Nejvyšším orgánem OS ČUS Vyškov je Valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (SK a TJ) OS ČUS Vyškov. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.


Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení OS ČUS Vyškov s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky OS ČUS Vyškov; rozhodnutí o změně sídla však náleží do
    působnosti výboru,
c) volba a odvolání předsedy OS ČUS Vyškov,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) volba a odvolání členů kontrolní komise,
f) schválení výsledku hospodaření vlastních zdrojů,
g) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí výsledek hospodaření výboru, včetně kontrolní komise,
h) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem OS ČUS Vyškov,
j) určení hlavních směrů činnostiOS ČUS Vyškov,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov
    (statut kontrolní komise, atp.),
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 


Novinky

18.10.2019
Projekt ČUS - Sportuj s námi
28.8.2019
Národní sportovní agentura
6.6.2019
Vedení ČUS ocenilo práci regionálních sdružení
10.5.2019
ČUS napsala ministrovi dopis
11.4.2019
Miroslav Jansta Deník

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146

Oblíbené odkazy