v Moravském Krumlově a kromě předání cen Dr. Jíry se při této příležitosti rozhodl ocenit plaketou Jihomoravského krajského fotbalového svazu i další osobnosti, které se velkou měrou zasloužili o rozvoj kopané v Jihomoravském kraji.

P1100398.JPGP1100414.JPG


Letos byli oceněni:

Plaketou a medailí Dr. Jíry – Zdeněk Jelínek (sekretář OFS Vyškov), Rostislav Řihák (sekretář klubu FC Kyjov 1919), Petr Kotásek (předseda OFS Hodonín)
Plaketou Jihomoravského KFS – Jiří Zorník (místopředseda JmKFS), Zdeněk Leitner (člen VV JmKFS), Lukáš Zelníček (FC Moravský Krumlov), Pavel Mokrý (bývalý předseda ČMFS), Jiří Kučera (trenér), Josef Foltýn (trenér)
Ceny předávali vzácní hosté – Tomáš Třetina (starosta Moravského Krumlova), Jan Grolich (starosta obce Velatice), Karel Jarůšek (fotbalový internacionál), Jindřich Svoboda (fotbalový internacionál), Mario Holek (bývalý reprezentant ČR), Vladimír Kristýn (předseda VV JmKFS).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaromír DOSTÁL - 70 LET

VÍCE ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní den seniorů

12.8.2020 Rousínov

FB_IMG_1597232412629.jpgIMG-20200812-WA0003.jpg

FB_IMG_1597232402259.jpgSDS Rousínov 2020

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS:
Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila

Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí o obvinění České unie sportu a hlavně jejích představitelů – tak reagují na opětovné a přesvědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS předsedové svazů. Staronový šéf největší sportovní organizace obhájil svůj post na červnové Valné hromadě konané v Nymburce. „Myslím, že je to v pořádku,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR. Organizaci zkonsolidoval, finančně postavil na nohy. Mě hladká volba nepřekvapila,“ dodal Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

 

Miroslav Jansta vstoupil do svého třetího období v pozici předsedy ČUS. Rozhodlo o tom více než 140 zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot a svazů. Celkově se hlasování zdrželi pouze dva delegáti, proti nebyl nikdo. Jansta byl jediným kandidátem, ačkoliv je zároveň stále trestně stíhaný v tzv. kauze sportovních dotací. „Kdyby nebyl v této nelehké situaci zvolený, tak by to lidi brali jako ústupek v kauze, kterou považuji za naprosto nesmyslnou. Výsledek valné hromady byl vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém soudním procesu,“ prohlásil Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu.

 

Někteří delegáti ale v obvinění staronového předsedy spatřovali určitý problém. „Je to jistě komplikace, nicméně z toho, co je mi známo, neudělal Miroslav Jansta nic takového, za co by měl být odsouzen. Věřím, že ke stejnému závěru dojde i soud,“ dodal Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů. To Gabriel Waage, předseda České softballové asociace, dopředu v kuloárech avizoval, že se na Valné hromadě zdrží hlasování: „Důvodem je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát na předsedu této organizace je v současné době stíhaný. Zároveň mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si myslím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci předjímat. Celé obvinění ČUS na mě totiž působí jako vykonstruované.“

 

Kauzu, která se týká údajného ovlivňování státních dotací, nevnímá dobře ani Petr Marek z Českého svazu cyklistiky: „Myslím si, že to obecně sportu škodí. Hlavním garantem financování sportu bylo ministerstvo školství a pakliže selhalo, tak nevím, co si o tom myslet.“ Pro Tomáše Cvikla z České asociace squashe je celá věc jasná: „Pro mě nebylo žádnou překážkou, že se stal Jansta osamoceným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle toho, co o případu vím, tak je obžaloba absurdní.

 

Vize ČUS? Udržet silnou pozici

A jakými stěžejnými body v programu předseda Miroslav Jansta delegáty přesvědčil? Jeho vize na další čtyři roky spočívá především v posilování úlohy svazů jako největší autority ve sportovním prostředí. Klíčové je přímé financování sportovních klubů a samozřejmě rozdělování státních dotací podle objektivních, měřitelných parametrů a předem schválené metodiky. Důležité je také znovuzavedení dotačního programu na provoz a údržbu sportovního majetku a zanedbané infrastruktury.

 „Mě zaujal celý program a pohled na český sport. Interně se mě dotklo to, že se snaží prosadit dominanci sportovních svazů, které by měly být hybatelem sportovního dění v České republice. To, že do výkonného výboru ČUS byli zvoleni zástupci největších svazů, je určitým signálem,“ konstatoval Libor Varhaník z Českého atletického svazu. Podporu programu ČUS na další čtyři roky vyjádřil také Petr Koukal, který se nedávno stal předsedou Českého badmintonového svazu: „Vítám důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. S podobným programem jsem kandidoval také na pozici předsedy badmintonového svazu. Hráči a především jejich trenéři si zaslouží podporu napřímo.“

 Prioritou pro Českou unii sportu zůstává pomoc sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, kterou poskytují Servisní centra ČUS na oblastní a krajské úrovni tisícovkám subjektů po celé republice. „Služby pro kluby zvládají Servisní centra ČUS dobře a jednoznačně základním článkům pomáhají, což kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat problematikou dotací, plavat v byrokracii. Sportovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšovaly,“ prohlásil Gabriel Waage ze softballové asociace.

 ČUS sdružuje 75 největších svazů, díky čemuž je respektovanou organizací také pro politiky. „Je pro mě zástupcem směrem k autoritám, reprezentuje sportovní sílu. Jestli je unie schopná svazy pod sebou sdružovat a koordinovat, komunikovat s nimi, tak je její funkce potvrzená,“ doplnil squashista Tomáš Cvikl.

 

Reakce vybraných sportovních předsedů

Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů

 „Zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS jsem předpokládal. V současnosti to je dobrá volba. Většina jeho vizí je logických a vyplývá ze současné situace ve sportovním prostředí. Určitě souhlasím s posilováním úlohy sportovních svazů. Jsem i pro zlepšení přímého financování klubů, pouze bych byl pro větší kontrolu buď sportovními svazy, nebo regionálními zastřešujícími organizacemi. Také vyšší podpora rekonstrukce a výstavby sportovní infrastruktury je vzhledem k jejímu současnému stavu nezbytná. A je také zřejmé, že toto všechno jde ovlivňovat pouze spoluprací s NSA, kterou musí ČUS v jejím snažení samozřejmě i podporovat.

To že je Miroslav Jansta obviněná osoba je jistě komplikace, nicméně z toho, co je mě známo, neudělal Miroslav Jansta nic takového za co by měl být odsouzen. Věřím, že ke stejnému závěru dojde i soud.

ČUS vidím jako jeden z důležitých sportovních subjektů ve sportovním prostředí. Její výjimečnost je především v dobrém dosahu k základním článkům sportovního prostředí. A tato organizační a administrativní pomoc i těm nejmenším sportovním subjektům je pro sportovní prostředí velice důležitá a měla by být i v dalším období. Ostatní, již výše zmíněné úkoly, by měla ČUS naplňovat ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi či sportovními svazy. Jedná se jak o rozvoj sportovní infrastruktury, tak o rozvoj sportu na všech výkonnostních úrovních. V neposlední řadě bych si přál, aby ČUS společně s dalšími důležitými sportovními organizacemi přispěla ke zlepšení vztahů ve sportovním prostředí, které by mělo vystupovat jednotně a podporovat se. Potom bude možné výše uvedené úkoly naplňovat mnohem snáze.“

 Gabriel Waage, předseda České softballové asociace

 „Dopředu jsem říkal, že se na Valné hromadě zdržím hlasování. Důvodem je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát na předsedu této organizace je v současné době obžalován. Není to případné. Zároveň mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si myslím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci předjímat. Celé to obvinění České unie sportu na mě působí jako vykonstruované.

Mirek Jansta pozvedl Českou unii sportu, o tom není sporu. Po pádu Sazky jsem si nemyslel, že má smysl, aby tato organizace existovala. Neviděl jsem její smysluplnost a dluhy byly velké. Ekonomiku se mu podařilo zvrátit do černých čísel. Navíc služby pro kluby zvládají Servisní centra ČUS dobře, jednoznačně základním článkům pomáhají, což kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat problematikou dotací, plavat v byrokracii. Sportovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšovaly.

Po pádu Sazky byla šance, aby si organizace Česká unie sportu a Český olympijský výbor vyjasnily své pozice a začaly více spolupracovat. K tomu ale nedošlo. V minulém roce navíc vznikla Národní sportovní agentura, na jejíž práci jsem velmi zvědavý. Osobně si myslím, že by peníze neměly jít pouze přes jeden centrální úřad, ale zaangažoval bych do toho ve větší míře samosprávy. Mám na mysli například program Můj klub či doufejme znovuobnovený program na údržbu, tady by se určitě odbor sportu při krajských úřadech uplatnil lépe, neboť problematiku vnímá z větší blízkosti. Větší zdrojová diverzifikace by určitě prospěla, jako tomu bylo třeba v případě loterií.“

 Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu

 „Předsedu ČUS Mirka Janstu znám velice dlouho, je to otevřený člověk, který říká, co si myslí. Jde o uznávanou osobu. Má kontakty a dokáže zařídit více peněz pro sport. Kdyby nebyl v této nelehké situaci zvolený, tak by to lidi považovali za ústupek ve sportovní kauze, kterou považuji za naprosto nesmyslnou. Výsledek Valné hromady byl vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém soudním procesu.

Jestli někdo bojuje o to, aby největší sportovní organizace dostala peníze podle schválené metodiky, tak je to naprosto v pořádku. (Cítím to jako velkou křivdu) Moc lituji těch lidí, co jsou za ČUS obvinění. Je to úplný nesmysl.

Zároveň se mi líbí jeho představa o financování českého sportu – tedy přímá podpora sportovních klubů a jednot, posilnění úlohy národních svazů. Malé kluby by neměly být zatíženy byrokracií a administrativou. Je to dobrá cesta. A pevně doufám, že staronový předseda ČUS své slovo dodrží a bude bojovat za všechny sportovce v této sportovní zemi“.

 Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu

 „Líbí se mi suverénní mandát pro vedení ČUS – Mirka Janstu a výkonný výbor. To je silné sdělení, ocenění práce celého týmu, které si sport zaslouží. Vítám důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. S podobným programem jsem kandidoval také na pozici předsedy badmintonového svazu. Hráči a především jejich trenéři si zaslouží podporu napřímo. Zejména na základní úrovni klubů je velmi důležité jim zjednodušit cestu pro získání podpory na jejich činnost. Určitě bych rád se jakkoliv zapojil v rámci komunikace o financování sportu, protože věřím, že jako individuální sport se širokou základnou máme co nabídnout.“

 Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe

 „Je správné, že byl do čela České unie sportu zvolený Mirek Jansta. Je to jasný vzkaz, že mu členská základna vyjadřuje podporu. A za mě zcela oprávněně. Pro mě nebylo žádnou překážkou, že byl jediným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle toho, co o případu vím, tak je obžaloba absurdní. Proto jeho obvinění neberu v potaz.

Samozřejmě se na jeho vize pro příští roky dívám souhlasně. Nositelem sportu, organizátorem celého českého sportu a páteří, jsou svazy. Vykonavatelem zase kluby. Svazy jsou v nejužším kontaktu s členskou základnou. Vědí, co mají dělat, jak pracovat s reprezentací, tak s vychováním trenérů, s investicemi nebo s infrastrukturou.

Role ČUS je historicky stejná a daná. Na jedné straně je servisní organizací pro kluby a tělovýchovné jednoty. Zároveň je zástupcem směrem k autoritám. Když sdružuje přes 70 svazů a milion členů, tak je jasné, že to reprezentuje sílu. Jestli je unie schopná svazy pod sebou sdružovat a koordinovat, komunikovat s nimi, tak je její funkce potvrzená. Jedná se o největšího reprezentanta sportu u nás.“

 Petr Marek, Český svaz cyklistiky

„Nějak mě nepřekvapilo, že Miroslav Jansta vyhrál a stal se na další čtyři roky předsedou ČUS. Sám ale nevím, co od toho mohu čekat a co to přinese sportu a cyklistice. Spoléhám hlavně na Národní sportovní agenturu, která je pro mě v současné době stěžejnější institucí. Netajím se tím, že soudní proces ve sportu je pro mě problematickou věcí a vnímám to negativně a myslím si, že to obecně sportu škodí. Hlavním garantem financování sportu bylo ministerstvo školství a pakliže selhalo, tak nevím, co si o tom myslet.“

-----------------------------------------------------------------------------------------

OS ČUS Vyškov pořádá tradiční akci "Sportovní den seniorů"

SDS2020.jpg

Příjděte si zasportovat všichni jste srdečně zváni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace!
Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Sankce mohou být vážné

 Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom, že skutečnost, kterou prohlašuje, není pravdivá (např. že žadatel o dotaci nedluží zdravotní pojišťovně a ono je tam nějaké zapomenuté penále). Úmysl je totiž vyžadován jen u „obyčejného“ uvedení nepravdivého údaje.

 Nepravdivé česné prohlášení může být přímo sankcionováno jako takové. Podle ustanovení § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích se fyzická či právnická osoba dopustí přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy tím, že „úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu“.  Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 tis. Kč, eventuálně do 50 tis. Kč, bude-li to s úmyslem získat výhodu (a to u nás bude).

 Nepravdivým čestným prohlášením se ale lze dopustit i některých trestných činů. Jde o to, že skutečnost, že někdo podá nepravdivé čestné prohlášení, je zpravidla posuzována jako uvedení jiného v omyl. To pak může být předpokladem pro spáchání např. trestného činu podvodu (§209 tr. zák.), poškození cizích práv (§181 tr. zák.), dotačního podvodu (§212 tr .zák) a mnohé další radosti.

 Doporučujeme snažit si prohlašované skutečnosti ověřit (alespoň u zdravotních pojišťoven, ČSSZ a finančního úřadu).

 Legislativní odbor ČUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky pro podávání žádostí v programu COVID - sport

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/?fbclid=IwAR2npY0DafXKiBG1ctGXwzKza7Y7P_x38fXiBVAjD6bQeb30zdEjojpKUqc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel.

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

 Lhůta pro doručení žádostí:

Zahájení příjmu žádostí: 9. června 2020
Ukončení příjmu žádostí: 28. srpna 2020

 Vyhodnocení přijatých žádostí bude zveřejněno do konce měsíce června.

 Příslušné dokumenty a více informací naleznete v odkaze: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportovní organizace už můžou žádat o miliardu. Dostat se má na všechny

Dnes 12:01 - Praha(Aktualizováno: 12:35)

Sportovní organizace si od pondělní 13. hodiny smějí žádat o peníze, kterými pokryjí ztráty utrpěné vinou pandemie koronaviru. Národní sportovní agentura (NSA) spouští registraci žádostí v rámci programu COVID-Sport, rozdělit by se dle rozhodnutí vlády měla miliarda korun.

NSA bude rozdělovat dotace ve třech oblastech. Pro provozovatele sportovních zařízení, kteří vydávali náklady na provoz v období od března do května. Pro organizátory na náklady spojené s přípravou a plánovaným konáním akcí od března do července. A pro sportovní kluby, které musely platit nájem v době, kdy se nemohlo sportovat.

Míra podpory bude 50 procent nákladů a podle šéfa agentury Milan Hniličky by se mělo dostat na všechny oprávněné žadatele. „Prováděli jsme analýzu, komunikovali jsme s Českou unií sportu a předpokládáme, že zasáhneme všechny sportovní organizace, které si o dotaci budou žádat," věří Hnilička.

Peníze přijdou do měsíce

Podle bývalého hokejového gólmana by od podání žádosti pomocí elektronického formuláře na stránkách agentury měly organizace po jejím schválení dostat finance na účet v horizontu tří až čtyř týdnů.

S ohledem na novou agendu navyšuje agentura počet zaměstnanců, aby se do konce roku obsadilo 60 míst plánovaných původně až na rok 2021. „Teď je náš 34, což znamená velký tlak na všechny, aktuálně probíhají výběrová řízení," uvedl místopředseda NSA Michal Janeba.

Podle serveru Neolivni.cz ale naopak z agentury odchází několik lidí na významných postech, což údajně ohrožuje vyplácení dotací. „Někdo odešel na vlastní žádost, jeden zaměstnanec agenturu opustil ve zkušební době. Ale nikdo z jmenovaných nebyl ve vedení agentury," ohradil se Janeba.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům s administrací mimořádného dotačního programu COVID-SPORT

 

Čtvrté letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 2. června v Praze. V jeho úvodu informoval předseda ČUS Miroslav Jansta o mimořádném dotačním programu COVID-SPORT, který připravila Národní sportovní agentura a následně schválila vláda. Ten umožní mezi postižené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty rozdělit miliardu korun na provoz sportovišť a zařízení, která kvůli koronavirovým opatřením nesměla fungovat a jejich provozovatelé tak přišli o tržby, a tím i o prostředky na provoz. Poskytne také podporu i organizátorům zrušených sportovních akcí.

 

Předseda ČUS přitom ocenil operativní reakci a profesionální přístup Národní sportovní agentury, která ve velice krátké době připravila a prosadila příslušný zákon, a obratem připravila program, který stihla konzultovat se sportovním prostředím. Současně uvedl, že ČUS nabídla agentuře součinnost při co nejrychlejší administraci této dotace prostřednictvím svých odborných územních pracovišť – Servisních center sportu ČUS, která pracují ve všech okresech České republiky. V této souvislosti Národní sportovní agentura připravuje opakovaná školení expertů České unie sportu, České obce sokolské a dalších organizací pro poradenství klubům s administrací dotačních programů vypisovaných NSA, včetně programu COVID-SPORT, resp. i k povinnostem klubů ve vztahu ke spolkovému rejstříku.

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství dosud neposkytlo České unii sportu na rok 2020 dotaci na činnost z programu na Podporu zastřešujících sportovních organizací, schválil VV ČUS formou třetí zálohy nejnutnější předfinancování územních pracovišť ČUS ve výši 10,3 milionu korun z vlastních zdrojů. Každá krajská organizace ČUS obdrží příspěvek 200 000 korun a každé okresní pracoviště 100 000 korun. Součet dosud poskytnutých záloh okresním a krajským pracovištím ČUS tak letos představuje částku 39,9 milionu korun. Pro každoroční zajištění potřebné podpory pro činnost klubů je však zapotřebí více než dvojnásobek.

 

Výkonný výbor ČUS se intenzivně zabýval přípravou 38. Valné hromady České unie sportu, která se uskuteční v souladu s veškerými aktuálními zdravotními opatřeními v náhradním termínu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Jako hosté přijali pozvání předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a válečný veterán, armádní generál ve výslužbě Emil Boček.

 

Členové VV ČUS vzali na vědomí informaci předsedy ČUS o tom, že Městský soud v Praze zahájí 15. června hlavní líčení v tzv. dotační kauze, a vyslechli argumenty a strategii obhajoby ČUS a jejich představitelů. VV ČUS vyjádřil opakovaně přesvědčení, že jednání představitelů ČUS nebylo protiprávní.

 

V dalším jednání se VV ČUS seznámil se zprávou Revizní komise ČUS. Ta v období od 37. valné hromady provedla šest kontrol v Servisních centrech sportu ČUS, jejichž cílem bylo prověření administrace využití a vyúčtování příspěvku na financování územního pracoviště SCS. Revizní komise konstatovala, že při kontrolách nebyly zjištěny jakékoliv nedostatky a nebylo třeba stanovit žádná doporučení ani nápravná opatření a zároveň vysoce ocenila kvalitní práci jednotlivých SCS v často velmi skromných a náročných podmínkách.

 

VV ČUS převzal rovněž záštitu nad 23. ročníkem festivalu Sportfilm Liberec, soutěžnímu festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastí televizních a filmových snímků se zaměřením na spor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 

25.5.2020

 

Na jednání 18. května 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 555 s příslušnými přílohami, kterým nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

 Veškerá opatření dle Usnesení č. 555 jsou účinná ode dne 25. 5. 2020 od 00:00 hod.

 Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

 ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

 

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555, účinný od 25. 5.

 

Závěry z výkladového stanoviska:

 1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště.

 2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce.

 3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek.

 4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek. 

 Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

 Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení sportovní přátelé,

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 

V příloze Vám proto zasíláme informační dopis předsedy Národní sportovní agentury, adresovaný sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve kterém vedle informací především vyzývá ke kontrole povinností sportovních organizacích ve spolkovém rejstříku (www.justice.cz), a sděluje dostupnost kontaktů pro konzultační podporu klubům v této záležitosti.

Po dohodě s NSA Vás žádáme o zajištění distribuce tohoto dopisu předsedy NSA M. Hniličky do všech Vašich sdružených subjektů bez zbytečného odkladu. 

Děkujeme (i jménem NSA) za vaši součinnost

Průvodní dopis

Příloha k průvodnímu dopisu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslanci schválili zákon, který otevírá pomoc českému sportu

Poslanecká sněmovna dnes schválila vládní návrh zákona, podle kterého bude Národní sportovní agentura schopna rozdělovat peníze do sportu již v roce 2020. Návrh, který nyní ještě musí schválit Senát a následně podepsat prezident Miloš Zeman, vznikl ve snaze Agentury pomoci co nejrychleji sportovnímu prostředí významně zasaženému epidemií koronaviru.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička už dříve avizoval, že Agentura chce na podporu sportu v České republice s vládou vyjednat až jednu miliardu korun. Náhlá koronavirová krize totiž postihla řadu sportovních organizací, klubů i pořadatelů sportovních akcí. Finance mají putovat přednostně k těm nejvíce poškozeným. „Naše ambice je vypsat program co nejrychleji. Budeme podporovat zejména ty sportovní organizace, které provozují sportoviště,“ uvedl Milan Hnilička.

Zákon legislativně rozšiřuje působnost Agentury o možnost vyplácení finančních prostředků na podporu sportu, ke kterému mělo původně dojít až od 1. ledna 2021, již v letošním roce 2020. To umožní Agentuře vypsat program na podporu sportovních organizací významně zasažených epidemií koronaviru a ještě letos rozdělit finance. Proč nemůže program vypsat Ministerstvo školství, které v současné době vyplácí finance do sportu, vysvětluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga: „Podle platných zákonů může letos ministerstvo rozdělovat sportovní dotace, nové programy ale už vypisovat nemůže. Naopak agentura programy vypsat může, ale peníze může přidělovat až příští rok. Proto je nutná změna zákona a převedení části agendy na Národní sportovní agenturu.“

Koronavirová krize tak výrazně zasáhla chod nové Národní sportovní agentury, která podle původního harmonogramu měla v prvním pololetí letošního roku nabírat zaměstnance, vytvářet funkční ICT řešení a komunikovat podobu dotačních programů na rok 2021, které plánuje Agentura vypsat na podzim letošního roku. Nyní však bude hlavním úkolem co nejrychlejší vyplacení finančních prostředků v rámci nového dotačního programu tak, aby zejména nebylo ohroženo fungování sportovišť. „V některých případech může neschopnost sportovních organizací hradit závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb, jejichž zajištění je pro správu sportovních zařízení nezbytné i v době, kdy jsou zcela uzavřena,“ zdůvodňuje předseda Agentury Milan Hnilička.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 

(PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

 Na jednání 23. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na veřejně přístupných místech, podmínky pro omezení sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, nařízení pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, a podmínky pro účast na spolkové činnosti. Toto usnesení vlády je účinné od 24. dubna 2020 od 0:00 hodin.

 

Současně vláda 23. dubna přijala i usnesení č. 453, kterým se upravují dosavadní výjimky ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů. Nově povolené výjimky platí pro posilovny, tělocvičny a fitness centra, za současného splnění dalších podmínek. Toto usnesení je účinné až od 27. dubna 0:00 hodin.

 

K těmo dvěma usnesením bylo přijato, též 23. dubna 2020, i třetí, č. 454. Toto usnesení je účinné pouze 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod., a zakazuje, mimo jiné, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů.

 

Nová usnesení zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně omezena.
ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad pro sportovní činnost neprofesionálních sportovců na vnitřních sportovištích. Proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454.

 

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

- využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

 

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uvolnění.jpg

Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy korun

Už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější oblastí ve sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště – nemají peníze na mzdy zaměstnancům a musí platit náklady za energii a provoz. Česká unie sportu proto po dohodě s Národní sportovní agenturou požádala dopisem premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné státní podpory ve výši 1 miliardy korun pro spolky se sportovištěm. „Čtvrtletní výpadek může být pro některé kluby likvidační. Odhadujeme, že v současné době se s ekonomickými dopady uzavření sportovišť potýká tisíce spolků. Čím větší a provozně náročnější sportoviště, tím větší problémy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, který doporučuje svěření této podpory Národní sportovní agentuře.

 

Protože ministerstvo školství je již ve vyhlašování dotačních programů pro sport bez kompetencí, navrhujeme pověřit administrací podpory Národní sportovní agenturu s tím, že mimořádná státní podpora bude vypsána pouze pro sportovní organizace provozující sportoviště,“ upřesnil Miroslav Jansta. Žádost České unie sportu podpořila také Česká obec sokolská.

 

Už před vypuknutí koronavirové krize bylo známo, že český sport je podfinancován. Prostředky klubům a jednotám scházely nejvíce na provoz a údržbu sportovního majetku, což potvrdil také únorový výzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo skoro 2600 z celkem více jak 7000 členských subjektů ČUS. Z nich 57 procent má ve správě sportovní hřiště, peníze na jeho provoz ale schází 68 procentům z nich.

 

Zejména po tom, co před třemi lety ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť, je provoz řady sportovišť neudržitelný, a sportovní spolky žádají o jeho znovuzavedení. „Spoléháme, že vyzvete Národní sportovní agenturu, aby pro rok 2021 opět vypsala tento důležitý dotační program. Důvodem je, že na rozdíl od církví sportovní spolky již několik let nedostávají prostředky na správu sportovního majetku, převedeného na ně státem. Žádosti vlastníků sportovišť o tuto dotaci v roce 2015 byly v objemu 912 milionů korun,“ píše Jansta v dopise pro premiéra Andreje Babiše.

 

V současné době je však potřebnější urgentní pomoc v podobě mimořádné státní podpory na provoz sportovišť – podobně jako vyzvalo vládu ministerstvo kultury, které obdrželo na mimořádnou pomoc více jak jednu miliardu korun. Reálně totiž hrozí, že spolky se sportovišti zbankrotují a areálu budou muset zcela uzavřít. „Jsme si stoprocentně jisti, že tyto kroky ve prospěch sportu budou připsány jako jedna z nejlepších investic do společnosti, protože sport a pohyb je nejlepší prevencí nejen proti podobným virovým hrozbám, dramaticky se zvyšujícím nákladům na léčbu cukrovky, ale hlavně cesta k celkovému zdraví celé naší společnosti,“ doplnil Jansta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Uvolňování od 20 dubna do 8 června 2020

20. dubna 2020

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
  Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

27. dubna 2020

Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).

Povolení neplatí:

 • pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor
 • pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

11. května 2020

 1. Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 2. Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
 3. Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.
 4. Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
 5. Provoz autoškol (teorie a další formy výuky max. do 5 osob).
 6. Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

POVOLÍ SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

25. května 2020

 1. Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).

Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.

Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.

Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.

Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolená.

Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.

nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.

2. Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

3. Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

4. Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

5. Muzea, galerie a výstavní síně při dodržení stanovených podmínek.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Nejdříve od 1. června 2020

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Nejdříve od 8. června 2020

 • Všechny provozovny v nákupních centrech.
 • Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech.
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných podmínek).
 • Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Provozování živností, při níž je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek.
 • Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků.
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další, vč. opatření v cestovním ruchu.
 • Svatby za specifických hygienických podmínek.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Červen 2020 – podle vývoje epidemiologické situace

 1. Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.
 2. Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin.
 3. Přijímací zkoušky na vysokých školách.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jednání v neděli 6. dubna 2020 Vláda ČR v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru přijala usnesení č. 395, jehož součástí je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se mimo jiné upravují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

 

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob byl prodloužen do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR, a současně se ruší předchozí mimořádné opatření MZDR ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

 

Z přijatého usnesení vlády 6. dubna vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. V současné době je připravován výklad nově stanovených podmínek. ČUS v krátké době zveřejní podrobnou informaci, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru.

 

Do 6. dubna 24.00 hod. platilo omezení volného pohybu osob a vymezené výjimky podle Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 a č. 215 a mimořádné opatření MZDR ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN. K usnesením byl vypracován právní výklad který bude nyní aktualizován.

 

Ve vztahu k profesionálním sportovcům, jejich právům a povinnostem, členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích, se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury. Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury do 6. 4. 2020 zde

 

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 214 a č. 215 od JUDr. Daniela Viduny, aktuální do 6. dubna.

 

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

- využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

 

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průzkum ČUS: Na pandemii doplatí zejména kluby spravující sportoviště

·          

·          

·   

Skoro 2600 zástupců ze sportovních klubů a tělovýchovných jednot ze všech krajů Česka se v únoru zapojilo do unikátního průzkumu, který iniciovala Česká unie sportu. Data a komentáře více jak třetiny členských klubů odrážejí obrovský zájem i naléhavou potřebu neradostnou situaci v klubech sdělit. Nedostatek finančních prostředků pociťuje 52 % TJ/SK, peníze nejvíce schází na provoz i údržbu sportovišť a na trenéry. „Období pandemie bohužel prohloubí krizi zejména u spolků, které spravují sportovní areály a nemají v současné době příjmy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Výzkum České unie sportu 2020:
Má váš klub dostatek prostředků pro svoji činnost?
Ne 11 %
Spíše ne 41 %
Spíše ano 42 %
Ano 6 %

Na co nejvíce postrádáte finanční podporu?
(odpověděly kluby, které v předchozí otázce uvedly nedostatek prostředků pro činnost)
Provoz a údržbu majetku 42 %
Výplaty trenérům 26 %
Sportovní vybavení 13 %
Nájmy sportovišť 9 %
Cestovné a doprava 7 %
Jiné 3 %

Má váš klub ve správě sportovní hřiště?
Ano 57 %
Ne 43 %

Máte dostatek finančních prostředků na jeho provoz a údržbu?
(odpověděly kluby, které v předchozí otázce uvedly, že spravují sportovní hřiště)
Ne 22 %
Spíše ne 46 %
Spíše ano 27 %
Ano 5 %

Máte dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů?
Ne 38 %
Spíše ne 40 %
Spíše ano 19 %
Ano 3 %

Narůstá ve vašem klubu členská základna dětí?
Ano 66 %
Ne 34 %

Ačkoliv situace v základních článcích českého sportu není stále příznivá, zaznamenal se oproti minulému výzkumu posun k lepšímu. Vždyť před dvěma lety mělo finanční problémy 76 % klubů a jednot. V porovnání s aktuálními výsledky jde tak o zlepšení o více než 20 procent. „V posledních letech naštěstí stoupla podpora přímého financování ze strany státu, a to prostřednictvím dotačního programu Můj klub, který Česká unie sportu iniciovala. Kluby konečně začínaly mít alespoň nějaké peníze na základní činnost, na rozvoj a sportovní potřeby, přestože přicházely až do prosince,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Jenže nouzový stav a epidemiologická situace uzavřely sportoviště po celé republice. Kritické a zcela neočekávané období odnesou zejména subjekty, které mají ve správně sportovní areály nebo hřiště. Právě na jejich provoz a údržbu TJ/SK nemají peníze nejčastěji, což potvrdilo 42 % respondentů. Uzavření sportovišť a ztráty příjmů situaci dále zhorší. Třináct procent klubů uvedlo, že největším problémem je pak pro ně nedostatek peněz na sportovní vybavení, pro 9 % nájmy sportovišť, pro 7 % cestovné a doprava. „Už čtvrtý rok se potýkáme s tím, že ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť. Stát v minulosti majetek přenechal do správ klubů a jednot, ale zapomněl jim na to poskytnout podporu. Mnohé šatny a sociální zařízení hal i hřišť jsou v katastrofálním stavu, předsedové složitě shání peníze na zaplacení energií,“ popsal aktuální stav Miroslav Jansta.

Přetrvávající problémem je nedostatek kvalifikovaných trenérů, které si kluby nemohou dovolit zaplatit. To v letošním průzkumu potvrdilo 78 % respondentů. Před dvěma lety nemělo zdroje na kvalifikované trenéry 94 %. „V současné době si kvalitní trenéry dětí a mládeže může dovolit pouhá 3 procenta klubů a jednot. Přitom je to klíčová oblast, v drtivé většině případů začínají v klubech fungovat neplacení a mnohdy nekvalifikovaní dobrovolníci, kteří ale nemusí děti pro sport zcela nadchnout,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Přitom podle aktuálního průzkumu 66 % zástupců TJ/SK uvedlo, že jim roste členská základna dětí. Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot (67 %) také využívá administrativních a poradenských služeb územních pracovišť ČUS v okresech, která pomáhají zájemcům s úkony, které sami nezvládají, mimo jiné i se žádostmi a účtováním dotací nebo účetnictvím. Více jak třetina klubů používá administrativní servis ČUS soustavně a pravidelně.
Zdroj: https://www.denik.cz/ostatni_sport/pruzkum-cus-na-pandemii-doplati-zejmena-kluby

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

3.dubna 2020

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Je pochopitelné, že ze strany státu v tuto chvíli budou zajišťovány priority - zastavení šíření nákazy, zajištění zásobování obyvatel a udržení ekonomické činnosti ve výrobním sektoru. Věříme, že s odstupem bude vláda pamatovat i na konkrétní pomoc sportu. V tuto chvíli chraňte své zdraví a své okolí, dodržujte pokyny k zamezení šíření nákazy a buďme ohleduplní a nemysleme jen na sebe.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.

Situace se stále vyvíjí a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.

1.    Možné úlevy

a)    Daně:

 Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut):

 

 - platby DPH:

 

 - platby daně z příjmů za rok 2019:

 

 - liberační balíček (zatím pouze návrh MFČR)

Více informací naleznete na těchto odkazech:

-  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

-  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

 

b)    Odložení zavedení poslední vlny EET

 • tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem

Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

 

c)    Neuplatňování restrikcí či penále za zpožděné platby za pronájem sportovního zařízení ze strany měst či obcí a umožnění nájemcům přinejmenším pozdější platby

 • nutno konzultovat individuálně na městském (obecním úřadu) dané obce

 

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

 

2.    Úvěry a finanční výpomoci

 • v současné době je vypsán záruční úvěrový program COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem. Příjem žádostí od 2.4. Úvěr je určen podnikatelským subjektům (v případě sportu např. komerčním fitness, wellness apod.). 

Veškeré informace naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/  

 

3.    Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti, homeworking, žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn MSPV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

 

 

 • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

4.    Informace pro OSVČ

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo několik podpůrných opatření pro OSVČ.
"Ošetřovné" pro OSVČ - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/Prominutí plateb sociálního zabezpečení - odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění od března do srpna 2020 a prominutí plateb zdravotního pojištění - odpuštění minimální povinné platby na zdravotní pojištění od března do srpna 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-infoPřímá podpora OSVČ - podpůrné opatření pro OSVČ ve výši 25 000 Kč https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

 

Program přímé podpory OSVČ bude administrován Finanční správou. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění základních požadavků. Podpora je za období od 12. března do 30. dubna 2020. Formulář žádosti Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR OD 16. 3.

 
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 naleznete zde - č. 214 a č. 215. K usnesením byl vypracován právní výklad.


Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.

 

K postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců naleznete ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury zde.

 

Závěry:

 

1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.

 

2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) 

 

3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.

 

Doporučujeme sportovním subjektům, aby přijaly příslušná opatření a doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

 

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

 

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova.

 

Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

 

 

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 214 a č. 215 od JUDr. Daniela Viduny

 

2647NTk.png

Nejlepší sportovec okresu Vyškov 2019

1) Pavel Boudný

2) Dana Hyláková

3) Martin Müller

Kolektivy

1) Sokol Bučovice - volejbal

2) TJ Sokol Kloboučky - futsal

3) TJ Holubice - volejbal

Sportovec s handicapem

Vojtěch Halas

Boris Trávníček

Trenér

Antonín Zabloudil

Jakub Navrátil

Zbyněk Čížek

Osobnost v Oblasti sportu

Petr Kotyza

František Langer

Edita Šujanová

Talent Okresu Vyškov 2019

1) Izabela Hortová

2) Jan Jakub Čáp

3) Tereza Cibulková

Mládežnický kolektiv okresu 2019

1) Juniorky U19 -Bakedbalový klub Vyškov

2) Glitter Stars – peewees Slavkov u Brna

3) Juniorky SK Trasko Vyškov 

Akce roku 2019

Austerlitzmann aneb triatlon pro každého

Sympaťák

Marie Holíčková TJ Sokol Bučovice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejlepší sportovec okresu 2019

Vyhlášení v pátek 28.2.2020 17.30 Besední dům Vyškov

Byly spuštěny nominace do Ankety Sportovec roku 2019. Na adrese
http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu
je možno vyplňovat nominační formulář.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi budou s rozvojem českého sportu a nastavením dotací radit i hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalista a současný viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd, olympijští šampioni Jan Železný, Barbora Špotáková a Kateřina Neumannová nebo dvojnásobný vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek. Všichni usednou v Národní radě pro sport, která bude mít 27 členů včetně předsedy Hniličky.

Více na https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/375258/hnilickovi-budou-radit-se-sportem-jagr-i-neumannova-babis-se-zlobil-kvuli-detem.html

V tomto poradním orgánu, jehož složení dnes Hnilička představil, mají zastoupení všechny sféry sportu. Sportovní legislativu a negativní vlivy ve sportu bude mít v radě na starosti Alexander Károlyi, který bude zároveň místopředsedou NSA. Olympijské hnutí bude reprezentovat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, za sportovní servisní organizace bude v radě předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Sport pro všechny budou reprezentovat starostka České obce sokolské Hana Moučková a starosta Orla Stanislav Juránek. Pohled na sport a zdraví zprostředkuje renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

V radě také usednou šéfové velkých sportovních svazů - Martin Malík za fotbal, Tomáš Král za hokej, Libor Varhaník za atletiku, Marek Pakosta za volejbal a Filip Šuman za florbal. Sport handicapovaných bude zastupovat bývalý úspěšný cyklista Jiří Ježek. V Národní radě pro sport budou i zástupci samospráv a školního a univerzitního sportu nebo poslanci.

Hnilička si vybral více spolupracovníků než patnáct, které mu ukládá zákon. „Jsou to lidi, se kterými chci spolupracovat a se kterými spolupracuji dlouhodobě. Chtěl bych, aby všechny programy a všechny vize prodiskutovávala tahle Národní rada pro sport. Věřím, že se rada sejde na konci měsíce a projednáme první návrhy programů,“ řekl dnes novinářům.

Bývalý úspěšný tenista Štěpánek chce pomáhat rozvoji českého sportu. „Vítám příležitost, abych něco, z toho, co mi sport dal, naší republice vrátil,“ poznamenal. Za klíčové pro své budoucí úspěchy považuje dětské sportovní začátky.

Babiš: Neuvěřitelné, že děti nedostaly peníze
V systému financování je z tohoto pohledu klíčový program Můj klub, jehož prostřednictvím se posílají dotace na děti a trenéry přímo do oddílů. Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli němu dnes jednal na ministerstvu školství, protože loni administrativní chyby připravily 337 klubů celkem o 80 milionů korun. „Považuju to za absurdní, protože to byla naše koncepce, aby se dostaly peníze k dětem. Považuju to za neuvěřitelné, že kvůli byrokracii to nedostali. Jsem kvůli tomu skutečně naštvaný,“ řekl Babiš.

Státní výdaje na sport v posledních letech rostou. Zatímco v roce 2018 bylo pro tyto účely vyčleněno v kapitole ministerstva školství zhruba 5,5 miliardy korun, pro letošek je to 7,2 miliardy v rámci ministerstva a společně s dalšími státními zdroji asi 8,5 miliardy korun. „Samozřejmě chceme navyšovat nadále. Jde o to nastavit ty programy tak, aby se daly vyčerpat. To se loni ministerstvu školství nepodařilo,“ poznamenal Babiš.

Agentura sídlí v Praze na Vysočanech. Aktuálně má zhruba čtyři desítky zaměstnanců, příští rok by jich mělo být 60. Částečně se jedná o pracovníky, kteří měli na starost agendu sportu na ministerstvu školství. Nyní pracuje agentura na tvorbě dotačních programů pro rok 2021. Některé stávající převezme, některé vytvoří nově. Tím prvním bude Kabina pro malé investice do sportovišť do 500.000 korun v obcích do 3000 obyvatel.

Vizitka Národní sportovní agentury
- Národní sportovní agentura (NSA), jejíž vznik schválila Sněmovna loni 13. března přes veto Senátu, převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sportovní agendu, a to včetně rozdělování dotací pro sportovní svazy a kluby. Agentura vznikla k 1. srpnu 2019, jejím šéfem vláda jmenovala Milana Hniličku, hlavního autora zákona, předloženého do Parlamentu už v červenci 2018. Bývalý reprezentační hokejový brankář Hnilička byl už od března 2018 vládním zmocněncem pro sport.

- Úkolem agentury je vypracovávat plány státní politiky ve sportu, poskytovat a kontrolovat využití finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. Ty poplynou prostřednictvím agenturou vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace. NSA má také organizovat antidopingový program nebo zajišťovat propagaci sportu. Agentura má částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda například pobírá stejný plat jako ministr.

- Ještě letos peníze na sport rozděluje MŠMT, i když agendu sportu už agentura postupně přebírá. Stát přitom prostředky na sport v posledních letech navýšil o několik miliard. Zatímco ještě v roce 2015 na něj šly zhruba tři miliardy korun, v roce 2017 za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) to už bylo téměř šest miliard, pro letošek je v rozpočtu přes osm miliard. Premiér Andrej Babiš (ANO) v předchozích letech říkal, že by si sport zasloužil 12 miliard korun ročně.

- Při vzniku NSA se hovořilo o tom, že by agentura měla mít 80 zaměstnanců, z nichž tři desítky převzala z ministerstva školství. Aktuálně se pro rok 2021 počítá se 60 zaměstnanci. Agentura sídlí v Praze, Sněmovna totiž před rokem odmítla návrhy, aby byla v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě. Jedním z důvodů vzniku NSA je fakt, že podle České unie sportu (ČUS) nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze.

- Velkým problémem jsou podle zakladatelů agentury například sportoviště, zejména v menších obcích. NSA se tak nejdříve zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, které byly dosud opomíjeny. Cílem šéfa agentury Hniličky je dosáhnout toho, aby v roce 2025 šlo na tělovýchovné aktivity jedno procento výdajů ze státního rozpočtu, jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu. Letošních 8,5 miliardy korun představuje asi půl procenta rozpočtu.

- Agentura je podřízena vládě, která na návrh premiéra jmenuje jejího předsedu. Funkční období předsedy, který má dva místopředsedy, je šestileté, může být jmenován opětovně. Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů může být předseda členem Parlamentu, s pozicí ale není slučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu firem nebo výkon jakékoli funkce související se sportem (s výjimkou vědecké, publicistické nebo pedagogické).

Více na https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/375258/hnilickovi-budou-radit-se-sportem-jagr-i-neumannova-babis-se-zlobil-kvuli-detem.html

ČUS Vyškov podpořila fotbalový turnaj pro nejmenší děti 

Sportovní den rodičů a dětí v Rousínově s podporou ČUS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení sportovní přátelé,
 
MŠMT na svém webu zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020.
Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. říjnaTermín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

informaci k programu Můj klub 2020, OS a SCS Vyškov poskytuje zdarma poradenství v této oblasti /případnou návštěvu oznamte sekretáři/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ČUSÁČEK 2019

Rok s rokem se sešel a je tu opět Čusáček, letos znovu na ZŠ Na Vyhlídce ve Vyškově se uskutečnil již tradiční sportovní den pro děti z posledního ročníku mateřských škol a prvého ročníku základních škol. Opět za krásného počasí se sešlo na 80 soutěžíčích dětí, celé akci přihlíželo na 30 diváků především z řad dětí. Atmosféru na celé akci můžete zhlédnout v Hlavní fotogalerii v rubrice Čusáček 2019.

Zdeněk Jelínek

Sportovní den seniorů v Rousínově se vydařil.

Padesátka  seniorů se sešla na Rousínovském stadionu, kde si zasoutěžila v sedmi disciplínách a ve třech společenských hrách(Petanque, Mölkky, Kubb). Na závěr proběhlo posezení s občerstvením a diskusí o průběhu krásného dopoledne.

Společenské hry:

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička

Velká venkovní hra Mölkky: kultovní vikinská hra pod širé nebe! Hra Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Kubb je venkovní společenská hra pro dva týmy, které hrají proti sobě. Hra je nenáročná a může ji hrát kdokoliv a kdekoliv.

více fotek v Hlavní fotogalerii "sportovní den seniorů"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotbalový den s Křendou

3. srpna 2019 se v Křenovicích konal náborový den fotbalu. Velmi pěkný program připavený fotbalovým oddílem Křenovic, krásné počasí, účast senátora parlamentu ČR Ing. Ivo Bárka a dalších hostí jen podtrhla úspěch této akce.

v Hlavní fotogalerii možno shlédnout fotky z této akce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 let Sokola v Pačlavicích

V Pačlavicích poběhla slavnostní schůze k 100. výročí od založení Sokola a 65. výročí založení fotbalového klubu. Jelikož oba subjety jsou členy OS ČUS Vyškov a OFS Vyškov, přijela poblahopřát i delegace z Vyškova a předala pamětní medaile členům Sokola a knihu k 100 letům sportu v ČR fotbalistům.

Ostatní fotky v hlavní fotogalerii

100let sportu a 70let kopané TJ Dražovice

OS ČUS Vyškov podpořilo oslavy v Dražovicích

Příjďte si zasportovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada ČUS vítá schválení novely zákona o podpoře sportu.
Agentuře nabízí součinnost   

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června v Nymburce, byla reakce na vznik Národní sportovní agentury. Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona a podpoře sportu, kterou včera odhlasovala Poslanecká sněmovna. ČUS zároveň nabízí součinnost v jejím úsilí o nastolení standartních poměrů v oblasti státní podpory sportu. „Vznik agentury je jednou z nejvýznamnějších událostí. Sport má konečně jasnou autoritu na vládní úrovni. Valná hromada uložila vedení ČUS jednat s představiteli veřejné moci s cílem prosadit jasné a spravedlivé podmínky. Jsme na to připraveni,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Posílení institucionálního zastoupení sportu v České republice – tak hodnotí valná hromada ČUS vznik Národní sportovní agentury. Největší sportovní spolek v ČR však zároveň dlouhodobě stojí o zřízení samostatného ministerstva, které jako jediné může díky své autoritě prosadit zásadní změny v této stále důležitější společenské oblasti. „Agenturu bereme jako významný dílčí způsob v naplnění tohoto dlouhodobého cíle. Věříme, že v budoucnosti ministerstvo vznikne,“ prohlásil Miroslav Jansta a uvedl, že ČUS měla možnost novelu zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomínkovat z hlediska její sportovní náplně.

 

Hlavní požadavky ČUS v rámci novely se týkaly víceletého financování, možnosti poskytování příspěvků členským subjektům přímo, financování činnosti sportovních organizací (nikoliv pouze sportovní činnosti) a programové financování – nikoliv jednorázové „projekty“. „Sport musí mít od státu vyšší dimenzi podpory a zastoupení,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Valná hromada v rámci usnesení pověřila Výkonný výbor ČUS, aby jednala s představiteli sportovního prostředí a veřejné moci (státní správa a samospráva) s cílem posílit podporu v této oblasti. Valné hromady ČUS se zúčastnilo 134 delegátů. Ti také přijali Český svaz tanečního sportu za nového člena ČUS.

Česká unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a funkční

Největší sportovní organizace v ČR od svého založení vystupuje v zájmu svých členů s cílem vytvořit podmínky pro sport a pohybové aktivity. Nic na tom nemění ani obvinění, ke kterému došlo před dvěma lety v tzv. kauze sportovních dotací. V současné době je vyšetřování ukončeno a čeká se na soudní řízení. „Hájili jsme zájem ČUS, upozornili jsme na neexistenci kritérií a neoprávněné výhody v procesu, který nebyl veřejnou zakázkou, a upozornili jsme na zneužití neexistence kritérií dělení dotací. Čtyři znalecké posudky skončily ve prospěch ČUS,“ připomněl Miroslav Jansta. Vrchní soud navíc v rozsudku o zrušení zajištění majetku představitelů ČUS vyjádřil pochybnosti o důvodnosti obvinění.

 

Česká unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a naprosto funkční organizace s efektivním hospodařením a s konsolidovaným majetkem. Byla lídrem loňských sportovních oslav v rámci sta let české státnosti ve kterých zorganizovala nepřehlédnutelné akce na Pražském hradě i ve Foru Karlín, na nichž byly vyzdviženy osobnosti domácí sportovní scény. Připravila také unikátní publikaci „100 let českého sportu 1918-2018“, jež obdržela prestižní literární ocenění a celý její náklad byl vyprodán.  

 

„ČUS bude otevírat nová témata v oblasti posílení podpory sportu a pohybové aktivity občanů. Nikdo doposud například seriózně nechopil společenskou odpovědnost firem. Budeme iniciovat a aktivizovat změnu přístupu státních a polostátních obchodních společností při podpoře sportu. Dále budeme naléhat na obnovu základní i elitní sportovní infrastruktury v ČR včetně výstavby a revitalizace Sportovního centra Nymburk, tréninkového střediska pro mládež a reprezentaci, do roku 2025. Ambasadorem tohoto projektu bude trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný,“ doplnil Miroslav Jansta.

Reakce Zástupců sportovních svazů na vznik Národní sportovní agentury

 

David Tománek, člen metodické komise České asociace squashe.

 

„Nejen za squash, ale za celý český sport vnímáme vznik agentury jako přínosný krok. V současné době chybí větší stabilita, aby sportovní svazy mohly koncepčně pracovat a plánovat v horizontu let.“

 

Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu.

 

„Je to krok správným směrem, agentura by měla zajistit větší samostatnost sportu. Doteď byl sport součástí ministerstva školství jako menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samostatný institut a organizaci, v jejichž čele bude stát člověk s plnou odpovědností. Samostatné ministerstvo by bylo hezké, ale patrně to není na pořadu dne, ve státní sféře je trend spíše snižovat administrativní zátěž. V současné době spíše vnímám souběh dvou institucí na začátku – vznik agentury a bude dobíhat odbor sportu na MŠMT. Z provozního pohledu bude důležité, aby vše klapalo a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypisování programů.“

 

Libor Varhaník, předseda Atletického svazu.

 

„Sportovní prostředí dlouhodobě prahlo po tom, aby mělo vlastní rozpočtovou kapitolu. Pevně věřím, že se to změní k lepšímu. Pokud se bavíme o úskalí, tak přeji, aby přechod byl plynulý. Uvědomuji si, že agenturu čeká obrovské penzum práce.“

 

Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu.

 

„Do národní agentury vkládáme naděje. Zejména menší sporty v minulosti zastání u MŠMT nenašlo, byly mnohdy pod jejich rozlišovací úroveň. Z toho důvodu věříme, že se situace pod vedením nového úřadu zlepší.“

 

Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistu.

 

„Jsem rád, že se ČUS povedl první krok k dosažení ministerstva sportu. Dobře znám agendu sportu od nejmenších klubů, národních svazů a střešních organizací, takže to jednoznačně kvituji. Posílit a osamostatnit aparát péče o sport je jediná cesta, jak mu pomoci. Jestli někdo říká, že ne, tak sportu nerozumí už od základních článků.“

 

Trvalé priority ČUS

- transparentnost hospodaření a výkaznictví ve sportu

- spravedlivé a kontrolovatelné dotace pro sport

- podpora činnosti SK/TJ jako základny českého sportu

- posílení role a suverenity národních sportovních svazů

- posílení zastupování sportu ze strany státu při tvorbě legislativy

- rovnost postavení členů v rámci orgánů ČOV, současné stanovy zakládají nerovné postavení členů

- rozdělení kompetencí „střech“ a loajalita ve sportovním prostředí

- plnění „smluvních vztahů“ k partnerům ČUS v rámci kompetencí ČUS

- vypomáhání naplňování státní koncepce rozvoje sportu

 ČUS  =  NEJVĚTŠÍ ČESKÁ STŘEŠNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE S RESPEKTEM KE SVÝM PARTNERŮM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Rousínově otevřeli nová sportoviště
V rousínovské ulici U stadionu otevřeli uplynulý pátek nový sportovní areál s atletickým oválem. Celodenní program zahájily atletické závody žáků místní základní školy. Následovalo slavnostní otevření za účasti představitelů města, předsedy OS ČUS Vyškov a vedení firem, které se na výstavbě podílely.
viz fotky v rubrice Otevření sportoviště v Rousínově.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda České unie sportu obhajoval v Senátu naléhavost vzniku
samostatné státní instituce pro sport

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 16. dubna v Praze vyslechl informaci o jednání předsedy České unie sportu Miroslava Jansty v Senátu Parlamentu ČR v souvislosti s jeho nadcházejícím hlasováním o novele zákona o podpoře sportu, která přináší i ustavení Národní sportovní agentury. Na jednání podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přednesl argumenty obhajující akutní potřebu ustavení této agentury a současně shrnul hlavní očekávání sportovního prostředí od této nové státní instituce.

 

Jedná se především o samostatnou kapitolu státního rozpočtu na sport, která bude zárukou jistého a transparentního financování sportu, a také umožní působení potřebného počtu kvalifikovaných úředníků s dostatečnou znalostí potřeb sportu. Ti zajistí převzetí veškeré dosavadní agendy od Ministerstva školství ČR. Agentura přinese prostor pro koncepční práci, počínaje zkvalitněním legislativy pro sport, optimálním nastavením dotačních programů podmínkám i potřebám sportovních spolků, jejich včasnou administraci, dále kontinuální víceleté financování svazů či rychlejší obnovu sportovišť. Postupně také vytvoří podmínky pro vznik samostatného ministerstva sportu, jehož vznik bude ČUS nadále iniciovat.

 

Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek informoval o příkladné spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem. Na základě uzavřeného memoranda MSK s ČUS a následných smluv ČUS zajistila kompletní administraci dotace z rozpočtu kraje pro všechny sportovní kluby ve výši 29 milionů korun. Již na začátku dubna byly všechny finanční prostředky na účtech sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Krajský úřad tak prostřednictvím ČUS značně zrychlil distribuci dotací, má zajištěnu administraci vyúčtování, a přitom nijak neztratil rozhodovací pravomoci nad podmínkami a rozdělováním dotací. Dosavadní postup je ze všech zúčastněných stran hodnocen velmi pozitivně. KO ČUS současně obdržela příslib Moravskoslezského kraje, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční dokument rozvoje sportu v regionu v následujících šesti letech. Plán rozvoje sportu pro období 2019-2026 určuje prioritní oblasti sportu a pohybových aktivit a rámec jejich finanční podpory.

 

VV ČUS rovněž ocenil zvolení předsedy Českého atletického svazu a svého člena Libora Varhaníka na kongresu v Praze místopředsedou Evropské atletické asociace.

 

Výkonný výbor ČUS se dále intenzivně zabýval přípravou 37. valné hromady ČUS, která se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 10 hodin ve Sportovním centru v Nymburce. Projednal a schválil návrh textu pozvánky, programu jednání, jednacího a volebního řádu, metodiku podávání kandidatur pro dodatečnou volbu člena VV ČUS i nezbytné organizační pokyny. Současně projednal první verzi Zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady ČUS a druhou verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2018, která bude ještě doplněna o zprávu auditora.

 

V souvislosti s projektem ČUS Sportuj s námi schválil Výkonný výbor ČUS seznam akcí s finanční podporou na rok 2019. Tento seznam zahrnuje 363 akcí ve všech regionech České republiky. Konstatoval, že stále probíhají jednání s dalšími potenciálními partnery tohoto projektu.

 

VV ČUS vzal na vědomí informaci o připravovaném semináři pro ekonomy Servisních center ČUS na 16. května a také žádost Českého svazu tanečního sportu za člena České unie sportu. Uložil předložit tuto žádost zástupcům národních sportovních svazů sdružených v ČUS na jednání 37. valné hromady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportáž ve Vyškovské TV týkající se vyhlášování nejlepších sportovců za rok 2018 v okrese Vyškov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejlepší sportovci Vyškovska: gymnastka Suchomelová a volejbalisté Bučovic

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsi-sportovci-vyskovska-gymnastka-suchomelova-a-volejbaliste-bucovic-20190228.html


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Sportovec okresu Vyškov 2018"

Výsledky – Sportovec okresu 2018

Sportovec okresu 2018

 1. Dana Suchomelová – mod. gymnastika, SK Trasko Vyškov
 2. Martin Kovář – ragby – JIMI RC
 3. Jiří Němeček – atletika – AHA Vyškov
 4. Dana Hyláková – triatlon, individuální
 5. Martin Müller – nohejbal – Modřice
 6. Nina Bartoňková – atletika, AK Drnovice 

Talent okresu 2018

1.Isabela Hortová – moderní gymnastika SK Tart MS Brno

2.Tereza Cibulková – lezení – TJ Pustiměř

3.Sebastian Hajzler – atletika, AHA Vyškov

4.Tadeáš Plaček – atletika, VSK Univerzita Brno

5.Jolana Šubová – judo, TJ Sokol Dědice

6.Anežka Halasová – mažoretky, Orel Vyškov

7.Tomáš Kolofík – biketrial, biketrial Kyjov

 

Mládežnický kolektiv

1.Glitter Stars Slavkov – cheerleading

2.Trasko Vyškov – mladší žáci

3.basketbalistky – kadetky U 17, BK Vyškov

 

Seniorský kolektiv

1.TJ Sokol Bučovice – volejbal

2.JIMI RC Vyškov – Rugby

3.MFK Vyškov – fotbal 

Sportovec s handicapem

1.Vojtěch Halas – atletika – Orel Vyškov 

Sportovní akce

Vyškovský Mikulášský běh – atletika – AHA Vyškov 

Trenér

Pavel Pala – ragby – JIMI RC Vyškov

Zdeněk Smutný – atletika, AK Drnovice, Orel Vyškov

Jaroslav Liška – fotbal, MFK Vyškov 

Osobnost

František Komňacký – fotbal OS ČUS

Mgr. Jiří Kalda – stletika, fotbal AHA Vyškov

Jana Matuštíková – dálkové a zimní plavání, Slavkov - FIDES Brno 

Sympaťák

Nina Bartoňková – atletika AK Drnovice


     Ing. Karol GMITRO a Ing. Jaroslav ŠUBRT - 70 let více zde 


     Jihomoravský krajský úřad zveřejnil na svých webových stránkách Dotační program na podporu sportu na rok 2019

     Odkaz:    https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6801-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx


     Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí. Až 2 400 jich neregistruje ani dvanáct!

      Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Ačkoliv ve svých městech a obcích spravují sportoviště a vytvářejí podmínky pro sportování veřejnosti, nemohou kvůli absenci mládeže žádat Ministerstvo školství o dotace v rámci programu Můj klub. Tato čísla vyplývají z nejnovějšího průzkumu, který mezi svými členskými subjekty provedla Česká unie sportu. Data byla získána ze vzorku 7 300 klubů a jednot.

      Za současným stavem je několik důvodů. Jednak se rodiny s dětmi stěhují do větších měst, což má neblahý vliv na kluby z vesnic. A dále jsme zaznamenali růst zájmových sportovních kroužků, které dětem nabízí základní průpravu a více sportů najednou,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

      Zhruba měsíc kontaktovali pracovníci ze Servisních center sportu ČUS sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s cílem zjistit, zda si zažádaly o dotaci z programu Můj klub od Ministerstva školství. Státní podpora je totiž podmíněna počtem dětí. Klub nebo jednota obdrží dotaci pouze za předpokladu, že jich má ve svých členských strukturách minimálně dvanáct. To však nesplňuje 2 400 z nich.

      „V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají děti kde brát. Bohužel, ani nedisponují prostředky na nábor a větší vnitřní rozvoj. Případně jim mladé sportovce velmi často odebírají kluby z větších měst. Samozřejmě může jít také o případy klubů, jež se na tuto věkovou skupinu vůbec nezaměřují,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda ČUS.

      O dotace nemůže žádat 35 procent klubů

      Příspěvky na fungování a činnost klubů lze čerpat prostřednictvím Programu Můj klub, který administruje MŠMT. Dotace na rok 2019 žádalo 42 % sportovních klubů a jednot sdružených v České unii sportu, dalších 35 % žádat nemohlo z důvodu nesplnění kritéria o požadovaném počtu dětí. Zbytek (23 %) se o dotace na podporu sportu dětí a mládeže a jejich trenérů nezajímal. „Často z důvodu složitosti administrace, protože komunikace se samosprávou je pro řadu klubů jednodušší. Je však potřeba dodat, že pro letošní rok MŠMT výrazně veškerou byrokracii ulehčilo, což je dobře. S vypracováním žádostí pomáhají také naši experti v terénu,“ doplnil Miroslav Jansta.

      Poslední dobou také Servisní centra sportu České unie sportu zaznamenala sílící vliv školních nebo komerčních zájmových kroužků. Ty dětem nabízejí běžný všestranný program pro rozvoj pohybových aktivit a seznámí je s více sporty najednou. „V rámci těchto kroužků je navíc o děti kompletně postaráno, protože je učitelé či trenéři vyzvednou přímo ve školce nebo škole, což rodičům velice vyhovuje. Navíc s dětmi pracují zábavnou formou pomocí všestranných her. To nabízejí také sportovní kluby, které pak děti ve starším věku profilují na specializovanou činnost, což kroužky většinou nedokážou,“ dodal Miroslav Jansta.

      Aktuálním problémem je, že kluby zejména z okrajů republiky nemají peníze k tomu, aby veřejnost přilákaly a nabídly dětem kvalitní program. Z loňského průzkumu ČUS vyplynulo, že 76 procent TJ/SK nemá dostatek prostředků na svoji základní činnost.

      Komplikaci pro kluby bez mládeže dále představuje fakt, že nemohou čerpat dotace na provoz a údržbu sportovních hřišť. Samostatný program (dříve Program IV) pro tyto účely MŠMT dosud nevypsalo. Pokud má klub či jednota ve své členské základně například pět dětí a několik hřišť či nafukovacích hal, státní podporu nemá šanci za současných podmínek obdržet. „Často se bohužel stává, že kluby své veškeré prostředky dávají na zaplacení faktur za energii a za nájem tělocvičny na úkor možného financování svých trenérů, náborů či dalšího rozvoje. Kdyby se znovu vypsal program na příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, významně by to klubům pomohlo,“ dodal Miroslav Jansta.

      Čísla z průzkumu ČUS

      Počet zkoumaných tělovýchovných jednot a sportovních klubů: 7300 (100 % členské základny ČUS)

      Žádaly TJ/SK o dotace z Programu Můj klub 2019?
     42 % – ANO
     35 % – NEMOHLY požádat (nemají dostatečný počet dětí ve své základně)
     23 % – Nežádaly


     POZVÁNKA

      na valnou hromadu okresního sdružení ČUS v okrese Vyškov,

      která se bude konat dne 12. prosince 2018 v 17.00 v jídelně ZŠ Purkyňova Vyškov

      Program valné hromady:

      Úvod

      Volba orgánů VH

     Zpráva o činnosti OS ČUS Vyškov

     Zpráva o hospodaření od poslední valné hromady OS ČUS Vyškov

     Zpráva revizní komice OS ČUS Vyškov

     Vystoupení předsedy Krajské organizace České unie sportu

     Diskuse k předneseným zprávám

     Návrh usnesení a schválení

     Závěr

      

     Za okresní sdružení srdečně zve

     VV OS ČUS,z.s. Vyškov


     Mikulášský turnaj pod záštitou OS ČUS Vyškov

     V neděli 25.11.2018 náš klub pořádal sportovní akci pod názvem „Mikulášský turnaj v minivolejbale“.Turnaje se zúčastnili děti, kteří si přivedli rodiče a utvořili týmy dvojic. Za velké účasti rodičů a jejich dětí akce splnila účel. Šlo o to, aby si rodiče vyzkoušeli tento sport a hlavně si zahráli se svými dětmi. Turnaj se konal pod záštitou České unie sportu a garantem byl předseda okresního sdružení, pan Jiří Moudrý. Rád bych mu touto cestou poděkoval za podporu ČUS a také všem trenérům našeho klubu, kteří se zasloužili o organizaci této akce. 

     Petr Chromý

     __________________________________________

     Rozpočet na sport se má posílit na sedm miliard korun, dozvěděli se předsedové svazů od náměstka MŠMT

     V úterý se ve velké aule České unie sportu sešli předsedové národních sportovních svazů s Karlem Kovářem, náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže na MŠMT. Jedním z cílů bylo dozvědět se aktuální informace ohledně financování sportu v roce 2019 prostřednictvím investičních a neinvestičních dotačních programů MŠMT. Více jak šedesát představitelů sportů vyslechli komplexní informaci zástupce státu a mohli se zeptat na detaily státní podpory sportu pro rok 2019. Základní informací bylo posílení rozpočtu pro sport na celkových sedm miliard korun.

      Předsedové svazů mimo jiné vyslechli také informaci předsedy Miroslava Jansty, že v  roce 2017 obdržela ČUS ze státních dotací 80,2 milionů korun - z toho 16 milionů bylo určených na provoz a údržbu sportovních center (Nymburk, Podolí, Zadov), 4 miliony na projekty sportování veřejnosti (Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů). Zbytek byl využit na činnost okresních sdružení ČUS, pomáhajícím zejména sportovním klubům s administrativou, a krajským organizacím, poskytujícím podporu činnosti krajským svazům. Ústředí ČUS v Praze bylo a je financováno z vlastních zdrojů.

      V letošním roce obdržela ČUS o 20 % menší dotaci ze státních zdrojů. Na provoz a údržbu sportovních center neobdržela ČUS žádnou podporu. A to z toho důvodu, že byl MŠMT zrušen Program IV na provoz a údržbu sportovního majetku. „V letošním roce se nám tato podpora nepodařila vyřešit, neměli jsme na to dostatečné kapacity. Předkládal jsem několik návrhů, ale nenašli jsme ten správný princip na rozdělení peněz,“ prohlásil náměstek Karel Kovář na půdě ČUS. Uvedl dále, že z programu na podporu činnosti klubů „Můj klub“ zamíří v roce 2019 státní podpora v podobě 1,4 miliardy do téměř 6000 klubů, což bude o 400 milionů více, než v letošním roce.

      Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit podle MŠMT 7 miliard korun, což je znatelné navýšení. Posílit by podle Karla Kováře mělo financování státní reprezentace a zejména talentované mládeže, zde se počítá až s 60% nárůstem. Jeho větší část se ale bude týkat zejména lyžování a kolektivních sportů. „Pokud sněmovnou projde 7 miliard korun, bude to určitě progres. Bude-li se v něm plynule pokračovat, může se do roku 2025 naplnit cíle přijaté státní koncepce,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS. „Důležitá ale bude struktura a účelovost programové podpory, aby byla vhodně rozprostřena do všech potřebných oblastí sportu a nepřinášela nové překážky příjemcům dotace. Pokud se podaří zajistit i transparentnost rozdělování a kontrola, bude snadnější i plynulé navyšování podpory, neboť současné podfinancování českého sportu je doloženo mnoha evropskými statistikami a politici o něm vědí.“

      Naopak mírný pokles zaznamená podpora programů pro organizaci sportu, tedy pro sportovní svazy a střešní organizace. „Stále doufám, že pokles bude na úrovni maximálně 94-97 procent roku 2018,“ doplnil Kovář, který se omlouval za to, že se doposud výzva v programech na podporu sportovních svazů pro rok 2019 nevypsala. „To by se mělo v následujících dnech napravit.

      Limitující podmínky pro reprezentaci

      Náměstek Kovář zmínil také rozsah investiční podpory sportu v roce 2019, která by v programech pro kluby, obce a svazy měla činit rekordní objem 2 miliardy korun. Jako problematické se pro předsedy svazů jeví spoluúčast na investicích strojního vybavení pro státní reprezentaci. Program bude po třech letech vypsán, ale bude platit, že svaz pro pořizování výbavy pro reprezentaci České republiky, například lodí či jiného náčiní nad 40 tisíc korun pořizovací hodnoty, bude muset zajistit 20% finanční spoluúčast. „Tento princip nám nastavilo ministerstvo financí a nemůžeme s tím nic dělat,“ doplnil náměstek Karel Kovář. Z hlediska státu, který má na reprezentaci zájem, je to překvapivá podmínka, která může být pro řadu sportů značně limitující při vybavování národních týmů konkurenceschopným sportovním náčiním a vybavením.

      „Zvážíme, zda na tento problém nepoukázat a požádat ministerstvo financí o přehodnocení postoje. Probereme to se sportovními svazy a budeme postupovat podle jejich stanoviska. Mě přijde nelogické, aby stát, který si svoji vlastní reprezentaci u svazů nepřímo objednává, požadoval po svazech, aby na základní potřeby reprezentantů ČR připlácely ze svazových příspěvků vybíraných od členů. Některé svazy si to patrně ani nebudou moci dovolit,“ upozornil Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

      V rámci diskuze se ozval představitel Svazu národní házené, tradiční český sport totiž přišel o významnou podporu, protože nepatří do žádné mezinárodní federace. Český minigolfový svaz zase poukazoval na to, že neobdržel žádný příspěvek na pořádání mistrovství světa juniorů z programu MŠMT na podporu významných sportovních akcí v ČR. Česká lakrosová unie požádala o zřízení pravidelných konzultačních hodin pro svazy na MŠMT, neboť zástupci řady svazů nedostávají šanci se domoci schůzky se zástupci ministerstva.


     ČUSÁČEK 2018

     20. 9. 2018 pořádalo OS ČUS Vyškov,z.s. tradiční akci pro nejmenší adepty sportu

     více zde

     Česká unie sportu zorganizovala oslavy 100 let českého sportu

      Velkolepé a povedené byly oslavy 100 let českého sportu, které se uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární sportovce nejprve přivítal na slavnostním obědě v noblesních prostorách Rudolfovy galerie pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté probíhaly na galavečeru ve Forum Karlín, kde se přítomní sportovci i televizní diváci v přímém přenosu dozvěděli výsledky ankety nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách. V té aktuální zvítězila Ester Ledecká.

      „Chtěli jsme českému národu ukázat sílu a úlohu sportu v jeho dějinách při formování české státnosti. A to se nám na základě ohlasů bezpochyby podařilo. Je potřeba poděkovat všem účastníkům z řad slavných sportovců a partnerům včetně České televize,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, která akci organizovala.

      Současní úspěšní sportovci a dávné legendy. Taková byla skladba při oslavách 100 českého sportu, které byly spojeny se stým výročím vzniku samostatného Československa. Dorazil Jaromír Jágr, Ester Ledecká, bratři Pospíšilové, Roman Šebrle, Jozef Pribilinec, Barbora Špotáková, Jan Železný, Kateřina Neumannová, Jan Kodeš, Lukáš Krpálek, Martina Sáblíková a další… „Mně se to líbí, že je to takhle velké. Oslavy jsme si užili,“ prohlásil Lukáš Krpálek, olympijský vítěz z Ria.

      Hokejová legenda Jaromír Jágr si pozvání na akci vážila. „Já jsem byl strašně rád, že jsem byl pozvaný. Měl jsem možnost se setkat se sportovci, kteří mi ukázali směr mého života, kteří byli mými vzory. Chtěl jsem být jako oni,“ vykládal přítomným novinářům. Kateřina Neumannová si užívala setkání se sportovními kolegy. „Můžu být pyšná na to, že patřím do takové společnosti. Doufám, že za dalších sto let se potká podobná sportovní společnost,“ prohlásila.

      Sportovce na hradě přivítal prezident Miloš Zeman, který hovořil o síle sportu při reprezentaci státu a potřebě programu sociální podpory pro vysloužilé sportovní legendy. „Byl bych rád, kdyby se tady vytvořil systém péče o sportovní legendy, aby nikdo nebyl zapomenut,“ řekl. Od předsedy České unie sportu Miroslava Jansty k 74. narozeninám převzal první výtisk publikace o 100 letech českého sportu.

      Ester Ledecká vítězkou aktuální dekády

     Čeští sportovci a významní hosté se poté večer sešli na galavečeru ve Foru Karlín. Dozvěděli se výsledky ankety nejvýznamnějších momentů 100 let českého sportu. Výsledky se vyhlašovaly od prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka po dvojnásobnou šampionku z Pchjongčchangu Ester Ledeckou. Mezi nejvýznamnější momenty jednotlivých dekád historie československého a českého sportu nechyběly úspěchy legend Emila Zátopka, Věry Čáslavské a Martiny Navrátilové nebo medaile fotbalistů a hokejistů.

     Vítězů bylo nakonec jedenáct. V dekádě na začátku tohoto tisíciletí se o prvenství podělili Kateřina Neumannová a Roman Šebrle. V anketě rozhodovali diváci České televize i odborná akademie složená z předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů a organizátorů velkých sportovních projektů.

       GALAVEČER Českého sportu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12399669027-sto-let-sportu/21854416013-sto-let-sportu-galavecer-ceskeho-sportu

     Vyhlášení největších momentů: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12399669027-sto-let-sportu/21854416014-sto-let-sportu-vyhlaseni-nejvetsich-momentu

       Výsledky ankety

     1. dekáda 1918 – 1928

     Bedřich Šupčík (šplh) – první olympijské zlato

      Bedřich Šupčík získal pro Československo první zlatou olympijskou medaili v dnes už neexistující disciplíně, kterou byl šplh na laně bez přírazu. V Paříži v roce 1924 na otevřeném stadionu Colombes zdolal osmimetrovou vzdálenost za 7,2 vteřiny. Ve víceboji skončil třetí a o čtyři roky později v Amsterdamu získal stříbro v soutěži družstev.
     Další ve hře: Gymnasta Ladislav Vácha (zlato a 2 stříbra na OH 1928), automobilová závodnice Eliška Junková (výkon na závodě Targa Florio), Věra Menčíková (mistryně světa v šachu 1927) 2. dekáda

      2. dekáda 1929 – 1938

     Stříbrní fotbalisté z MS 1934

      Slavní „Římané“ došli na fotbalovém MS 1934 až do finále. Legendární tým s Pláničkou, Ženíškem či Pučem zdolal postupně Rumunsko 2:1, Švýcarsko 3:2 a v semifinále Německo 3:1. Ve finále, které bylo hlavním rozhodčím Eklindem vedeno silně proitalsky, podlehli domácímu celku v prodloužení 1:2.
     Další ve hře: Gymnasta Alois Hudec (vítěz OH 1936 na kruzích), stolní tenista Bohumil Váňa (první zlato na MS v osmnácti letech v roce 1938), vzpěrač Jaroslav Skobla (vítěz na OH 1932) 3. dekáda
      

     3. dekáda 1939 – 1948

     Zlatí hokejisté na MS 1947 a stříbrní na OH 1948

      Pražská Štvanice slavila v roce 1947 premiérový titul hokejových mistrů světa. Tým brankáře Modrého a vůdce Zábrodského vyhrál i díky zaváhání Švédů s Rakušany. O rok později získalo mužstvo stříbrné medaile na ZOH ve Svatém Mořici, za vítěznou Kanadou skončilo po remíze 0:0 druhé kvůli horšímu brankovému rozdílu.
     Další ve hře: Družstvo sportovních gymnastek (zlato na OH 1948 po smrti Elišky Misákové), fotbalista Pepi Bican (300. ligový gól), zlatí kanoisté na OH 1948 (C1 1000 m Josef Holeček, C1 10 000 metrů František Čapek, C2 1000 metrů Jan Brzák-Felix, Bohumil Kudrna)

      4. dekáda 1949 – 1958

     Emil Zátopek: Třikrát zlatý na OH 1952

      Neopakovatelný zlatý hattrick dokonal nezdolný vytrvalec na OH v Helsinkách. Vyhrál postupně závody na 10 000 metrů, slavnou pětku (později přezdívanou závod století) a nakonec i maraton. Zlato na pětce získal ve stejný den jako jeho manželka Dana v oštěpu. Na OH 1948 už získal zlato na desítce a stříbro na pětce.
     Další ve hře: Krasobruslařka Ája Vrzáňová (zlatá na MS 1949 a 1950), oštěpařka Dana Zátopková (zlatá na OH 1952), diskařka Olga Fikotová (zlatá na OH 1956)

      5. dekáda 1959 – 1968

     Věra Čáslavská: 7 zlatých na OH

      Na třech olympiádách v letech 1960, 1964 a 1968 získala gymnastka Věra Čáslavská sedm zlatých a čtyři stříbrné medaile. Na OH 1968 v Mexico City startovala krátce po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Po vyhlášení prostných ve slavném němém gestu odvrátila tvář od sovětské vlajky.
     Další ve hře: Stříbrní fotbalisté z MS 1962 v Chile a vítěz Zlatého míče Josef Masopust, skokan na lyžích Jiří Raška (první zlatá ze ZOH 1968), mistři světa ve volejbalu (1966) a házené (1967)
      

     6. dekáda 1969 – 1978

     Fotbaloví mistři Evropy 1976

      Památný penaltový dloubák Antonína Panenky ve finálovém rozstřelu s NSR zajistil fotbalistům titul mistrů Evropy z šampionátu v Bělehradě. Výběr trenéra Václava Ježka už v semifinále senzačně vyřadil Nizozemce. V mužstvu převažovali Slováci, ale oporami byli i Panenka, Nehoda či brankář Viktor.
     Další ve hře: Hokejoví mistři světa (1972, 1976, 1977), diskař Ludvík Daněk (zlatý na OH 1972), tenista Jan Kodeš (vítěz Wimbledonu 1973)

      7. dekáda 1979 – 1988

     Tenisová královna Martina Navrátilová

      Jen v této éře vyhrála šestnáct grandslamových titulů. Celkem má za pasem devět vyhraných Wimbledonů, osmnáct grandslamů celkem, 332 týdnů na prvním místě žebříčku. Úžasné tenisové kariéře levoruké útočnice nemůže v tuzemsku nikdo konkurovat. Zvlášť, když téhle obojživelnici připočteme ještě 31 vyhraných grandslamů ve čtyřhře a 10 ve smíšené čtyřhře.
     Další ve hře: tenista Ivan Lendl (třikrát vítěz French Open, třikrát vítěz US Open), atletka Jarmila Kratochvílová (na MS 1983 zlatá na 400 a 800 metrů, 2. ve štafetě), hokejoví mistři světa (1985)

      8. dekáda 1989 – 1998

     Zlatí hokejisté na ZOH 1998

      Za Turnaj století bylo označováno hokejové klání na olympijských hrách v Naganu, protože poprvé v historii byla v době Her přerušena NHL. Česko vedené trenérem Ivanem Hlinkem a kapitánem Vladimírem Růžičkou v play off porazilo všechny favority, po semifinálovém rozstřelu s Kanadou ve finále zdolalo Rusko 1:0 gólem obránce Petra Svobody. Hrdiny byli i brankář Dominik Hašek a útočník Jaromír Jágr.
     Další ve hře: tenistka Jana Novotná (vítězka Wimbledonu 1998), kanoista Martin Doktor (dvakrát zlatý na OH 1996), oštěpař Jan Železný (celkem trojnásobný olympijský vítěz i mistr světa, světový rekordman)

      9. dekáda 1999 – 2008

     Desetibojař Roman Šebrle a běžkařka Kateřina Neumannová

      Dekáda má hned dva vítěze se stejným počtem bodů. Desetibojař Šebrle v roce 2001 ziskem 9026 bodů jako první překonal hranici snů, vyhrál i OH 2004, ME 2002 a 2006 a MS 2007. Běžkařka Kateřina Neumannová získala na ZOH 2006 při svém posledním olympijském startu zlato v závodě na 30 kilometrů bruslením.
     Další ve hře: atlet Tomáš Dvořák (trojnásobný mistr světa v desetiboji), akrobatický lyžař Aleš Valenta (olympijský vítěz 2002), fotbalista Pavel Nedvěd (vítěz Zlatého míče 2003)

      10. dekáda 2009 – 2018

     Dvakrát zlatá Ester Ledecká na ZOH 2018

      

     Zimní obojživelnice Ester Ledecká šokovala olympijský Pchjongčchang, kde jako první žena na jedněch Hrách zvítězila ve dvou sportech, v superobřím slalomu mezi sjezdařkami a v paralelním obřím slalomu snowboardistek.
     Další ve hře: tenistka Petra Kvitová (vítězka Wimbledonu 2011 a 2014), rychlobruslařka Martina Sáblíková (třikrát zlatá na ZOH), oštěpařka Barbora Špotáková (zlatá na OH 2008 i 2012, bronzová 2016, mistryně světa 2007, 2001 a 2017, mistryně Evropy 2014))

      

     anketa Deníku Sport

     1. Co je pro vás největší událostí sta let českého sportu?
     2. Jaký je největší zážitek vaší sportovní kariéry?
     3. Jakého setkání během oslav si nejvíc ceníte?

      

     Kateřina Neumannová (olympijská vítězka 2006 v běhu na lyžích)

     1. „Těžko se to vybírá. Já ani nechci vybírat. Každá desetiletka měla svého hrdinu, svoji událost. Ale porovnávat je mezi sebou prostě nejde. Myslím, že je fajn si vážit každého, kdo něco dokázal.“
     2. „Pro mě bylo těch okamžiků několik, ale olympiáda je jedinečná, takže Turín je pro mě nezapomenutelný. Ale stejně tak rok nato mistrovství světa v Sapporu, které jsem vyhrála rozdílem třídy. To byl asi sportovně nejlepší výkon.“
     3. „Vidím tady mnoho lidí, které jsem ráda potkala. Béďa Ščerban, kluky, které jsem znala z olympijských her v Lillehammeru, fotbalisty… S některými sportovci se potkávám častěji, Honza Kodeš, Helena Suková… Je to tady úžasné, je skvělé, že jsem se se všemi mohla potkat. Škoda že tu není Ivan Lendl. Toho jsem měla nad postelí. Přečetla jsem si o něm věci z mládí, kdy se stával nejlepším tenistou na světě. To je pro mě někdo, kdo si zaslouží nezměrný obdiv.“

      

     Ivo Viktor (fotbalový mistr Evropy 1976)

     1. „Já bych vybral asi Emila Zátopka. Ty jeho olympiády, to byla bomba, která nás proslavila nejvíc. Zasluhoval by si to i Jarda Jágr, který se tak dlouho dokázal držet nahoře v NHL, nejlepší hokejové lize na světě. Nesmím zapomenout ani na fotbalové vicemistry světa z Chile v roce 1962.“
     2. „ Jednoznačně zlaté mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě. V porovnání s dneškem se to zdá jako výsledek z říše snů. Teď jsme, bohužel, někde dole.“
     3. „Potkal jsem se s Jardou Jágrem. Byl jsem šťastný, že jsem se setkal i s Jozefem Štibrányim, vicemistrem světa z Chile. I když se mě ptal, jestli mi už není devadesát.“

      

     Milan Nový (nejlepší střelec československé hokejové historie)

     1. „Sleduju všechny sporty, ale nejvíce hokej. Takže musím říct Nagano. Byl to úžasný zážitek, skvělý turnaj. Vyhrát olympijské hry, to se nepodaří jen tak. Možná že už se to nikdy našemu hokeji znovu nepovede. Koukal jsem na to, i když časy v noci byly nepříznivé.“
     2. „Měl jsem štěstí, že jsem hrál se skvělými hráči, a vážím si toho, že jsem většinou byl ve vítězných týmech. Takže těžko můžu vypíchnout jeden moment. Vyhrál jsem titul s Jihlavou, několik s Kladnem, s reprezentací, zažil jsem Kanadský pohár. Celkově mám krásné vzpomínky.“
     3. „Vážím si toho, že jsem dostal pozvánku na Hrad, už to je samo o sobě zážitek. A moc rád bych se setkal s Pavlem Nedvědem. Škoda že nemohl dorazit, věřím, že to vyjde někdy jindy.“

      

     Miloš Mečíř (olympijský vítěz 1988 v tenise)

     1. „Myslím, že každý sport je specifický. Je fantastické, když člověk vidí, že se umíme ve světě představit.“
     2. „Strašně těžko se mi vybírá jeden moment. Vzpomínám si, jak se mi poprvé podařilo vyhrát kolo na mistrovství okresu, což bylo u nás velmi prestižní. Na mistrovství kraje jsem dostal pořádný výfuk, to si možná pamatuju víc než vítězství. Vrchol byl asi olympiáda, ale každý krůček byl velmi cenný.“
     3. „Tady je osobností všude na každém kroku. Pamatuju si, že když jsem byl žák, na jednom turnaji jsem viděl bratry Pospíšily a nechával jsem si je podepisovat. Teď jsem se s nimi zase potkal a o podpis mě požádali oni. Taky hokejisty jsem obdivoval, protože hokej byl u nás hodně populární. Honza Kodeš mně dělal daviscupového kapitána. Když vyhrál Wimbledon, bylo mi devět let a vůbec jsem netušil, že budu hrát světový tenis. A je tu i Helena Suková, s kterou jsem vyhrál turnaj v mixu. Škoda že se toho nedožila Jana Novotná, s níž jsme vyhráli v mixu Key Biscane…“

      

     Lukáš Krpálek (olympijský vítěz 2016 v judu)

     1. „Okamžiků, na které člověk nezapomene, je spousta. Přes Zátopka, Čáslavskou, Kratochvílovou, Honzu Železného… Pro mě to bude asi Nagano, devadesátý osmý, který mám ještě v paměti. Seděl jsem v obýváku, nohy jsem měl na stěně, a vždycky, když padl nějaký gól, jsem vystartoval. Mamka byla zrovna v kuchyni, vařila.“
     2. „Nejradši vzpomínám na časy, kdy se mi podařilo vyhrát Rio, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Zlomový moment, na který sice nevzpomínám úplně rád, ale který mi hodně utkvěl v hlavě, byla olympiádě v Londýně. Skončil jsem sedmý, a nechybělo moc a mohl jsem i dosáhnout na medaili. Tohle mě posunulo dál. Potom jsem sebral medaile z Evropy, ze světa i z olympiády.“
     3. „Uznávám všechny, co něčeho dosáhli. Hrozně rád se poznám s novými lidmi. Spoustu jich ještě neznám, přece jenom ne o každém sportě vím všechno.“

      

     Vladimír Martinec (někdejší hokejový útočník, trojnásobný mistr světa)

     1. „Nechci vypíchnout jeden moment, bylo by to nespravedlivé vůči těm ostatním. Každá epocha měla svoje hrdiny. Z hokeje pochopitelně rád vzpomínám na Nagano, ale i předtím byly krásné úspěchy. Podívejte se třeba na Emila Zátopka, co se mu podařilo. Takže nejde říct jednu věc.“
     2. „Nejraději vzpomínám na tři tituly mistra světa v sedmdesátých letech. To bylo úžasné, co se nám podařilo.“
     3. „Je příjemné potkat kohokoliv. Vždycky je fajn si s někým popovídat. A to nejenom s hokejisty. My sportovci si vždycky máme co říct.“

      

     Rozhovory s hvězdami na iSport.cz: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/346181/sto-let-sportu-neumannova-slavila-remizu-slegr-o-gretzkeho-slzach.html

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     VV OS ČUS Vyškov z.s., oznamuje velmi smutnou zprávu. 19. 9. 2018 nás navždy opustil dlouholetý funkcionář ČUS, předseda revizní komise okresního sdružení pan MVDr. Jiří RADOŠ z Ivanovic na Hané.

     ČEST JEHO PAMÁTCE

     parte 

      

     Sportovní den seniorů navštívil místopředseda senátu pan Ivo Bárek

     Česká unie sportu na okrese Vyškov za podpory MěÚ Vyškova, Slavkova u Brna a Rousínova uspořádala sportovní den seniorů spojený s táborovou sportovní akcí pro děti.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Koncepce financování sportu v Jihomoravském kraji

     Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konala ve Vyškově diskusní setkání s pracovníky oddělení sportu na JmK.  Byly zde mimo jiné představeny výsledky získané z Dotazníku uveřejněném v úz č. 5. Tento dotazník stále běží a lze jej stále vyplňovat a to na:

      

     Dotazník najdete na následujícím odkaze:

     https://docs.google.com/forms/d/1Z4Z61jsxmZqGqIWdg1FLdrNeeeBNSSfrrzZOElzLPZg/edit#responses

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sportovní prostředí vyzvalo bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě!

     Zástupci sportovního prostředí vyzývají bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a zároveň k vyvození osobní odpovědnosti v souvislosti s jejím dalším působením v politice. Usnesli se na tom delegáti 36. valné hromady České unie sportu, která se konala ve středu 20. června ve Sportovním centru Nymburk.

      

     Záznam z 36. valné hromady České unie sportu na webu České televize naleznete v odkazu zde.

      

     Stát dlouhodobě podcenil oblast financování sportu a právě ve funkčním období Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo devastační vliv na fungování sportu v České republice. Tento stav se nepodařilo úplně narovnat dodnes,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

      

     Představitelé ČUS na valné hromadě podrobně analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy, která propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní  obvinění předsedy Miroslava Jansty, generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace. Delegátům národních sportovních svazů a zástupcům sportovních klubů či tělovýchovných jednot  byly prezentovány zásadní informace. „Je potřeba zdůraznit, že neutěšený stav na Ministerstvu školství a ve vyplácení státních dotací do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské schopnosti bývalé ministryně Kateřiny Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ vysvětlil Miroslav Jansta.

      

     Pokles o 50 tisíc dobrovolníků!

     V současné době dobrovolníci obtížně shánějí prostředky na sportovní činnost. Zhoršily se podmínky, narostly povinnosti, administrativa a byrokracie. Podle statistiky České unie sportu za posledních deset let skončilo ve sportu až 50 tisíc dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod klubů. „Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého tónu tohoto slova!  Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní funkcionáři, kteří toto vykonávají zadarmo ve volném čase. Reálně hrozí, že na vesnicích a ve městech nebude mít sport kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.

     Navíc průměrný hrubý plat pracovníků Servisních center sportu ČUS v okresech ze současné státní dotace MŠMT vychází na méně jak 15 000 Kč měsíčně. A práce stále přibývá. „Česká unie sportu na ubohý stav státní péče o sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako jediná organizace. Zároveň nabízí řešení. Nadále budeme usilovat o vypsání transparentních dotačních programů a posílení státní podpory,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.

      

     Za obvinění ČUS mohou netransparentní podmínky

     Podle orgánů činných v trestním řízení byla Česká unie sportu v minulém roce obviněná z toho, že porušila pravidla veřejné soutěže o státní dotace. „Podle nás ale pravidla nastavená od úředníků Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Už v březnu 2016 jsme v dopise bývalou ministryni informovali, že pro fungování ČUS a našich územních pracovišť potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož roku nám exministryně tehdy lživě oznámila, že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů korun. V návrhu úředníků (pozn. – viz níže) se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ popsal Marek Hájek.

      

     Tabulka srovnání střešních organizací s původním návrhem MŠMT výše dotace

      

     2309YjE.jpg

      

      

     Představitelé ČUS se proti tomuto návrhu z loňského února přirozeně a rozhodně ohradili. Česká unie sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a po republice má nejvíce územních pracovišť, které pomáhají s organizací sportu. „Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost mezi sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun a na jednoho člena v České obci sokolské jde 300 korun. Jsou snad děti sportující u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.

      

     Zájezdy na olympijské hry – úřednická korupce?

     Za skandální počin považuje Česká unie sportu skutečnost, že o rozdělování dotací pro střešní organice rozhodovali úředníci, kteří jezdili na olympijské hry. „Úředníci pravidelně cestovali na služební cesty na olympiády nikoliv z provozních nákladů MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných na Český olympijský výbor. Byl zájem na „dostatečných“ dotacích pro ČOV - nepreferovali proto úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek, místopředseda ČUS.

     Skutečnost je taková, že stát nestanovil pravidla účasti úředníků na olympijských hrách. Není také jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat. „Není to výčitka vůči olympijskému výboru nebo České obce sokolské. ČOV je obětí systému, ne viník. Obdobně jsou na tom také sokolové. ČUS nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního nabídnout. Leda výlet do rozpadlé jednoty na Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc ČUS, hájící zájmy sportu, je k nelibosti úředníků MŠMT často objektivně (a konstruktivně) kritická k výstupům z MŠMT,“ doplnil Marek Hájek.

      

     Aktuální postup vyšetřování

     Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět ve věci obvinění České unie sportu první procesní kroky. Vyslechnuti byli první svědci. „Vzhledem k velkému počtu vyslýchaných osob nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady ČUS a zmocněnec ČUS, podle kterého byl postup úředníků MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a netransparentní.

     Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit ani jednu skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho zvýhodnit, obohatit či poškodit. Přidělování neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky správního úkonu, ne soutěže,“ dodal Marcel Petrásek.

      

      

     Finální dopady působení Kateřiny Valachové na MŠMT

     - Sportovní prostředí se nachází na pokraji krachu, paralýza sportovního úseku MŠMT.

     - ČUS a její představitelé obviněni za to, že poukázali na prokazatelné fatální chyby úředníků.

     - K. Valachová nezajistila svým úředníkům podmínky pro vytvoření vhodné metodiky.

     - ČUS na deformace upozornila, expertní komise MŠMT na deformace upozornila a navrhla nápravu, ale ČUS je stíhána, zatímco ČOV obdržel navíc mimořádnou dotaci 76 mil. mimo programy MŠMT. 

     - ČUS chtěla peníze do celé České republiky, nikoliv pro svůj profit nebo profit jednotlivců.

     - MŠMT pracovalo bez pravidel a kritérií, ministryně nezajistila podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, porušilo vlastní základní pravidlo podpory sportu = SPRAVEDLNOST, odebralo sportu 1 mld. Kč na jiné účely MŠMT

      

     Alarmující závěry výzkumu ČUS současná situace v SK/TJ 
     (stav květen 2018, 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot)

      

     75 % nemá dostatek prostředků na činnost

     73 % nemá dostatek prostředků na nábor dětí

     93 % nemá prostředky na ohodnocení kvalifikovaných trenérů

     88 % není spokojená se státní podporou

     92 % sportovišť postavena před rokem 1989!

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
     VYŠKOV

     Čokoládová tretra Vyškov

     ve středu 30. května 2018

      

     Populární běžecký závod pro děti Čokoládová tretra opět zavítá do Vyškova. Z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlaté tretry Ostrava, Atletický klub AHA Vyškov, z. s., srdečně zve děti, rodiče s dětmi a stejně tak všechny příznivce atletiky na běžecké závody, kde se mimo jiné, vítězi jednotlivých kategorií, kvalifikují do krajského finále. 

     ONLINE registrace již nyní probíhá na www.cokoladovatretra.cz , akce samotná začíná na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově od 14:00 hod..

      Tak tedy ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod. začíná prezentace přímo na stadionu, děti ve věku 3 až 11 let budou svádět souboje na tratích 30 m až 300 m. Novinkou je otevřený závod všem věkovým kategoriím na 800 m. Výsledky Čokoládové tretry Vyškov 2018 jsou též započítávány do seriálu Dlouhé míle 2018.

      Doprovodný náborový program Kids Athletics, atrakce pro děti, to vše na atletickém stadionu Za parkem ve Vyškově ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod.

      Přijďte, srdečně Vás zve tým trenérů a pořadatelů AHA Vyškov.

      Další informace najdete na www.ahavyskov.cz .

     Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

     Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují

     Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ)

      

     1. května 2018

     Vážení,

     píšeme Vám jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jež se použije od 25. května 2018.

     V rámci ČUS a ČOV v současné chvíli intenzivně společně pracujeme na analýze našich činností, jejíž výsledky, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, chceme poskytnout národním sportovním svazům i dalším sdruženým subjektům, zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování s požadavky GDPR.

     Jsme si vědomi toho, že použitelnost nařízení je již za dveřmi. Datový audit a srovnávací analýza činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR, na kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního hlediska velmi složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný závazný výklad GDPR a že v ČR ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR.

     Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.

     Z výše uvedených důvodů očekávejte v týdnu od 14. května 2018 další připravované informace, včetně konkrétních doporučení na následující dny a včetně nejdůležitějších dokumentů, se kterými bude možné dále pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s dokumentem „Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html), jehož realizace je prvním z opatření, které je čekají. ČUS i ČOV budou postupně společně zveřejňovat dostupné informace k zajištění souladu s novým nařízením.

      

     Se sportovním pozdravem

      

      

      

     Mgr. Jan Boháč, v.r.                                                                 Mgr. Petr Graclík, v.r.

                generální sekretář ČUS                                                              generální sekretář ČOV

     Mimořádná úřední zpráva OS ČUS Vyškov,z.s. č.1

      INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Vzorový formulář klikni zde

     vzorový formulář 1

     vzorový formulář 2

     Informace  klikni zde

     Veškeré dotazy zasílejte emailem na OS ČUS Vyškov a tyto dotazy budou centrálně odpovězeny

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Jansta vysílá vládě S.O.S.!

     Český sport nemá peníze na údržbu majetku

     Český sport jde do boje o peníze na údržbu a provoz svého majetku. Sportovní stavby v účetní hodnotě 50 miliard korun zastarávají a stát paradoxně zrušil program, z něhož jednoty a kluby v minulosti čerpaly. 

     Více na

     https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/331948/jansta-vysila-vlade-s-o-s-cesky-sport-nema-penize-na-udrzbu-majetku.html

     ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V DOTAČNÍM PROGRAMU
     MŮJ KLUB – 1. ČÁST

     Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018

     Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

     Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

     http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6177-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx


     Nejlepším sportovcem okresu Vyškov je cyklista Boudný,

     sympaťáka ovládl výškař Fišer.

     Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-vyskovska-je-cyklista-boudny-sympataka-ovladl-vyskar-fiser-20180222.html

                                       

     Senátor Ivo Bárek a Pavel Boudný   Ivana Králíková Pavel Boudný Dana Hyláková          

       Tereza Cibulková

     Sportovní talent Tereza Cibulková  


     Sport potřebuje vlastní rozpočet, říká okresní šéf ČUS Jiří Moudrý

     Vyškov /ROZHOVOR/– Český sport prochází nelehkým obdobím, kdy je výrazně omezena státní finanční pomoc. Tu sportovci dostávali i prostřednictvím České unie sportu. „Tento stav by neměl trvat dlouho,“ přeje si nejvyšší představitel vyškovského okresního sdružení ČUS Jiří Moudrý.
     Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/sport-potrebuje-vlastni-rozpocet-rika-okresni-sef-cus-jiri-moudry-20180103.html


     Sportovec okresu Vyškov 2017 

     Hlasy do této ankety vkládejte v níže uvedeném odkaze

     http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu


     Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok

     2018 více zde

      


     DEN SENIORŮ 2017

     OS ČUS Vyškov uspořádal 26. 10. 2017 akci pro seniory  více zde


     ČUSÁČEK 2017

     OS ČUS Vyškov uspořádal "Čusáček 2017"

     více zde

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     29. 7. 2017 Proběhl Memoriál Vojtěcha Baláše ve fotbale, konaný ve Chvalkovicích na Hané. Při této příležitosti proběhl pietní akt vzpomínky na pana Baláše, dlouholetého předsedy OFS Vyškov a místopředsedy OV ČSTV. V říjnu 2017 to bude 7 roků co nás náhle opustil. Všichni stále vzpomínáme.

     Za OS ČUS Vyškov se zúčastnil a památku uctil položením kytice sekretář Zdeněk Jelínek a fotodokumentaristka Helena Rafajová  více zde


     Novinky

     9. 11. 2020
     Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu
     25. 9. 2020
     Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu
     18. 9. 2020
     Připravujeme stanovisko k novým preventivním opatřením Covid-19
     20. 6. 2020
     Výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků
     16. 6. 2020
     Porady před valnou hromadou ČUS

     archív

     Kontakt

     Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
     Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
     +420 733 539 146
     00435961

     Oblíbené odkazy