Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů

Výkonný výbor České unie sportu projednával v pátek 19. 1. aktuální situaci v oblasti neinvestičních programů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro financování sportu. Několik klíčových dotačních programů na rok 2018 není stále vypsáno, což zneklidňuje kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy. S ministrem školství Robertem Plagou jednal v minulém týdnu Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Na tříhodinovém jednání jsme ministra upozornili na základní potřeby sportovního prostředí. Dále jsme připomněli, že o zrušený Program IV na provoz a údržbu hřišť a sportovního majetku klubů stále usilujeme,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Doposud nejsou vypsány programy pro činnost sportovních střešních organizací a národních sportovních svazů, což je podle České unie sportu velkou komplikací pro celý sport. Tyto organizace se na začátku roku nejen ocitly bez peněz, ale také neví, co a za jakých podmínek si mohou v roce 2018 naplánovat. „Z tohoto důvodu nemůžeme připravit rozpočet pro letošní rok také my. Stejný problém mají všechny sportovní střešní organizace a sportovní svazy. Vytváří to vysokou míru nejistoty, která nemá obdoby. Ještě se nastalo, aby sport v lednu daného roku nevěděl, jak bude financován,“ vysvětil Miroslav Jansta z České unie sportu, který v prosinci jednal také s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci.

 

„Rovněž jsem připomněl, že usilujeme o navrácení veřejně přislíbené částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Pan ministr to kvitoval a bral na vědomí. Myslím, že by se to mělo povést,“ dodal Miroslav Jansta. Dotační program V na činnost sportovních svazů by měl být podle informací MŠMT vypsán do začátku zimních olympijských her v Jižní Koreji, tedy do 9. února. Stejná situace platí také pro Program III na činnost střešních sportovních organizací.   

 

Zástupci České unie sportu na jednání s ministrem zdůraznili, že stále usilují o vypsání Programu IV. Dotace určené na úhradu provozních nákladů a drobné opravy sportovních zařízení v majetku nebo nájmu jednotlivých sportovních subjektů jsou nyní součástí nového Programu „Můj klub.“ Podpora nijak nezohledňuje nákladovost provozu a je podmíněna kritériem členské základny dětí, alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let. „Připomněli jsme, že takové rozdělování nezohledňuje potřeby vlastníků a provozovatelů sportovišť. Ministr připustil možné modifikace. Tak, aby se prostředky dostaly do klubů disponující majetkem,“ vysvětlil předseda ČUS Miroslav Jansta, který jednal také s náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže Karlem Kovářem a s ředitelem odboru sportu Ivo Lukšem. 

 

Výkonný výbor ČUS se dále zabýval správou majetku ČUS, přípravou zprávy o hospodaření za rok 2017 a přípravou rozpočtu na rok 2018. Projednal i úpravy statutů některých poradních orgánů a schválil úpravu stanov ČUS, která by měla být schválena na mimořádné valné hromadě ČUS. Projednán a schválen byl také návrh na zařazení 500 akcí do projektu ČUS Sportuj s námi 2018.


Novinky

13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020
10. 6. 2021
Předseda agentury Neusser představil zástupcům svazů své vize
26. 1. 2021
5 důvodů proč se nechat očkovat proti Covid-19
9. 11. 2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy