Vedení ČUS na celostátní poradě ocenilo práci regionálních sdružení a informovalo zástupce SK a TJ o aktuálním vývoji podpory českého sportu a o přípravě 37. valné hromady ČUS

V úterý 4. června se v Praze sešlo vedení České unie sportu se zástupci okresních sdružení ČUS, zastupující členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby z celé České republiky. Cílem bylo informovat o aktuálním dění v unii, ale také v politice, a diskutovat. „Také v minulém roce jsme zvládli v našich územních servisních centrech sportu pomoci sportovním klubům administrovat žádosti o dotace z MŠMT. V souvislosti s tím máme takový rozsah odborné agendy na jednoho našeho pracovníka v územním pracovišti, že to snad není ani možné. Proto vám chci všem poděkovat,“ prohlásil během celorepublikové porady Marek Hájek, místopředseda ČUS.

 

V úvodu porady si vzal slovo předseda ČUS Miroslav Jansta. Informoval zejména o aktuálních politických procesech kolem schvalování novely zákona o podpoře sportu a s ní nově vznikající Národní sportovní agentury. Její vznik po souhlasu poslanců zamítli senátoři, v brzké době se tak bude o přijetí novely znovu hlasovat v poslanecké sněmovně. „ČUS dlouhodobě argumentuje a volá po samostatném ministerstvu. Agenturu podporujeme, i když to není úplně ono. Protože potřebujeme subjekt, který bude tlačit agendu související se sportem na vládní úrovni. Uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že to projde,“ dodal Miroslav Jansta.

 

To místopředseda Marek Hájek připomněl, že Česká unie sportu se dlouhodobě zaměřuje na podporu fungování základních článků, tedy sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Proto vyjádřil obavu z toho, že ani v červnu není většině těchto subjektům doručena státní podpora z dotačního programu MŠMT. „Ministerstvo přijalo šest tisíc žádostí, ale odbavilo zatím pouze 1900 z nich. A to hlavně ty kluby, které v minulých letech nežádaly o dotace. Proto jsme v dubnu požádali dopisem ministerstvo, aby úředníci upřednostnili administraci dotací pro větší jednoty nebo kluby, které bez dotace v půli roku budou trpět nejvíc. Bohužel návrh nebyl vyslyšen, protože by to nebylo systémové, ale MŠMT odpovědělo, že se snaží administraci dotací klubům maximálně urychlit. Největší zdržení mu způsobují nedostatky v podaných žádostech, přičemž MŠMT poprvé uvedlo a zdůraznilo, že spolupráce územních pracovišť ČUS se sportovními spolky při zpracování a podávání žádostí ve výzvě Můj klub značně snižuje chybovost v žádostech a urychluje jejich administraci na ministerstvu,“ popisoval Marek Hájek, který dále informoval o dotačním programu pro střešní sportovní organizace.

 

V rámci něho totiž Česká unie sportu obdržela podporu v podobě 65 milionů korun. „Jedná se o stagnační částku, žádali jsme o více než dvojnásobek. Počítáme s tím, že veškeré peníze půjdou do regionů na podporu práce servisních center, které v terénu pomáhají sportovním klubům a jednotám. Provoz v územních pracovištích díky této státní podpoře udržíme, ale ideální stav to rozhodně není. Rádi bychom se dostali na úroveň 90 milionů pro chod našich center v regionech. Agendy je stále dost a bude narůstat,“ dodal Marek Hájek.

 

Zároveň bude Česká unie sportu nadále usilovat o vypsání samostatného programu pro provoz a údržbu sportovišť. „ČUS je v současné době stabilizovaná, finance pro její činnost by neměly být nižší. Vidíme to tak, že se chceme do budoucna dívat pozitivně,“ dodal Marek Hájek. Generální sekretář ČUS Jan Boháč zase seznámil zástupce SK a TJ s programem a písemnými podklady 37. valné hromady ČUS, připravené na 19. června do Nymburka, a informoval o aktuálních posunech v rámci organizace anket nejúspěšnějších sportovců okresu nebo kraje, ve kterých má ČUS nezastupitelnou roli.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b