Výzva je zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel.

Oproti ostatním investičním výzvám může být předmětem samostatné realizace i zázemí sportovního zařízení.

 

Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši:

a) minimálně: 500 000,- Kč

b) maximálně: 2 000 000,- Kč

 

Vlastní zdroje žadatele musí být minimálně ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů. Z toto musí být podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace, vždy alespoň 10 %.

 

Datum a čas zahájení příjmu a podání žádostí: 02.09. 2024 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí: 29.11. 2024 do 12:00 hod

Odkay zde:

https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/kabina-2024-investice/

Územní pracoviště České unie sportu, která se nacházejí ve všech okresních městech České republiky, mohou pomoci bezplatně s konzultací, případně i se samotnou administrací žádosti.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b