Co obsahuje?

Nový informační systém na adrese https://iscus.cz obsahuje informace o tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v těchto sekcích:

 Info

V sekci "Info" jsou uvedeny základní informace o jednotách a klubech, jako např. identifikační údaje (název, datum vzniku, právní forma atd.), kontaktní údaje (sídlo, korespondenční adresa, web…) a ekonomické a legislativní údaje (IČO, DIČ, spisová značka, typ účetnictví apod.).

 Oddíly a Seznam členů

V sekci "Oddíly" je zobrazen seznam sportovních oddílů, které mají TJ/SK zřízeny. Oddíly lze přidávat nebo rušit, případně informace o oddílech upravovat.

Po zobrazení detailu oddílu je možné editovat členskou základnu oddílu (přidávat nové členy, rušit odhlášené). Dále je možné upravovat informace o členech v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, občanství a role člena v rámci TJ/SK.

V sekci "Seznam členů" je přehled členské základny včetně detailních informací bez ohledu na to, do kterého oddílu jednotliví členové patří.

 Funkcionáři

V sekci "Funkcionáři" lze zadávat kontaktní údaje funkcionářů TJ/SK, tedy kontakty na předsedu, místopředsedu, členy kontrolní a revizní komise, ale i tajemníky, sekretáře, hospodáře TJ/SK atd.

 Pasport

V sekci "Pasport" se shromažďují informace o sportovních zařízeních, která jednotlivé TJ/SK provozují. Zařízení lze přidávat i rušit, případně informace o uvedených zařízeních editovat. Ke každému objektu je možné nahrát fotografie, které se pak promítnou na webu ve veřejné části informačního systému.

 Finanční výkazy

V sekci "Finanční výkazy" jsou připraveny formuláře pro vyplňování ekonomických výkazů ČUS (rozvaha, výsledovka). Systém umožňuje vytisknout vyplněné formuláře ve formě státních výkazů. Lze je tedy použít jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

 Dokumenty

Zde je možné nahrávat do systému různé dokumenty související s činností TJ/SK, jako např. stanovy TJ/SK, zápisy z valných hromad apod.

 Uživatelé

V sekci "Uživatelé" je přehled osob, které mají oprávnění vstupovat do informačního systému za danou tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub. Hlavního správce TJ/SK nastavuje Okresní sdružení ČUS Vyškov. Uživatelský účet pro další - dílčí - uživatele s omezeným rozsahem oprávnění (např. správce oddílu nebo správce finančních výkazů) zřizuje hlavní správce TJ/SK.

 

JAK NA TO:

 
Odkaz na manuál k IS ČUS ZDE.

Novinky

17. 1. 2022
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
27. 11. 2021
ČUS a její zástupce soud očistil a zprostil obžaloby
17. 11. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy