Nejvyšším orgánem OS ČUS Vyškov je Valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (SK a TJ) OS ČUS Vyškov. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.


Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení OS ČUS Vyškov s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky OS ČUS Vyškov; rozhodnutí o změně sídla však náleží do
    působnosti výboru,
c) volba a odvolání předsedy OS ČUS Vyškov,
d) volba a odvolání členů výboru,
e) volba a odvolání členů kontrolní komise,
f) schválení výsledku hospodaření vlastních zdrojů,
g) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí výsledek hospodaření výboru, včetně kontrolní komise,
h) projednávat, a podle povahy schvalovat nebo brát na vědomí zprávy o činnosti výboru a kontrolní komise,
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem OS ČUS Vyškov,
j) určení hlavních směrů činnostiOS ČUS Vyškov,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov
    (statut kontrolní komise, atp.),
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 


Novinky

1. 3. 2023
ZPRAVODAJ ČUS 2/2023
10. 2. 2023
Pozice ČUS v pokračování soudního jednání.
10. 2. 2023
Prohlášení Rady ČUS ze 7. 2. 2023
29. 1. 2023
Zpravodaj ČUS č. 1/2023
27. 12. 2022
Program Erasmus+ Sport

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy