Pozice ČUS v pokračování soudního jednání k ovlivňování sportovních dotací:
Připomínkovali jsme chybný návrh, zabránili jsme podvodu.

https://www.cuscz.cz/novinky/pozice-cus-v-pokracovani-soudniho-jednani-k-ovlivnovani-sport-dotaci.html