Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost. Ke zjednání nápravy, a to pod sankcí pokut, jsou pak často vyzývány osoby, které kdysi v těchto spolcích působily (bývalí předsedové, tajemníci apod.), a tudíž mohly být ze strany rejstříkového soudu dohledány v některých dokumentech. 

 Tato situace je ve většině případů důsledkem předchozí právní úpravy občanských sdružení, kdy zánik občanských sdružení pobíhal velmi neformálně, pouze se Ministerstvu vnitra ČR oznamovalo ukončení činnosti. Je možné, že tento úkon v minulosti nebyl proveden, nebo sice ano, ale nedošlo k výmazu daného občanského sdružení ze seznamu vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Bohužel tento seznam nebyl veřejně přístupný, a tudíž ani nebylo možné si ověřit (jako je tomu dnes), že k výmazu po oznámení ukončení činnosti, skutečně došlo či nikoli.

 Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku pak všechna občanská sdružení, která k 1.1.2014 byla vedena v seznamu Ministerstva vnitra ČR, byla automaticky zapsána jako spolek do spolkového rejstříku. Tím se stalo, že ve spolkovém rejstříku jsou vedeny i spolky, které tam vlastně už ani být nemají, neboť byly zrušeny či svou činnost nevyvíjely dávno před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku.

 Pokud některý bývalý funkcionář (pracovník) takového zaniklého spolku obdrží výzvu od spolkového rejstříku, je třeba na ní reagovat. Rejstříkovému soudu je třeba sdělit, že daná osoba již ve spolku řadu let nepůsobí ani jako volený či jmenovaný funkcionář, dokonce ani jako řadový člen. Současně lze uvést i další informace, pokud je daná osoba má. Např. že pokud je jí známo, tak daný subjekt ještě coby občanské sdružení zanikl a svou činnost nevyvíjí. Toto se může týkat zejména federálních sportovních svazů, které svou činnost zcela určitě ukončily s rozpadem bývalého Československa. Nebo lze naopak uvést, že o činnosti daného spolku jí není nic známo.

 POZOR. Takto lze prvotně postupovat jen ve shora uvedených případech spolků, které skutečně zanikly již před 1.1.2014 a tudíž nebyl nikdo, kdo by provedl příslušné zápisy do spolkového rejstříku. Pokud by taková odpověď nebyla pro rejstříkový soud dostačující, bude třeba soudu zaslat podrobnější výklad. V takovém případě je možné prostřednictvím příslušného okresního sdružení ČUS kontaktovat LPO ČUS.

 Legislativně právní odbor ČUS


Novinky

13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020
10. 6. 2021
Předseda agentury Neusser představil zástupcům svazů své vize
26. 1. 2021
5 důvodů proč se nechat očkovat proti Covid-19
9. 11. 2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy