Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů

Výkonný výbor České unie sportu projednával v pátek 19. 1. aktuální situaci v oblasti neinvestičních programů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro financování sportu. Několik klíčových dotačních programů na rok 2018 není stále vypsáno, což zneklidňuje kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy. S ministrem školství Robertem Plagou jednal v minulém týdnu Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Na tříhodinovém jednání jsme ministra upozornili na základní potřeby sportovního prostředí. Dále jsme připomněli, že o zrušený Program IV na provoz a údržbu hřišť a sportovního majetku klubů stále usilujeme,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Doposud nejsou vypsány programy pro činnost sportovních střešních organizací a národních sportovních svazů, což je podle České unie sportu velkou komplikací pro celý sport. Tyto organizace se na začátku roku nejen ocitly bez peněz, ale také neví, co a za jakých podmínek si mohou v roce 2018 naplánovat. „Z tohoto důvodu nemůžeme připravit rozpočet pro letošní rok také my. Stejný problém mají všechny sportovní střešní organizace a sportovní svazy. Vytváří to vysokou míru nejistoty, která nemá obdoby. Ještě se nastalo, aby sport v lednu daného roku nevěděl, jak bude financován,“ vysvětil Miroslav Jansta z České unie sportu, který v prosinci jednal také s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci.

 

„Rovněž jsem připomněl, že usilujeme o navrácení veřejně přislíbené částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Pan ministr to kvitoval a bral na vědomí. Myslím, že by se to mělo povést,“ dodal Miroslav Jansta. Dotační program V na činnost sportovních svazů by měl být podle informací MŠMT vypsán do začátku zimních olympijských her v Jižní Koreji, tedy do 9. února. Stejná situace platí také pro Program III na činnost střešních sportovních organizací.   

 

Zástupci České unie sportu na jednání s ministrem zdůraznili, že stále usilují o vypsání Programu IV. Dotace určené na úhradu provozních nákladů a drobné opravy sportovních zařízení v majetku nebo nájmu jednotlivých sportovních subjektů jsou nyní součástí nového Programu „Můj klub.“ Podpora nijak nezohledňuje nákladovost provozu a je podmíněna kritériem členské základny dětí, alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let. „Připomněli jsme, že takové rozdělování nezohledňuje potřeby vlastníků a provozovatelů sportovišť. Ministr připustil možné modifikace. Tak, aby se prostředky dostaly do klubů disponující majetkem,“ vysvětlil předseda ČUS Miroslav Jansta, který jednal také s náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže Karlem Kovářem a s ředitelem odboru sportu Ivo Lukšem. 

 

Výkonný výbor ČUS se dále zabýval správou majetku ČUS, přípravou zprávy o hospodaření za rok 2017 a přípravou rozpočtu na rok 2018. Projednal i úpravy statutů některých poradních orgánů a schválil úpravu stanov ČUS, která by měla být schválena na mimořádné valné hromadě ČUS. Projednán a schválen byl také návrh na zařazení 500 akcí do projektu ČUS Sportuj s námi 2018.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b