Sportovní svazy a kluby se na poradách před valnou hromadou ČUS dozvěděli o přípravě dotačních programů na rok 2021

Informace o připravenosti 38. VH ČUS, o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, ale i o dotačním programu COVID-Sport, a investičních i neinvestičních programech připravovaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. O tom všem se diskutovalo na celorepublikových poradách České unie sportu v Nymburce. V úterý a ve středu se do hlavní auly sjeli zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové národních svazů. Jedná se o tradiční setkání před Valnou hromadou, která proběhne 24. června. Na ní se bude volit nové vedení ČUS na další čtyři roky.

 

Česká unie sportu je v dobré kondici. I když jsme zaznamenali finanční ztráty kvůli pandemii, jsme stále zdravou a silnou organizací. Byli jsme zásadní silou pro zřízení Národní sportovní agentury a povedlo se udržet naši unikátní celorepublikovou síť servisních pracovišť. Budeme se dál zastávat klubů a svazů, které jsou pro nás hlavou celého sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Hostem na poradách byl Ivo Lukš, místopředseda nově vzniklé agentury.

 

Dopady koronavirové pandemie na český sport nebo informace o dotačních programech se probíraly na celostátních poradách. Členy ČUS zajímaly například detaily mimořádné dotační pomoci COVID-Sport, kterou připravila NSA a schválila vláda. Do sportovních klubů a jednot s majetkem, který nemohly v březnu, dubnu a v květnu pronajímat, půjde v letošním roce miliarda korun. „Pokud se částka na stanovený účel nevyčerpá, určitě se o ni nepřijde a použije se na další podporu sportu. Budeme průběžně zveřejňovat informace o čerpání,“ prohlásil Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury, která na distribuci prostředků bude spolupracovat s 89 servisními centry ČUS, jenž budou pomáhat klubům s administrací dotace.

 

Zástupci klubů a jednot se rovněž zajímali o dotační program na provoz a údržbu. Ten byl ministerstvem nečekaně zrušen před třemi lety a rovněž svazy apelovaly na jeho znovuzavedení. „Rádi bychom ho však znovu zavedli, chceme jít cestou samostatného programu, nedokáži v tuto chvíli říci, jestli to bude již v roce 2021,“ vysvětlil Ivo Lukš, který rovněž popsal možnosti v rámci důležitého dotačního Programu Můj klub. „Neplánujeme v něm dělat revoluci, počítáme s tím, že navážeme na základní mechanismus. Řešíme parametry a ptáme se, proč základním kritériem pro získání státní podpory je požadavek mít v klubu dvanáct dětí. Zvažujeme úpravu této hranice.

 

Zásadní pro sportovní veřejnost byla informace a vypsaní dotačních programů na příští rok. To by mělo proběhnout v září. A vyhodnocení a distribuce prostředků k příjemcům by se měla zásadním způsobem zrychlit. „To je náš hlavní cíl. Do konce března chceme poslat peníze klubům na účet,“ doplnil Lukš z agentury, která převezme financování sportu po ministerstvu školství.

 

Sportovní kluby a svazy si rovněž vyslechly situaci v servisních centrech ČUS, která doposud z MŠMT neobdržela státní dotaci na činnost v letošním roce. „Vyčíslili jsme náklady na rok na rok 2020 a potřebujete 70 milionů korun, to je minimum. Ministerstvo školství v prosinci alokovalo 40 milionů, avšak nejen pro ČUS. Stále ale nevíme, kdy něco obdržíme. A jestli vůbec,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Přitom práce center v regionech narůstá, ročně vygenerují servisní centra kolem 3 milionů úkonů pro kluby a jednoty. Celkem v 89 pracovištích v okresech a krajích pracuje 238 expertů ČUS, z toho pouze 71 na plný úvazek.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b