Číslo účtu: 1334731/0100
IČ: 00435961

Web: ČUS.CZ | Informační systém ČUS |
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. - Management sportu - Wellness specialista - Trenérská škola a kurzy
Veřejná část: Sportovní kluby - Sportovní zařízení - Svazy - ČUS struktura - Přihlášení do IS

Užitečný prolink:

Hlavní zprávy:

Vážení sportovní přátelé,
 
MŠMT na svém webu zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020.
Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. říjnaTermín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ČUSÁČEK 2019

Rok s rokem se sešel a je tu opět Čusáček, letos znovu na ZŠ Na Vyhlídce ve Vyškově se uskutečnil již tradiční sportovní den pro děti z posledního ročníku mateřských škol a prvého ročníku základních škol. Opět za krásného počasí se sešlo na 80 soutěžíčích dětí, celé akci přihlíželo na 30 diváků především z řad dětí. Atmosféru na celé akci můžete zhlédnout v Hlavní fotogalerii v rubrice Čusáček 2019.

Zdeněk Jelínek

Sportovní den seniorů v Rousínově se vydařil.

Padesátka  seniorů se sešla na Rousínovském stadionu, kde si zasoutěžila v sedmi disciplínách a ve třech společenských hrách(Petanque, Mölkky, Kubb). Na závěr proběhlo posezení s občerstvením a diskusí o průběhu krásného dopoledne.

Společenské hry:

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička

Velká venkovní hra Mölkky: kultovní vikinská hra pod širé nebe! Hra Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Kubb je venkovní společenská hra pro dva týmy, které hrají proti sobě. Hra je nenáročná a může ji hrát kdokoliv a kdekoliv.

více fotek v Hlavní fotogalerii "sportovní den seniorů"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotbalový den s Křendou

3. srpna 2019 se v Křenovicích konal náborový den fotbalu. Velmi pěkný program připavený fotbalovým oddílem Křenovic, krásné počasí, účast senátora parlamentu ČR Ing. Ivo Bárka a dalších hostí jen podtrhla úspěch této akce.

v Hlavní fotogalerii možno shlédnout fotky z této akce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 let Sokola v Pačlavicích

V Pačlavicích poběhla slavnostní schůze k 100. výročí od založení Sokola a 65. výročí založení fotbalového klubu. Jelikož oba subjety jsou členy OS ČUS Vyškov a OFS Vyškov, přijela poblahopřát i delegace z Vyškova a předala pamětní medaile členům Sokola a knihu k 100 letům sportu v ČR fotbalistům.

Ostatní fotky v hlavní fotogalerii

100let sportu a 70let kopané TJ Dražovice

OS ČUS Vyškov podpořilo oslavy v Dražovicích

Příjďte si zasportovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada ČUS vítá schválení novely zákona o podpoře sportu.
Agentuře nabízí součinnost   

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června v Nymburce, byla reakce na vznik Národní sportovní agentury. Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona a podpoře sportu, kterou včera odhlasovala Poslanecká sněmovna. ČUS zároveň nabízí součinnost v jejím úsilí o nastolení standartních poměrů v oblasti státní podpory sportu. „Vznik agentury je jednou z nejvýznamnějších událostí. Sport má konečně jasnou autoritu na vládní úrovni. Valná hromada uložila vedení ČUS jednat s představiteli veřejné moci s cílem prosadit jasné a spravedlivé podmínky. Jsme na to připraveni,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Posílení institucionálního zastoupení sportu v České republice – tak hodnotí valná hromada ČUS vznik Národní sportovní agentury. Největší sportovní spolek v ČR však zároveň dlouhodobě stojí o zřízení samostatného ministerstva, které jako jediné může díky své autoritě prosadit zásadní změny v této stále důležitější společenské oblasti. „Agenturu bereme jako významný dílčí způsob v naplnění tohoto dlouhodobého cíle. Věříme, že v budoucnosti ministerstvo vznikne,“ prohlásil Miroslav Jansta a uvedl, že ČUS měla možnost novelu zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomínkovat z hlediska její sportovní náplně.

 

Hlavní požadavky ČUS v rámci novely se týkaly víceletého financování, možnosti poskytování příspěvků členským subjektům přímo, financování činnosti sportovních organizací (nikoliv pouze sportovní činnosti) a programové financování – nikoliv jednorázové „projekty“. „Sport musí mít od státu vyšší dimenzi podpory a zastoupení,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Valná hromada v rámci usnesení pověřila Výkonný výbor ČUS, aby jednala s představiteli sportovního prostředí a veřejné moci (státní správa a samospráva) s cílem posílit podporu v této oblasti. Valné hromady ČUS se zúčastnilo 134 delegátů. Ti také přijali Český svaz tanečního sportu za nového člena ČUS.

Česká unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a funkční

Největší sportovní organizace v ČR od svého založení vystupuje v zájmu svých členů s cílem vytvořit podmínky pro sport a pohybové aktivity. Nic na tom nemění ani obvinění, ke kterému došlo před dvěma lety v tzv. kauze sportovních dotací. V současné době je vyšetřování ukončeno a čeká se na soudní řízení. „Hájili jsme zájem ČUS, upozornili jsme na neexistenci kritérií a neoprávněné výhody v procesu, který nebyl veřejnou zakázkou, a upozornili jsme na zneužití neexistence kritérií dělení dotací. Čtyři znalecké posudky skončily ve prospěch ČUS,“ připomněl Miroslav Jansta. Vrchní soud navíc v rozsudku o zrušení zajištění majetku představitelů ČUS vyjádřil pochybnosti o důvodnosti obvinění.

 

Česká unie sportu je stabilizovaná, oddlužená a naprosto funkční organizace s efektivním hospodařením a s konsolidovaným majetkem. Byla lídrem loňských sportovních oslav v rámci sta let české státnosti ve kterých zorganizovala nepřehlédnutelné akce na Pražském hradě i ve Foru Karlín, na nichž byly vyzdviženy osobnosti domácí sportovní scény. Připravila také unikátní publikaci „100 let českého sportu 1918-2018“, jež obdržela prestižní literární ocenění a celý její náklad byl vyprodán.  

 

„ČUS bude otevírat nová témata v oblasti posílení podpory sportu a pohybové aktivity občanů. Nikdo doposud například seriózně nechopil společenskou odpovědnost firem. Budeme iniciovat a aktivizovat změnu přístupu státních a polostátních obchodních společností při podpoře sportu. Dále budeme naléhat na obnovu základní i elitní sportovní infrastruktury v ČR včetně výstavby a revitalizace Sportovního centra Nymburk, tréninkového střediska pro mládež a reprezentaci, do roku 2025. Ambasadorem tohoto projektu bude trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný,“ doplnil Miroslav Jansta.

Reakce Zástupců sportovních svazů na vznik Národní sportovní agentury

 

David Tománek, člen metodické komise České asociace squashe.

 

„Nejen za squash, ale za celý český sport vnímáme vznik agentury jako přínosný krok. V současné době chybí větší stabilita, aby sportovní svazy mohly koncepčně pracovat a plánovat v horizontu let.“

 

Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu.

 

„Je to krok správným směrem, agentura by měla zajistit větší samostatnost sportu. Doteď byl sport součástí ministerstva školství jako menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samostatný institut a organizaci, v jejichž čele bude stát člověk s plnou odpovědností. Samostatné ministerstvo by bylo hezké, ale patrně to není na pořadu dne, ve státní sféře je trend spíše snižovat administrativní zátěž. V současné době spíše vnímám souběh dvou institucí na začátku – vznik agentury a bude dobíhat odbor sportu na MŠMT. Z provozního pohledu bude důležité, aby vše klapalo a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypisování programů.“

 

Libor Varhaník, předseda Atletického svazu.

 

„Sportovní prostředí dlouhodobě prahlo po tom, aby mělo vlastní rozpočtovou kapitolu. Pevně věřím, že se to změní k lepšímu. Pokud se bavíme o úskalí, tak přeji, aby přechod byl plynulý. Uvědomuji si, že agenturu čeká obrovské penzum práce.“

 

Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu.

 

„Do národní agentury vkládáme naděje. Zejména menší sporty v minulosti zastání u MŠMT nenašlo, byly mnohdy pod jejich rozlišovací úroveň. Z toho důvodu věříme, že se situace pod vedením nového úřadu zlepší.“

 

Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistu.

 

„Jsem rád, že se ČUS povedl první krok k dosažení ministerstva sportu. Dobře znám agendu sportu od nejmenších klubů, národních svazů a střešních organizací, takže to jednoznačně kvituji. Posílit a osamostatnit aparát péče o sport je jediná cesta, jak mu pomoci. Jestli někdo říká, že ne, tak sportu nerozumí už od základních článků.“

 

Trvalé priority ČUS

- transparentnost hospodaření a výkaznictví ve sportu

- spravedlivé a kontrolovatelné dotace pro sport

- podpora činnosti SK/TJ jako základny českého sportu

- posílení role a suverenity národních sportovních svazů

- posílení zastupování sportu ze strany státu při tvorbě legislativy

- rovnost postavení členů v rámci orgánů ČOV, současné stanovy zakládají nerovné postavení členů

- rozdělení kompetencí „střech“ a loajalita ve sportovním prostředí

- plnění „smluvních vztahů“ k partnerům ČUS v rámci kompetencí ČUS

- vypomáhání naplňování státní koncepce rozvoje sportu

 ČUS  =  NEJVĚTŠÍ ČESKÁ STŘEŠNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE S RESPEKTEM KE SVÝM PARTNERŮM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Rousínově otevřeli nová sportoviště
V rousínovské ulici U stadionu otevřeli uplynulý pátek nový sportovní areál s atletickým oválem. Celodenní program zahájily atletické závody žáků místní základní školy. Následovalo slavnostní otevření za účasti představitelů města, předsedy OS ČUS Vyškov a vedení firem, které se na výstavbě podílely.
viz fotky v rubrice Otevření sportoviště v Rousínově.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda České unie sportu obhajoval v Senátu naléhavost vzniku
samostatné státní instituce pro sport

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 16. dubna v Praze vyslechl informaci o jednání předsedy České unie sportu Miroslava Jansty v Senátu Parlamentu ČR v souvislosti s jeho nadcházejícím hlasováním o novele zákona o podpoře sportu, která přináší i ustavení Národní sportovní agentury. Na jednání podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přednesl argumenty obhajující akutní potřebu ustavení této agentury a současně shrnul hlavní očekávání sportovního prostředí od této nové státní instituce.

 

Jedná se především o samostatnou kapitolu státního rozpočtu na sport, která bude zárukou jistého a transparentního financování sportu, a také umožní působení potřebného počtu kvalifikovaných úředníků s dostatečnou znalostí potřeb sportu. Ti zajistí převzetí veškeré dosavadní agendy od Ministerstva školství ČR. Agentura přinese prostor pro koncepční práci, počínaje zkvalitněním legislativy pro sport, optimálním nastavením dotačních programů podmínkám i potřebám sportovních spolků, jejich včasnou administraci, dále kontinuální víceleté financování svazů či rychlejší obnovu sportovišť. Postupně také vytvoří podmínky pro vznik samostatného ministerstva sportu, jehož vznik bude ČUS nadále iniciovat.

 

Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek informoval o příkladné spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem. Na základě uzavřeného memoranda MSK s ČUS a následných smluv ČUS zajistila kompletní administraci dotace z rozpočtu kraje pro všechny sportovní kluby ve výši 29 milionů korun. Již na začátku dubna byly všechny finanční prostředky na účtech sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Krajský úřad tak prostřednictvím ČUS značně zrychlil distribuci dotací, má zajištěnu administraci vyúčtování, a přitom nijak neztratil rozhodovací pravomoci nad podmínkami a rozdělováním dotací. Dosavadní postup je ze všech zúčastněných stran hodnocen velmi pozitivně. KO ČUS současně obdržela příslib Moravskoslezského kraje, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční dokument rozvoje sportu v regionu v následujících šesti letech. Plán rozvoje sportu pro období 2019-2026 určuje prioritní oblasti sportu a pohybových aktivit a rámec jejich finanční podpory.

 

VV ČUS rovněž ocenil zvolení předsedy Českého atletického svazu a svého člena Libora Varhaníka na kongresu v Praze místopředsedou Evropské atletické asociace.

 

Výkonný výbor ČUS se dále intenzivně zabýval přípravou 37. valné hromady ČUS, která se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 10 hodin ve Sportovním centru v Nymburce. Projednal a schválil návrh textu pozvánky, programu jednání, jednacího a volebního řádu, metodiku podávání kandidatur pro dodatečnou volbu člena VV ČUS i nezbytné organizační pokyny. Současně projednal první verzi Zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady ČUS a druhou verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2018, která bude ještě doplněna o zprávu auditora.

 

V souvislosti s projektem ČUS Sportuj s námi schválil Výkonný výbor ČUS seznam akcí s finanční podporou na rok 2019. Tento seznam zahrnuje 363 akcí ve všech regionech České republiky. Konstatoval, že stále probíhají jednání s dalšími potenciálními partnery tohoto projektu.

 

VV ČUS vzal na vědomí informaci o připravovaném semináři pro ekonomy Servisních center ČUS na 16. května a také žádost Českého svazu tanečního sportu za člena České unie sportu. Uložil předložit tuto žádost zástupcům národních sportovních svazů sdružených v ČUS na jednání 37. valné hromady.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportáž ve Vyškovské TV týkající se vyhlášování nejlepších sportovců za rok 2018 v okrese Vyškov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejlepší sportovci Vyškovska: gymnastka Suchomelová a volejbalisté Bučovic

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsi-sportovci-vyskovska-gymnastka-suchomelova-a-volejbaliste-bucovic-20190228.html


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Sportovec okresu Vyškov 2018"

Výsledky – Sportovec okresu 2018

Sportovec okresu 2018

 1. Dana Suchomelová – mod. gymnastika, SK Trasko Vyškov
 2. Martin Kovář – ragby – JIMI RC
 3. Jiří Němeček – atletika – AHA Vyškov
 4. Dana Hyláková – triatlon, individuální
 5. Martin Müller – nohejbal – Modřice
 6. Nina Bartoňková – atletika, AK Drnovice 

Talent okresu 2018

1.Isabela Hortová – moderní gymnastika SK Tart MS Brno

2.Tereza Cibulková – lezení – TJ Pustiměř

3.Sebastian Hajzler – atletika, AHA Vyškov

4.Tadeáš Plaček – atletika, VSK Univerzita Brno

5.Jolana Šubová – judo, TJ Sokol Dědice

6.Anežka Halasová – mažoretky, Orel Vyškov

7.Tomáš Kolofík – biketrial, biketrial Kyjov

 

Mládežnický kolektiv

1.Glitter Stars Slavkov – cheerleading

2.Trasko Vyškov – mladší žáci

3.basketbalistky – kadetky U 17, BK Vyškov

 

Seniorský kolektiv

1.TJ Sokol Bučovice – volejbal

2.JIMI RC Vyškov – Rugby

3.MFK Vyškov – fotbal 

Sportovec s handicapem

1.Vojtěch Halas – atletika – Orel Vyškov 

Sportovní akce

Vyškovský Mikulášský běh – atletika – AHA Vyškov 

Trenér

Pavel Pala – ragby – JIMI RC Vyškov

Zdeněk Smutný – atletika, AK Drnovice, Orel Vyškov

Jaroslav Liška – fotbal, MFK Vyškov 

Osobnost

František Komňacký – fotbal OS ČUS

Mgr. Jiří Kalda – stletika, fotbal AHA Vyškov

Jana Matuštíková – dálkové a zimní plavání, Slavkov - FIDES Brno 

Sympaťák

Nina Bartoňková – atletika AK Drnovice


     Ing. Karol GMITRO a Ing. Jaroslav ŠUBRT - 70 let více zde 


     Jihomoravský krajský úřad zveřejnil na svých webových stránkách Dotační program na podporu sportu na rok 2019

     Odkaz:    https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6801-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2019.aspx


     Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí. Až 2 400 jich neregistruje ani dvanáct!

      Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Ačkoliv ve svých městech a obcích spravují sportoviště a vytvářejí podmínky pro sportování veřejnosti, nemohou kvůli absenci mládeže žádat Ministerstvo školství o dotace v rámci programu Můj klub. Tato čísla vyplývají z nejnovějšího průzkumu, který mezi svými členskými subjekty provedla Česká unie sportu. Data byla získána ze vzorku 7 300 klubů a jednot.

      Za současným stavem je několik důvodů. Jednak se rodiny s dětmi stěhují do větších měst, což má neblahý vliv na kluby z vesnic. A dále jsme zaznamenali růst zájmových sportovních kroužků, které dětem nabízí základní průpravu a více sportů najednou,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

      Zhruba měsíc kontaktovali pracovníci ze Servisních center sportu ČUS sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s cílem zjistit, zda si zažádaly o dotaci z programu Můj klub od Ministerstva školství. Státní podpora je totiž podmíněna počtem dětí. Klub nebo jednota obdrží dotaci pouze za předpokladu, že jich má ve svých členských strukturách minimálně dvanáct. To však nesplňuje 2 400 z nich.

      „V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají děti kde brát. Bohužel, ani nedisponují prostředky na nábor a větší vnitřní rozvoj. Případně jim mladé sportovce velmi často odebírají kluby z větších měst. Samozřejmě může jít také o případy klubů, jež se na tuto věkovou skupinu vůbec nezaměřují,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda ČUS.

      O dotace nemůže žádat 35 procent klubů

      Příspěvky na fungování a činnost klubů lze čerpat prostřednictvím Programu Můj klub, který administruje MŠMT. Dotace na rok 2019 žádalo 42 % sportovních klubů a jednot sdružených v České unii sportu, dalších 35 % žádat nemohlo z důvodu nesplnění kritéria o požadovaném počtu dětí. Zbytek (23 %) se o dotace na podporu sportu dětí a mládeže a jejich trenérů nezajímal. „Často z důvodu složitosti administrace, protože komunikace se samosprávou je pro řadu klubů jednodušší. Je však potřeba dodat, že pro letošní rok MŠMT výrazně veškerou byrokracii ulehčilo, což je dobře. S vypracováním žádostí pomáhají také naši experti v terénu,“ doplnil Miroslav Jansta.

      Poslední dobou také Servisní centra sportu České unie sportu zaznamenala sílící vliv školních nebo komerčních zájmových kroužků. Ty dětem nabízejí běžný všestranný program pro rozvoj pohybových aktivit a seznámí je s více sporty najednou. „V rámci těchto kroužků je navíc o děti kompletně postaráno, protože je učitelé či trenéři vyzvednou přímo ve školce nebo škole, což rodičům velice vyhovuje. Navíc s dětmi pracují zábavnou formou pomocí všestranných her. To nabízejí také sportovní kluby, které pak děti ve starším věku profilují na specializovanou činnost, což kroužky většinou nedokážou,“ dodal Miroslav Jansta.

      Aktuálním problémem je, že kluby zejména z okrajů republiky nemají peníze k tomu, aby veřejnost přilákaly a nabídly dětem kvalitní program. Z loňského průzkumu ČUS vyplynulo, že 76 procent TJ/SK nemá dostatek prostředků na svoji základní činnost.

      Komplikaci pro kluby bez mládeže dále představuje fakt, že nemohou čerpat dotace na provoz a údržbu sportovních hřišť. Samostatný program (dříve Program IV) pro tyto účely MŠMT dosud nevypsalo. Pokud má klub či jednota ve své členské základně například pět dětí a několik hřišť či nafukovacích hal, státní podporu nemá šanci za současných podmínek obdržet. „Často se bohužel stává, že kluby své veškeré prostředky dávají na zaplacení faktur za energii a za nájem tělocvičny na úkor možného financování svých trenérů, náborů či dalšího rozvoje. Kdyby se znovu vypsal program na příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, významně by to klubům pomohlo,“ dodal Miroslav Jansta.

      Čísla z průzkumu ČUS

      Počet zkoumaných tělovýchovných jednot a sportovních klubů: 7300 (100 % členské základny ČUS)

      Žádaly TJ/SK o dotace z Programu Můj klub 2019?
     42 % – ANO
     35 % – NEMOHLY požádat (nemají dostatečný počet dětí ve své základně)
     23 % – Nežádaly


     POZVÁNKA

      na valnou hromadu okresního sdružení ČUS v okrese Vyškov,

      která se bude konat dne 12. prosince 2018 v 17.00 v jídelně ZŠ Purkyňova Vyškov

      Program valné hromady:

      Úvod

      Volba orgánů VH

     Zpráva o činnosti OS ČUS Vyškov

     Zpráva o hospodaření od poslední valné hromady OS ČUS Vyškov

     Zpráva revizní komice OS ČUS Vyškov

     Vystoupení předsedy Krajské organizace České unie sportu

     Diskuse k předneseným zprávám

     Návrh usnesení a schválení

     Závěr

      

     Za okresní sdružení srdečně zve

     VV OS ČUS,z.s. Vyškov


     Mikulášský turnaj pod záštitou OS ČUS Vyškov

     V neděli 25.11.2018 náš klub pořádal sportovní akci pod názvem „Mikulášský turnaj v minivolejbale“.Turnaje se zúčastnili děti, kteří si přivedli rodiče a utvořili týmy dvojic. Za velké účasti rodičů a jejich dětí akce splnila účel. Šlo o to, aby si rodiče vyzkoušeli tento sport a hlavně si zahráli se svými dětmi. Turnaj se konal pod záštitou České unie sportu a garantem byl předseda okresního sdružení, pan Jiří Moudrý. Rád bych mu touto cestou poděkoval za podporu ČUS a také všem trenérům našeho klubu, kteří se zasloužili o organizaci této akce. 

     Petr Chromý

     __________________________________________

     Rozpočet na sport se má posílit na sedm miliard korun, dozvěděli se předsedové svazů od náměstka MŠMT

     V úterý se ve velké aule České unie sportu sešli předsedové národních sportovních svazů s Karlem Kovářem, náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže na MŠMT. Jedním z cílů bylo dozvědět se aktuální informace ohledně financování sportu v roce 2019 prostřednictvím investičních a neinvestičních dotačních programů MŠMT. Více jak šedesát představitelů sportů vyslechli komplexní informaci zástupce státu a mohli se zeptat na detaily státní podpory sportu pro rok 2019. Základní informací bylo posílení rozpočtu pro sport na celkových sedm miliard korun.

      Předsedové svazů mimo jiné vyslechli také informaci předsedy Miroslava Jansty, že v  roce 2017 obdržela ČUS ze státních dotací 80,2 milionů korun - z toho 16 milionů bylo určených na provoz a údržbu sportovních center (Nymburk, Podolí, Zadov), 4 miliony na projekty sportování veřejnosti (Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů). Zbytek byl využit na činnost okresních sdružení ČUS, pomáhajícím zejména sportovním klubům s administrativou, a krajským organizacím, poskytujícím podporu činnosti krajským svazům. Ústředí ČUS v Praze bylo a je financováno z vlastních zdrojů.

      V letošním roce obdržela ČUS o 20 % menší dotaci ze státních zdrojů. Na provoz a údržbu sportovních center neobdržela ČUS žádnou podporu. A to z toho důvodu, že byl MŠMT zrušen Program IV na provoz a údržbu sportovního majetku. „V letošním roce se nám tato podpora nepodařila vyřešit, neměli jsme na to dostatečné kapacity. Předkládal jsem několik návrhů, ale nenašli jsme ten správný princip na rozdělení peněz,“ prohlásil náměstek Karel Kovář na půdě ČUS. Uvedl dále, že z programu na podporu činnosti klubů „Můj klub“ zamíří v roce 2019 státní podpora v podobě 1,4 miliardy do téměř 6000 klubů, což bude o 400 milionů více, než v letošním roce.

      Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit podle MŠMT 7 miliard korun, což je znatelné navýšení. Posílit by podle Karla Kováře mělo financování státní reprezentace a zejména talentované mládeže, zde se počítá až s 60% nárůstem. Jeho větší část se ale bude týkat zejména lyžování a kolektivních sportů. „Pokud sněmovnou projde 7 miliard korun, bude to určitě progres. Bude-li se v něm plynule pokračovat, může se do roku 2025 naplnit cíle přijaté státní koncepce,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS. „Důležitá ale bude struktura a účelovost programové podpory, aby byla vhodně rozprostřena do všech potřebných oblastí sportu a nepřinášela nové překážky příjemcům dotace. Pokud se podaří zajistit i transparentnost rozdělování a kontrola, bude snadnější i plynulé navyšování podpory, neboť současné podfinancování českého sportu je doloženo mnoha evropskými statistikami a politici o něm vědí.“

      Naopak mírný pokles zaznamená podpora programů pro organizaci sportu, tedy pro sportovní svazy a střešní organizace. „Stále doufám, že pokles bude na úrovni maximálně 94-97 procent roku 2018,“ doplnil Kovář, který se omlouval za to, že se doposud výzva v programech na podporu sportovních svazů pro rok 2019 nevypsala. „To by se mělo v následujících dnech napravit.

      Limitující podmínky pro reprezentaci

      Náměstek Kovář zmínil také rozsah investiční podpory sportu v roce 2019, která by v programech pro kluby, obce a svazy měla činit rekordní objem 2 miliardy korun. Jako problematické se pro předsedy svazů jeví spoluúčast na investicích strojního vybavení pro státní reprezentaci. Program bude po třech letech vypsán, ale bude platit, že svaz pro pořizování výbavy pro reprezentaci České republiky, například lodí či jiného náčiní nad 40 tisíc korun pořizovací hodnoty, bude muset zajistit 20% finanční spoluúčast. „Tento princip nám nastavilo ministerstvo financí a nemůžeme s tím nic dělat,“ doplnil náměstek Karel Kovář. Z hlediska státu, který má na reprezentaci zájem, je to překvapivá podmínka, která může být pro řadu sportů značně limitující při vybavování národních týmů konkurenceschopným sportovním náčiním a vybavením.

      „Zvážíme, zda na tento problém nepoukázat a požádat ministerstvo financí o přehodnocení postoje. Probereme to se sportovními svazy a budeme postupovat podle jejich stanoviska. Mě přijde nelogické, aby stát, který si svoji vlastní reprezentaci u svazů nepřímo objednává, požadoval po svazech, aby na základní potřeby reprezentantů ČR připlácely ze svazových příspěvků vybíraných od členů. Některé svazy si to patrně ani nebudou moci dovolit,“ upozornil Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

      V rámci diskuze se ozval představitel Svazu národní házené, tradiční český sport totiž přišel o významnou podporu, protože nepatří do žádné mezinárodní federace. Český minigolfový svaz zase poukazoval na to, že neobdržel žádný příspěvek na pořádání mistrovství světa juniorů z programu MŠMT na podporu významných sportovních akcí v ČR. Česká lakrosová unie požádala o zřízení pravidelných konzultačních hodin pro svazy na MŠMT, neboť zástupci řady svazů nedostávají šanci se domoci schůzky se zástupci ministerstva.


     ČUSÁČEK 2018

     20. 9. 2018 pořádalo OS ČUS Vyškov,z.s. tradiční akci pro nejmenší adepty sportu

     více zde

     Česká unie sportu zorganizovala oslavy 100 let českého sportu

      Velkolepé a povedené byly oslavy 100 let českého sportu, které se uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární sportovce nejprve přivítal na slavnostním obědě v noblesních prostorách Rudolfovy galerie pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté probíhaly na galavečeru ve Forum Karlín, kde se přítomní sportovci i televizní diváci v přímém přenosu dozvěděli výsledky ankety nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách. V té aktuální zvítězila Ester Ledecká.

      „Chtěli jsme českému národu ukázat sílu a úlohu sportu v jeho dějinách při formování české státnosti. A to se nám na základě ohlasů bezpochyby podařilo. Je potřeba poděkovat všem účastníkům z řad slavných sportovců a partnerům včetně České televize,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, která akci organizovala.

      Současní úspěšní sportovci a dávné legendy. Taková byla skladba při oslavách 100 českého sportu, které byly spojeny se stým výročím vzniku samostatného Československa. Dorazil Jaromír Jágr, Ester Ledecká, bratři Pospíšilové, Roman Šebrle, Jozef Pribilinec, Barbora Špotáková, Jan Železný, Kateřina Neumannová, Jan Kodeš, Lukáš Krpálek, Martina Sáblíková a další… „Mně se to líbí, že je to takhle velké. Oslavy jsme si užili,“ prohlásil Lukáš Krpálek, olympijský vítěz z Ria.

      Hokejová legenda Jaromír Jágr si pozvání na akci vážila. „Já jsem byl strašně rád, že jsem byl pozvaný. Měl jsem možnost se setkat se sportovci, kteří mi ukázali směr mého života, kteří byli mými vzory. Chtěl jsem být jako oni,“ vykládal přítomným novinářům. Kateřina Neumannová si užívala setkání se sportovními kolegy. „Můžu být pyšná na to, že patřím do takové společnosti. Doufám, že za dalších sto let se potká podobná sportovní společnost,“ prohlásila.

      Sportovce na hradě přivítal prezident Miloš Zeman, který hovořil o síle sportu při reprezentaci státu a potřebě programu sociální podpory pro vysloužilé sportovní legendy. „Byl bych rád, kdyby se tady vytvořil systém péče o sportovní legendy, aby nikdo nebyl zapomenut,“ řekl. Od předsedy České unie sportu Miroslava Jansty k 74. narozeninám převzal první výtisk publikace o 100 letech českého sportu.

      Ester Ledecká vítězkou aktuální dekády

     Čeští sportovci a významní hosté se poté večer sešli na galavečeru ve Foru Karlín. Dozvěděli se výsledky ankety nejvýznamnějších momentů 100 let českého sportu. Výsledky se vyhlašovaly od prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka po dvojnásobnou šampionku z Pchjongčchangu Ester Ledeckou. Mezi nejvýznamnější momenty jednotlivých dekád historie československého a českého sportu nechyběly úspěchy legend Emila Zátopka, Věry Čáslavské a Martiny Navrátilové nebo medaile fotbalistů a hokejistů.

     Vítězů bylo nakonec jedenáct. V dekádě na začátku tohoto tisíciletí se o prvenství podělili Kateřina Neumannová a Roman Šebrle. V anketě rozhodovali diváci České televize i odborná akademie složená z předsedů sportovních svazů a spolků, sportovních legend, sportovních novinářů a organizátorů velkých sportovních projektů.

       GALAVEČER Českého sportu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12399669027-sto-let-sportu/21854416013-sto-let-sportu-galavecer-ceskeho-sportu

     Vyhlášení největších momentů: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12399669027-sto-let-sportu/21854416014-sto-let-sportu-vyhlaseni-nejvetsich-momentu

       Výsledky ankety

     1. dekáda 1918 – 1928

     Bedřich Šupčík (šplh) – první olympijské zlato

      Bedřich Šupčík získal pro Československo první zlatou olympijskou medaili v dnes už neexistující disciplíně, kterou byl šplh na laně bez přírazu. V Paříži v roce 1924 na otevřeném stadionu Colombes zdolal osmimetrovou vzdálenost za 7,2 vteřiny. Ve víceboji skončil třetí a o čtyři roky později v Amsterdamu získal stříbro v soutěži družstev.
     Další ve hře: Gymnasta Ladislav Vácha (zlato a 2 stříbra na OH 1928), automobilová závodnice Eliška Junková (výkon na závodě Targa Florio), Věra Menčíková (mistryně světa v šachu 1927) 2. dekáda

      2. dekáda 1929 – 1938

     Stříbrní fotbalisté z MS 1934

      Slavní „Římané“ došli na fotbalovém MS 1934 až do finále. Legendární tým s Pláničkou, Ženíškem či Pučem zdolal postupně Rumunsko 2:1, Švýcarsko 3:2 a v semifinále Německo 3:1. Ve finále, které bylo hlavním rozhodčím Eklindem vedeno silně proitalsky, podlehli domácímu celku v prodloužení 1:2.
     Další ve hře: Gymnasta Alois Hudec (vítěz OH 1936 na kruzích), stolní tenista Bohumil Váňa (první zlato na MS v osmnácti letech v roce 1938), vzpěrač Jaroslav Skobla (vítěz na OH 1932) 3. dekáda
      

     3. dekáda 1939 – 1948

     Zlatí hokejisté na MS 1947 a stříbrní na OH 1948

      Pražská Štvanice slavila v roce 1947 premiérový titul hokejových mistrů světa. Tým brankáře Modrého a vůdce Zábrodského vyhrál i díky zaváhání Švédů s Rakušany. O rok později získalo mužstvo stříbrné medaile na ZOH ve Svatém Mořici, za vítěznou Kanadou skončilo po remíze 0:0 druhé kvůli horšímu brankovému rozdílu.
     Další ve hře: Družstvo sportovních gymnastek (zlato na OH 1948 po smrti Elišky Misákové), fotbalista Pepi Bican (300. ligový gól), zlatí kanoisté na OH 1948 (C1 1000 m Josef Holeček, C1 10 000 metrů František Čapek, C2 1000 metrů Jan Brzák-Felix, Bohumil Kudrna)

      4. dekáda 1949 – 1958

     Emil Zátopek: Třikrát zlatý na OH 1952

      Neopakovatelný zlatý hattrick dokonal nezdolný vytrvalec na OH v Helsinkách. Vyhrál postupně závody na 10 000 metrů, slavnou pětku (později přezdívanou závod století) a nakonec i maraton. Zlato na pětce získal ve stejný den jako jeho manželka Dana v oštěpu. Na OH 1948 už získal zlato na desítce a stříbro na pětce.
     Další ve hře: Krasobruslařka Ája Vrzáňová (zlatá na MS 1949 a 1950), oštěpařka Dana Zátopková (zlatá na OH 1952), diskařka Olga Fikotová (zlatá na OH 1956)

      5. dekáda 1959 – 1968

     Věra Čáslavská: 7 zlatých na OH

      Na třech olympiádách v letech 1960, 1964 a 1968 získala gymnastka Věra Čáslavská sedm zlatých a čtyři stříbrné medaile. Na OH 1968 v Mexico City startovala krátce po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Po vyhlášení prostných ve slavném němém gestu odvrátila tvář od sovětské vlajky.
     Další ve hře: Stříbrní fotbalisté z MS 1962 v Chile a vítěz Zlatého míče Josef Masopust, skokan na lyžích Jiří Raška (první zlatá ze ZOH 1968), mistři světa ve volejbalu (1966) a házené (1967)
      

     6. dekáda 1969 – 1978

     Fotbaloví mistři Evropy 1976

      Památný penaltový dloubák Antonína Panenky ve finálovém rozstřelu s NSR zajistil fotbalistům titul mistrů Evropy z šampionátu v Bělehradě. Výběr trenéra Václava Ježka už v semifinále senzačně vyřadil Nizozemce. V mužstvu převažovali Slováci, ale oporami byli i Panenka, Nehoda či brankář Viktor.
     Další ve hře: Hokejoví mistři světa (1972, 1976, 1977), diskař Ludvík Daněk (zlatý na OH 1972), tenista Jan Kodeš (vítěz Wimbledonu 1973)

      7. dekáda 1979 – 1988

     Tenisová královna Martina Navrátilová

      Jen v této éře vyhrála šestnáct grandslamových titulů. Celkem má za pasem devět vyhraných Wimbledonů, osmnáct grandslamů celkem, 332 týdnů na prvním místě žebříčku. Úžasné tenisové kariéře levoruké útočnice nemůže v tuzemsku nikdo konkurovat. Zvlášť, když téhle obojživelnici připočteme ještě 31 vyhraných grandslamů ve čtyřhře a 10 ve smíšené čtyřhře.
     Další ve hře: tenista Ivan Lendl (třikrát vítěz French Open, třikrát vítěz US Open), atletka Jarmila Kratochvílová (na MS 1983 zlatá na 400 a 800 metrů, 2. ve štafetě), hokejoví mistři světa (1985)

      8. dekáda 1989 – 1998

     Zlatí hokejisté na ZOH 1998

      Za Turnaj století bylo označováno hokejové klání na olympijských hrách v Naganu, protože poprvé v historii byla v době Her přerušena NHL. Česko vedené trenérem Ivanem Hlinkem a kapitánem Vladimírem Růžičkou v play off porazilo všechny favority, po semifinálovém rozstřelu s Kanadou ve finále zdolalo Rusko 1:0 gólem obránce Petra Svobody. Hrdiny byli i brankář Dominik Hašek a útočník Jaromír Jágr.
     Další ve hře: tenistka Jana Novotná (vítězka Wimbledonu 1998), kanoista Martin Doktor (dvakrát zlatý na OH 1996), oštěpař Jan Železný (celkem trojnásobný olympijský vítěz i mistr světa, světový rekordman)

      9. dekáda 1999 – 2008

     Desetibojař Roman Šebrle a běžkařka Kateřina Neumannová

      Dekáda má hned dva vítěze se stejným počtem bodů. Desetibojař Šebrle v roce 2001 ziskem 9026 bodů jako první překonal hranici snů, vyhrál i OH 2004, ME 2002 a 2006 a MS 2007. Běžkařka Kateřina Neumannová získala na ZOH 2006 při svém posledním olympijském startu zlato v závodě na 30 kilometrů bruslením.
     Další ve hře: atlet Tomáš Dvořák (trojnásobný mistr světa v desetiboji), akrobatický lyžař Aleš Valenta (olympijský vítěz 2002), fotbalista Pavel Nedvěd (vítěz Zlatého míče 2003)

      10. dekáda 2009 – 2018

     Dvakrát zlatá Ester Ledecká na ZOH 2018

      

     Zimní obojživelnice Ester Ledecká šokovala olympijský Pchjongčchang, kde jako první žena na jedněch Hrách zvítězila ve dvou sportech, v superobřím slalomu mezi sjezdařkami a v paralelním obřím slalomu snowboardistek.
     Další ve hře: tenistka Petra Kvitová (vítězka Wimbledonu 2011 a 2014), rychlobruslařka Martina Sáblíková (třikrát zlatá na ZOH), oštěpařka Barbora Špotáková (zlatá na OH 2008 i 2012, bronzová 2016, mistryně světa 2007, 2001 a 2017, mistryně Evropy 2014))

      

     anketa Deníku Sport

     1. Co je pro vás největší událostí sta let českého sportu?
     2. Jaký je největší zážitek vaší sportovní kariéry?
     3. Jakého setkání během oslav si nejvíc ceníte?

      

     Kateřina Neumannová (olympijská vítězka 2006 v běhu na lyžích)

     1. „Těžko se to vybírá. Já ani nechci vybírat. Každá desetiletka měla svého hrdinu, svoji událost. Ale porovnávat je mezi sebou prostě nejde. Myslím, že je fajn si vážit každého, kdo něco dokázal.“
     2. „Pro mě bylo těch okamžiků několik, ale olympiáda je jedinečná, takže Turín je pro mě nezapomenutelný. Ale stejně tak rok nato mistrovství světa v Sapporu, které jsem vyhrála rozdílem třídy. To byl asi sportovně nejlepší výkon.“
     3. „Vidím tady mnoho lidí, které jsem ráda potkala. Béďa Ščerban, kluky, které jsem znala z olympijských her v Lillehammeru, fotbalisty… S některými sportovci se potkávám častěji, Honza Kodeš, Helena Suková… Je to tady úžasné, je skvělé, že jsem se se všemi mohla potkat. Škoda že tu není Ivan Lendl. Toho jsem měla nad postelí. Přečetla jsem si o něm věci z mládí, kdy se stával nejlepším tenistou na světě. To je pro mě někdo, kdo si zaslouží nezměrný obdiv.“

      

     Ivo Viktor (fotbalový mistr Evropy 1976)

     1. „Já bych vybral asi Emila Zátopka. Ty jeho olympiády, to byla bomba, která nás proslavila nejvíc. Zasluhoval by si to i Jarda Jágr, který se tak dlouho dokázal držet nahoře v NHL, nejlepší hokejové lize na světě. Nesmím zapomenout ani na fotbalové vicemistry světa z Chile v roce 1962.“
     2. „ Jednoznačně zlaté mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě. V porovnání s dneškem se to zdá jako výsledek z říše snů. Teď jsme, bohužel, někde dole.“
     3. „Potkal jsem se s Jardou Jágrem. Byl jsem šťastný, že jsem se setkal i s Jozefem Štibrányim, vicemistrem světa z Chile. I když se mě ptal, jestli mi už není devadesát.“

      

     Milan Nový (nejlepší střelec československé hokejové historie)

     1. „Sleduju všechny sporty, ale nejvíce hokej. Takže musím říct Nagano. Byl to úžasný zážitek, skvělý turnaj. Vyhrát olympijské hry, to se nepodaří jen tak. Možná že už se to nikdy našemu hokeji znovu nepovede. Koukal jsem na to, i když časy v noci byly nepříznivé.“
     2. „Měl jsem štěstí, že jsem hrál se skvělými hráči, a vážím si toho, že jsem většinou byl ve vítězných týmech. Takže těžko můžu vypíchnout jeden moment. Vyhrál jsem titul s Jihlavou, několik s Kladnem, s reprezentací, zažil jsem Kanadský pohár. Celkově mám krásné vzpomínky.“
     3. „Vážím si toho, že jsem dostal pozvánku na Hrad, už to je samo o sobě zážitek. A moc rád bych se setkal s Pavlem Nedvědem. Škoda že nemohl dorazit, věřím, že to vyjde někdy jindy.“

      

     Miloš Mečíř (olympijský vítěz 1988 v tenise)

     1. „Myslím, že každý sport je specifický. Je fantastické, když člověk vidí, že se umíme ve světě představit.“
     2. „Strašně těžko se mi vybírá jeden moment. Vzpomínám si, jak se mi poprvé podařilo vyhrát kolo na mistrovství okresu, což bylo u nás velmi prestižní. Na mistrovství kraje jsem dostal pořádný výfuk, to si možná pamatuju víc než vítězství. Vrchol byl asi olympiáda, ale každý krůček byl velmi cenný.“
     3. „Tady je osobností všude na každém kroku. Pamatuju si, že když jsem byl žák, na jednom turnaji jsem viděl bratry Pospíšily a nechával jsem si je podepisovat. Teď jsem se s nimi zase potkal a o podpis mě požádali oni. Taky hokejisty jsem obdivoval, protože hokej byl u nás hodně populární. Honza Kodeš mně dělal daviscupového kapitána. Když vyhrál Wimbledon, bylo mi devět let a vůbec jsem netušil, že budu hrát světový tenis. A je tu i Helena Suková, s kterou jsem vyhrál turnaj v mixu. Škoda že se toho nedožila Jana Novotná, s níž jsme vyhráli v mixu Key Biscane…“

      

     Lukáš Krpálek (olympijský vítěz 2016 v judu)

     1. „Okamžiků, na které člověk nezapomene, je spousta. Přes Zátopka, Čáslavskou, Kratochvílovou, Honzu Železného… Pro mě to bude asi Nagano, devadesátý osmý, který mám ještě v paměti. Seděl jsem v obýváku, nohy jsem měl na stěně, a vždycky, když padl nějaký gól, jsem vystartoval. Mamka byla zrovna v kuchyni, vařila.“
     2. „Nejradši vzpomínám na časy, kdy se mi podařilo vyhrát Rio, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Zlomový moment, na který sice nevzpomínám úplně rád, ale který mi hodně utkvěl v hlavě, byla olympiádě v Londýně. Skončil jsem sedmý, a nechybělo moc a mohl jsem i dosáhnout na medaili. Tohle mě posunulo dál. Potom jsem sebral medaile z Evropy, ze světa i z olympiády.“
     3. „Uznávám všechny, co něčeho dosáhli. Hrozně rád se poznám s novými lidmi. Spoustu jich ještě neznám, přece jenom ne o každém sportě vím všechno.“

      

     Vladimír Martinec (někdejší hokejový útočník, trojnásobný mistr světa)

     1. „Nechci vypíchnout jeden moment, bylo by to nespravedlivé vůči těm ostatním. Každá epocha měla svoje hrdiny. Z hokeje pochopitelně rád vzpomínám na Nagano, ale i předtím byly krásné úspěchy. Podívejte se třeba na Emila Zátopka, co se mu podařilo. Takže nejde říct jednu věc.“
     2. „Nejraději vzpomínám na tři tituly mistra světa v sedmdesátých letech. To bylo úžasné, co se nám podařilo.“
     3. „Je příjemné potkat kohokoliv. Vždycky je fajn si s někým popovídat. A to nejenom s hokejisty. My sportovci si vždycky máme co říct.“

      

     Rozhovory s hvězdami na iSport.cz: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/346181/sto-let-sportu-neumannova-slavila-remizu-slegr-o-gretzkeho-slzach.html

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     VV OS ČUS Vyškov z.s., oznamuje velmi smutnou zprávu. 19. 9. 2018 nás navždy opustil dlouholetý funkcionář ČUS, předseda revizní komise okresního sdružení pan MVDr. Jiří RADOŠ z Ivanovic na Hané.

     ČEST JEHO PAMÁTCE

     parte 

      

     Sportovní den seniorů navštívil místopředseda senátu pan Ivo Bárek

     Česká unie sportu na okrese Vyškov za podpory MěÚ Vyškova, Slavkova u Brna a Rousínova uspořádala sportovní den seniorů spojený s táborovou sportovní akcí pro děti.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Koncepce financování sportu v Jihomoravském kraji

     Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konala ve Vyškově diskusní setkání s pracovníky oddělení sportu na JmK.  Byly zde mimo jiné představeny výsledky získané z Dotazníku uveřejněném v úz č. 5. Tento dotazník stále běží a lze jej stále vyplňovat a to na:

      

     Dotazník najdete na následujícím odkaze:

     https://docs.google.com/forms/d/1Z4Z61jsxmZqGqIWdg1FLdrNeeeBNSSfrrzZOElzLPZg/edit#responses

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sportovní prostředí vyzvalo bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě!

     Zástupci sportovního prostředí vyzývají bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a zároveň k vyvození osobní odpovědnosti v souvislosti s jejím dalším působením v politice. Usnesli se na tom delegáti 36. valné hromady České unie sportu, která se konala ve středu 20. června ve Sportovním centru Nymburk.

      

     Záznam z 36. valné hromady České unie sportu na webu České televize naleznete v odkazu zde.

      

     Stát dlouhodobě podcenil oblast financování sportu a právě ve funkčním období Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo devastační vliv na fungování sportu v České republice. Tento stav se nepodařilo úplně narovnat dodnes,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

      

     Představitelé ČUS na valné hromadě podrobně analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy, která propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní  obvinění předsedy Miroslava Jansty, generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace. Delegátům národních sportovních svazů a zástupcům sportovních klubů či tělovýchovných jednot  byly prezentovány zásadní informace. „Je potřeba zdůraznit, že neutěšený stav na Ministerstvu školství a ve vyplácení státních dotací do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské schopnosti bývalé ministryně Kateřiny Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ vysvětlil Miroslav Jansta.

      

     Pokles o 50 tisíc dobrovolníků!

     V současné době dobrovolníci obtížně shánějí prostředky na sportovní činnost. Zhoršily se podmínky, narostly povinnosti, administrativa a byrokracie. Podle statistiky České unie sportu za posledních deset let skončilo ve sportu až 50 tisíc dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod klubů. „Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého tónu tohoto slova!  Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní funkcionáři, kteří toto vykonávají zadarmo ve volném čase. Reálně hrozí, že na vesnicích a ve městech nebude mít sport kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.

     Navíc průměrný hrubý plat pracovníků Servisních center sportu ČUS v okresech ze současné státní dotace MŠMT vychází na méně jak 15 000 Kč měsíčně. A práce stále přibývá. „Česká unie sportu na ubohý stav státní péče o sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako jediná organizace. Zároveň nabízí řešení. Nadále budeme usilovat o vypsání transparentních dotačních programů a posílení státní podpory,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.

      

     Za obvinění ČUS mohou netransparentní podmínky

     Podle orgánů činných v trestním řízení byla Česká unie sportu v minulém roce obviněná z toho, že porušila pravidla veřejné soutěže o státní dotace. „Podle nás ale pravidla nastavená od úředníků Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Už v březnu 2016 jsme v dopise bývalou ministryni informovali, že pro fungování ČUS a našich územních pracovišť potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož roku nám exministryně tehdy lživě oznámila, že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů korun. V návrhu úředníků (pozn. – viz níže) se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ popsal Marek Hájek.

      

     Tabulka srovnání střešních organizací s původním návrhem MŠMT výše dotace

      

     2309YjE.jpg

      

      

     Představitelé ČUS se proti tomuto návrhu z loňského února přirozeně a rozhodně ohradili. Česká unie sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a po republice má nejvíce územních pracovišť, které pomáhají s organizací sportu. „Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost mezi sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun a na jednoho člena v České obci sokolské jde 300 korun. Jsou snad děti sportující u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.

      

     Zájezdy na olympijské hry – úřednická korupce?

     Za skandální počin považuje Česká unie sportu skutečnost, že o rozdělování dotací pro střešní organice rozhodovali úředníci, kteří jezdili na olympijské hry. „Úředníci pravidelně cestovali na služební cesty na olympiády nikoliv z provozních nákladů MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných na Český olympijský výbor. Byl zájem na „dostatečných“ dotacích pro ČOV - nepreferovali proto úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek, místopředseda ČUS.

     Skutečnost je taková, že stát nestanovil pravidla účasti úředníků na olympijských hrách. Není také jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat. „Není to výčitka vůči olympijskému výboru nebo České obce sokolské. ČOV je obětí systému, ne viník. Obdobně jsou na tom také sokolové. ČUS nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního nabídnout. Leda výlet do rozpadlé jednoty na Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc ČUS, hájící zájmy sportu, je k nelibosti úředníků MŠMT často objektivně (a konstruktivně) kritická k výstupům z MŠMT,“ doplnil Marek Hájek.

      

     Aktuální postup vyšetřování

     Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět ve věci obvinění České unie sportu první procesní kroky. Vyslechnuti byli první svědci. „Vzhledem k velkému počtu vyslýchaných osob nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady ČUS a zmocněnec ČUS, podle kterého byl postup úředníků MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a netransparentní.

     Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit ani jednu skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho zvýhodnit, obohatit či poškodit. Přidělování neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky správního úkonu, ne soutěže,“ dodal Marcel Petrásek.

      

      

     Finální dopady působení Kateřiny Valachové na MŠMT

     - Sportovní prostředí se nachází na pokraji krachu, paralýza sportovního úseku MŠMT.

     - ČUS a její představitelé obviněni za to, že poukázali na prokazatelné fatální chyby úředníků.

     - K. Valachová nezajistila svým úředníkům podmínky pro vytvoření vhodné metodiky.

     - ČUS na deformace upozornila, expertní komise MŠMT na deformace upozornila a navrhla nápravu, ale ČUS je stíhána, zatímco ČOV obdržel navíc mimořádnou dotaci 76 mil. mimo programy MŠMT. 

     - ČUS chtěla peníze do celé České republiky, nikoliv pro svůj profit nebo profit jednotlivců.

     - MŠMT pracovalo bez pravidel a kritérií, ministryně nezajistila podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, porušilo vlastní základní pravidlo podpory sportu = SPRAVEDLNOST, odebralo sportu 1 mld. Kč na jiné účely MŠMT

      

     Alarmující závěry výzkumu ČUS současná situace v SK/TJ 
     (stav květen 2018, 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot)

      

     75 % nemá dostatek prostředků na činnost

     73 % nemá dostatek prostředků na nábor dětí

     93 % nemá prostředky na ohodnocení kvalifikovaných trenérů

     88 % není spokojená se státní podporou

     92 % sportovišť postavena před rokem 1989!

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
     VYŠKOV

     Čokoládová tretra Vyškov

     ve středu 30. května 2018

      

     Populární běžecký závod pro děti Čokoládová tretra opět zavítá do Vyškova. Z pověření SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World Challenge Zlaté tretry Ostrava, Atletický klub AHA Vyškov, z. s., srdečně zve děti, rodiče s dětmi a stejně tak všechny příznivce atletiky na běžecké závody, kde se mimo jiné, vítězi jednotlivých kategorií, kvalifikují do krajského finále. 

     ONLINE registrace již nyní probíhá na www.cokoladovatretra.cz , akce samotná začíná na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově od 14:00 hod..

      Tak tedy ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod. začíná prezentace přímo na stadionu, děti ve věku 3 až 11 let budou svádět souboje na tratích 30 m až 300 m. Novinkou je otevřený závod všem věkovým kategoriím na 800 m. Výsledky Čokoládové tretry Vyškov 2018 jsou též započítávány do seriálu Dlouhé míle 2018.

      Doprovodný náborový program Kids Athletics, atrakce pro děti, to vše na atletickém stadionu Za parkem ve Vyškově ve středu 30. května 2018 od 14:00 hod.

      Přijďte, srdečně Vás zve tým trenérů a pořadatelů AHA Vyškov.

      Další informace najdete na www.ahavyskov.cz .

     Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR )

     Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují

     Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ)

      

     1. května 2018

     Vážení,

     píšeme Vám jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jež se použije od 25. května 2018.

     V rámci ČUS a ČOV v současné chvíli intenzivně společně pracujeme na analýze našich činností, jejíž výsledky, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, chceme poskytnout národním sportovním svazům i dalším sdruženým subjektům, zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování s požadavky GDPR.

     Jsme si vědomi toho, že použitelnost nařízení je již za dveřmi. Datový audit a srovnávací analýza činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR, na kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního hlediska velmi složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný závazný výklad GDPR a že v ČR ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR.

     Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.

     Z výše uvedených důvodů očekávejte v týdnu od 14. května 2018 další připravované informace, včetně konkrétních doporučení na následující dny a včetně nejdůležitějších dokumentů, se kterými bude možné dále pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s dokumentem „Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html), jehož realizace je prvním z opatření, které je čekají. ČUS i ČOV budou postupně společně zveřejňovat dostupné informace k zajištění souladu s novým nařízením.

      

     Se sportovním pozdravem

      

      

      

     Mgr. Jan Boháč, v.r.                                                                 Mgr. Petr Graclík, v.r.

                generální sekretář ČUS                                                              generální sekretář ČOV

     Mimořádná úřední zpráva OS ČUS Vyškov,z.s. č.1

      INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Vzorový formulář klikni zde

     vzorový formulář 1

     vzorový formulář 2

     Informace  klikni zde

     Veškeré dotazy zasílejte emailem na OS ČUS Vyškov a tyto dotazy budou centrálně odpovězeny

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Jansta vysílá vládě S.O.S.!

     Český sport nemá peníze na údržbu majetku

     Český sport jde do boje o peníze na údržbu a provoz svého majetku. Sportovní stavby v účetní hodnotě 50 miliard korun zastarávají a stát paradoxně zrušil program, z něhož jednoty a kluby v minulosti čerpaly. 

     Více na

     https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni/331948/jansta-vysila-vlade-s-o-s-cesky-sport-nema-penize-na-udrzbu-majetku.html

     ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V DOTAČNÍM PROGRAMU
     MŮJ KLUB – 1. ČÁST

     Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018

     Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

     Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

     http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6177-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx


     Nejlepším sportovcem okresu Vyškov je cyklista Boudný,

     sympaťáka ovládl výškař Fišer.

     Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-vyskovska-je-cyklista-boudny-sympataka-ovladl-vyskar-fiser-20180222.html

                                       

     Senátor Ivo Bárek a Pavel Boudný   Ivana Králíková Pavel Boudný Dana Hyláková          

       Tereza Cibulková

     Sportovní talent Tereza Cibulková  


     Sport potřebuje vlastní rozpočet, říká okresní šéf ČUS Jiří Moudrý

     Vyškov /ROZHOVOR/– Český sport prochází nelehkým obdobím, kdy je výrazně omezena státní finanční pomoc. Tu sportovci dostávali i prostřednictvím České unie sportu. „Tento stav by neměl trvat dlouho,“ přeje si nejvyšší představitel vyškovského okresního sdružení ČUS Jiří Moudrý.
     Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/sport-potrebuje-vlastni-rozpocet-rika-okresni-sef-cus-jiri-moudry-20180103.html


     Sportovec okresu Vyškov 2017 

     Hlasy do této ankety vkládejte v níže uvedeném odkaze

     http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu


     Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok

     2018 více zde

      


     DEN SENIORŮ 2017

     OS ČUS Vyškov uspořádal 26. 10. 2017 akci pro seniory  více zde


     ČUSÁČEK 2017

     OS ČUS Vyškov uspořádal "Čusáček 2017"

     více zde

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     29. 7. 2017 Proběhl Memoriál Vojtěcha Baláše ve fotbale, konaný ve Chvalkovicích na Hané. Při této příležitosti proběhl pietní akt vzpomínky na pana Baláše, dlouholetého předsedy OFS Vyškov a místopředsedy OV ČSTV. V říjnu 2017 to bude 7 roků co nás náhle opustil. Všichni stále vzpomínáme.

     Za OS ČUS Vyškov se zúčastnil a památku uctil položením kytice sekretář Zdeněk Jelínek a fotodokumentaristka Helena Rafajová  více zde


     Novinky

     18.10.2019
     Projekt ČUS - Sportuj s námi
     28.8.2019
     Národní sportovní agentura
     6.6.2019
     Vedení ČUS ocenilo práci regionálních sdružení
     10.5.2019
     ČUS napsala ministrovi dopis
     11.4.2019
     Miroslav Jansta Deník

     archív

     Kontakt

     Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
     Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
     +420 733 539 146

     Oblíbené odkazy