Sportovní svazy a kluby se na poradách před valnou hromadou ČUS dozvěděli o přípravě dotačních programů na rok 2021

Informace o připravenosti 38. VH ČUS, o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, ale i o dotačním programu COVID-Sport, a investičních i neinvestičních programech připravovaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. O tom všem se diskutovalo na celorepublikových poradách České unie sportu v Nymburce. V úterý a ve středu se do hlavní auly sjeli zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové národních svazů. Jedná se o tradiční setkání před Valnou hromadou, která proběhne 24. června. Na ní se bude volit nové vedení ČUS na další čtyři roky.

 

Česká unie sportu je v dobré kondici. I když jsme zaznamenali finanční ztráty kvůli pandemii, jsme stále zdravou a silnou organizací. Byli jsme zásadní silou pro zřízení Národní sportovní agentury a povedlo se udržet naši unikátní celorepublikovou síť servisních pracovišť. Budeme se dál zastávat klubů a svazů, které jsou pro nás hlavou celého sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Hostem na poradách byl Ivo Lukš, místopředseda nově vzniklé agentury.

 

Dopady koronavirové pandemie na český sport nebo informace o dotačních programech se probíraly na celostátních poradách. Členy ČUS zajímaly například detaily mimořádné dotační pomoci COVID-Sport, kterou připravila NSA a schválila vláda. Do sportovních klubů a jednot s majetkem, který nemohly v březnu, dubnu a v květnu pronajímat, půjde v letošním roce miliarda korun. „Pokud se částka na stanovený účel nevyčerpá, určitě se o ni nepřijde a použije se na další podporu sportu. Budeme průběžně zveřejňovat informace o čerpání,“ prohlásil Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury, která na distribuci prostředků bude spolupracovat s 89 servisními centry ČUS, jenž budou pomáhat klubům s administrací dotace.

 

Zástupci klubů a jednot se rovněž zajímali o dotační program na provoz a údržbu. Ten byl ministerstvem nečekaně zrušen před třemi lety a rovněž svazy apelovaly na jeho znovuzavedení. „Rádi bychom ho však znovu zavedli, chceme jít cestou samostatného programu, nedokáži v tuto chvíli říci, jestli to bude již v roce 2021,“ vysvětlil Ivo Lukš, který rovněž popsal možnosti v rámci důležitého dotačního Programu Můj klub. „Neplánujeme v něm dělat revoluci, počítáme s tím, že navážeme na základní mechanismus. Řešíme parametry a ptáme se, proč základním kritériem pro získání státní podpory je požadavek mít v klubu dvanáct dětí. Zvažujeme úpravu této hranice.

 

Zásadní pro sportovní veřejnost byla informace a vypsaní dotačních programů na příští rok. To by mělo proběhnout v září. A vyhodnocení a distribuce prostředků k příjemcům by se měla zásadním způsobem zrychlit. „To je náš hlavní cíl. Do konce března chceme poslat peníze klubům na účet,“ doplnil Lukš z agentury, která převezme financování sportu po ministerstvu školství.

 

Sportovní kluby a svazy si rovněž vyslechly situaci v servisních centrech ČUS, která doposud z MŠMT neobdržela státní dotaci na činnost v letošním roce. „Vyčíslili jsme náklady na rok na rok 2020 a potřebujete 70 milionů korun, to je minimum. Ministerstvo školství v prosinci alokovalo 40 milionů, avšak nejen pro ČUS. Stále ale nevíme, kdy něco obdržíme. A jestli vůbec,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Přitom práce center v regionech narůstá, ročně vygenerují servisní centra kolem 3 milionů úkonů pro kluby a jednoty. Celkem v 89 pracovištích v okresech a krajích pracuje 238 expertů ČUS, z toho pouze 71 na plný úvazek.


Novinky

17. 1. 2022
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
27. 11. 2021
ČUS a její zástupce soud očistil a zprostil obžaloby
17. 11. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy