Česká unie sportu reaguje na tiskovou konferenci bývalé ministryně Kateřiny Valachové, na které vysvětlovala důvody udělení loňské mimořádné dotace pro Český olympijský výbor v podobě 76 milionů korun. Podle představitelů ČUS se jedná o neoprávněnou dotaci. Zákon o podpoře sportu přece jasně říká, že jakékoliv financování má probíhat na základě vyhlašovaných programů pro daný kalendářní rok. To se v tomto případě nedělo…

 

Nikdy předtím se prostředky takového rozsahu pro sportovní střešní organizace takto nepřidělovaly. Když paní Valachová tvrdí, že za ní byla dotační politika naprosto transparentní, tak proč nemohl ČOV dostat peníze z řádně vypsaného programu? Touto mimořádnou dotací potvrdila naopak bývalá ministryně Valachová netransparentnost, chaotičnost a manažerské selhání v rozdělování peněz do sportovního prostředí. To konstatovala i Valná hromada ČUS v červnu,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

 

Bývalá ministryně školství Valachová o mimořádné dotaci olympionikům rozhodla krátce před svojí demisí. Údajně hrozilo, že bude ohrožena účast českých sportovců na zimní olympiádě v Jižní Koreji. Jenže na přípravu reprezentantů obdržely národní svazy prostředky už v průběhu března a dubna 2017. Za tuto oblast odpovídají národní svazy, ne olympijský výbor.

 

Mimořádná dotace pro ČOV byla navíc vyplacena v době, kdy se většina sportovních organizací ocitla ve finanční tísni. Bývalá ministryně totiž veškeré financování pozastavila, a to navzdory skutečnosti, že všechny prostředky pro sportovní prostředí měly být vyplaceny do konce března 2017. „Nemohli jsme uvěřit prohlášení Valachové o tom, že u olympioniků byla situace nejkritičtější. To je lež! V té době kolabovaly sportovní svazy, které neměly půl roku na svoji vlastní administrativní činnost, na pořádání a organizaci soutěží, výplaty trenérů a rozhodčích. Dlužily a musely si půjčovat,“ dodal Marek Hájek. Situace klubů a jednot byla stejná jako u svazů, neměly v té době z přislíbených dotací ani korunu od MŠMT na svoji činnost a na trenéry. Zavíraly sportoviště…

 

Podle aktuálního výzkumu České unie sportu nemá 76 % klubů a jednot prostředky na svoji činnost a 94 % TJ/SK prostředky na kvalifikované trenéry.

 

Česká unie sportu rovněž nechápe zdůvodnění Valachové, že o mimořádnou dotaci pro ČOV ji pověřila Národní rada pro sport. „Jak se může paní bývalá ministryně zaštiťovat usnesením jí sestaveného poradního orgánu při legislativním procesu? To svědčí o jejím slabém právním vědomí. Zákon o podpoře sportu přece jasně říká, že jakékoliv financování sportu má probíhat na základě vyhlašovaných programů pro daný kalendářní rok,“ konstatoval Marek Hájek.

 

Paní Valachová zdůvodňuje mimořádnou dotaci snahou napravit údajnou chybu v Programu I, který však sama schválila. Paradoxem ovšem je, když na prokazatelnou chybu v jiném programu upozornili funkcionáři ČUS, tak jsou za tento skutek obviněni,“ připomněl Hájek obvinění představitelů ČUS, kteří zároveň byli členy Národní rady pro sport.

 

 

„Přece nemůže existovat dvojí metr v rámci přidělování státních dotací. Naši představitelé byli obvinění z toho, že údajně porušili pravidla transparentní soutěže, když se ohradili proti loňskému návrhu zpracovaného úředníci MŠMT, která mimo jiné přidělila 15 milionů za neexistující členskou základnu ČOV. A ČUS ve stejném programu za více než milion členů přiřkla 2,5 milionu korun. Rozdělení prostředků pro střešní organizace postrádal smysluplný model. Úřad pod vedení paní Valachové poskytl mimořádnou dotaci v podobě 76 milionů korun mimo jakákoli pravidla.“

 

Trestní oznámení na Valachovou podaly subjekty sdružené v ČUS, které jsou samostatnou právnickou osobou a nejsou obviněné. „Učinily tak z důvodu rozhořčení. Desítky milionů korun šly mimo jakékoli dotační programy do ČOV v době, kdy sportovní svazy, kluby a tělovýchovné jednoty neměly peníze. Nelze se jim divit,“ dodal Hájek.

 

 

ARGUMENTY PROTI MIMOŘÁDNÉ DOTACI PRO ČOV

 

- Dotace byla přidělena v mimořádném režimu mimo všechny neinvestiční programy. A to v režimu "případě hodném zvláštního zřetele." Obecně zde není známa naléhavost zvláštního zřetele.

           

- Ostatní organizace k podání obdobné žádosti Kateřina Valachová nevyzvala a ani je o takové možnosti neinformovala.

 

- Dotace pro ČOV byla vyřízena během 14 dní. Běžné vyřizování žádostí je na několik měsíců až 1 rok. Například Česká unie sportu dotaci pro letošní rok doposud neobdržela.

 

- Dotaci pro ČOV přidělila Kateřina Valachová v den své demise. A v den, kdy zrušila rozdělení peněz v rámci Programu III (pro sportovní střešní organizace) a Programu V (pro sportovní svazy). V té době neměly sportovní svazy peníze a nacházely se ve velkých, rovněž existenčních problémech.

 

1) Duplicita se svazy

- V průběhu března a dubna 2017 získaly svazy z Programu I a II na přípravu reprezentace v celkové výši necelé 2 miliardy korun.

Z této částky se měla mimo jiné hradit podpora reprezentace a účast na vrcholných soutěžích, rovněž olympijských her, a to včetně kompletního zabezpečení a zdravotního.

- Kateřina Valachová se rozhodla o přidělení dotace mimo programy ČOV právě na tyto výdaje, na které ale už obdržely svazy účelové prostředky, a měly je tedy z nich i financovat. To svědčí o tom, že její systém nebyl transparentní!

2) Časová nesrovnalost

Ve Výnosu ministryně 23/2016 Zásady pro poskytování dotací se totiž mimo jiné praví:
· ministerstvo může poskytnout dotaci právnické osobě mimo řádně vyhlášený program výhradně na základě žádosti, která musí být ministerstvu doručena alespoň 30 dní před zahájením aktivity, na kterou je dotace požadována.

· rozhodnutí musí být odesláno příjemci před zahájením aktivity

- ČOV přitom žádost o dotaci zaslal k rukám Valachové dne 15. května  2017, přičemž ředitel komunikace Českého olympijského výboru Tibor ALFÖLDI v médiích sdělil, že: "Ve lhůtě použití dotace je výslovně uvedeno, že dotaci lze použít na náklady roku 2017 vzniklé od 1. ledna 2017."

 

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b