Předseda agentury Neusser představil zástupcům svazů své vize
a zdůraznil důležitost komunikace se svazy

 Nový předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser se zúčastnil v Nymburce porady zástupců národních sportovních svazů sdružených v ČUS. Přítomným předsedům představil své základní vize, obrysy dotačních programů NSA připravovaných na rok 2022 a aktuální informace o administraci letošních dotací. Zároveň zdůraznil, že pro něj bude důležitá vzájemná komunikace. „Právě dialog se svazy považuje za základ činnosti agentury. Všem nabídl kontakty a potvrdil, že si chce na každého najít čas. Chce poznat, co jednotlivé svazy trápí, naslechnout si jejich priority a vycházet z poznatků při nastavování podmínek pro celé sportovní prostředí. To je přístup, který musí všichni ocenit,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, která celostátní poradu pořádala.

 Ve funkci předsedy NSA je několik týdnů, na velké rozkoukávání ale Filip Neusser neměl čas. Tím spíše, když v rozpočtu pro agenturu na příští rok hrozí snížení o více jak jednu miliardu korun. „O finální podobě budeme ještě jednat s ministryní financí. Vycítila, že nejsem s tímto stavem spokojený, sedneme si na to v létě. Budu se snažit o to, aby svazy dotace od státu měly na tři roky zafixované a věděly, zda si mohou dovolit přijmout nové zaměstnance nebo se zaměřit na projekty pro mládež či ne,“ prohlásil Neusser na poradě v aule sportovního komplexu v Nymburce.

 Aktuální situace není kvůli koronavirové pandemii příznivá. „Jsme v největší krizi za posledních 50 let, podobné snížení v rozpočtu si nemůžeme dovolit. Až 30 procent dětí se nevrací zpět do klubů, prudce narůstající obezita je velkým problémem. Pokud s tím nebudeme nic dělat, tak nás může postihnout pandemie nemocí a ne pouze virů,“ dodal Neusser.  

 Také pro to připravuje Národní sportovní agentura ve spolupráci s MŠMT novou dotační výzvu pro podporu aktivit dětí z mateřských a základních škol. „Celková částka pro alokaci je 20 milionů korun. Je to první krok. Musíme společně s ministrem zdravotnictví nebo školství dát do povědomí lidí skutečnost, že je pohyb důležitou prevencí. V první fázi chci obejít co nejvíce politiků a ministrů aby si uvědomili, že sport není zájmový kroužek a nadstavba, ale nutnost,“ prohlásil Neusser zástupcům sportovních svazů. Ti všichni se dozvěděli také důležité informace o programu na provoz a údržbu. „Administrace budou ukončené koncem června a odesílat prostředky se plánují v červenci,“ potvrdil Neusser, který chce se sportovním prostředí aktivně komunikovat. V kuloárních diskusích zaznělo, že správné by bylo, kdyby tuto dotaci pro posílení sportu na školách poskytlo MŠMT, nikoliv agentura.

 Celkem se celostátní porady zúčastnilo 54 zástupců sportovních svazů, mezi nimi bylo také kompletní vedení České unie sportu. „Nový předseda Národní sportovní agentury je jeden z nás. Ví, co je to údržba a provoz sportovišť, zná dotační programy a jejich smysl. Jsme moc rádi, že svazy mají peníze na svých účtech na tento rok, státní podpora klubům se rovněž vyplácí. Je potřeba nezapomínat ve zlém na Milana Hniličku, který si odpracoval vznik agentury,“ dodal Ivo Kaderka, místopředseda ČUS a šéf tenisového svazu.

 Porady se zúčastnil také Petr Fousek, nový předseda FAČR. „Jsem tady poprvé, chci poděkovat za pozvání. Vzešel jsem z futsalu, takže chápu problémy menších sportovních svazů. Budu se snažit o to, abych přispěl k renomé českého sportu.“

 Den předtím se konala celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot. A na ní byly k slyšení dobré zprávy. „Na činnost našich sportovních center v regionech by mělo přijít letos od NSA více jak 70 milionů korun, což jsou po dlouhých letech konečně pozitivní posuny. Není to objem, který potřebujeme, ale budeme mít alespoň základní prostředky na provoz naší unikátní územní struktury odborných pracovišť, která pomáhá klubům s administrativou přímo v terénu. Kluby mohou být bez obav, můžeme dál fungovat a vykonávat naši běžnou činnost. Budeme tak i oporou agentuře pro urychlení a bezchybnost administrace dotací,“ komentoval situaci Marek Hájek, místopředseda ČUS, který též pochválil pracovníky servisních center sportu ČUS v okresech a krajích.

 „Kluby, které využívaly pomoc našich center, byly odbaveny v první vlně vyplácení z programu Můj klub. Předvedli jste skvělou práci a bude důležité v ní nepolevovat, protože kluby a jednoty se musí věnovat prioritně přivádění dětí ke sportu, my jim pomůžeme s ostatními věcmi, jako se žádostmi o dotace, vyúčtování nebo s organizací soutěží.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b