Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Článek byl aktualizován 6. listopadu 2020

 Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

 Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

 Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 

  • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

  • Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

Covid sport

Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen. Čerpání prostředků z programu v první etapě Covid Sport (z jara 2020) zdržela mimo jiné povinná notifikace dotačního programu v Bruselu. Žádosti jsou postupně administrovány.

 Covid Sport 2

Druhou etapu Covid Sportu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou Výzvu I programu COVID-SPORT II. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/vyhlaseni-vyzvy-i-programu-covid_sport-ii--257693/.

Program je zaměřen na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, definovaných Národní sportovní agenturou ve fotbale, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu a házené. Dále je určen na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Bližší specifikace akcí naleznete ve výzvě. 

 Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné ( https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020, další podmínky ve výzvě.

 Covid – Ubytování 

Stále pouze „jarní“ program. Vypisuje MMR ČR ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani ) Týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. O dotaci lze žádat do konce října.

 Liberační balíček MF ČR – odklady povinností

Vláda schválila v rámci tzv. Velkého liberačního balíčku (možnost uhradit DPH splatnou v říjnu, listopadu a prosinci až 31. 12. 2020 bez úroku z prodlení, zrušení letošních záloh na daň silniční a poslední letošní zálohy na daň z příjmů a také daňovou úlevu na DPH v případě darování vybraného zboží a služeb). Podrobnosti již platného ministerského rozhodnutí lze nalézt ve Finančním zpravodaji číslo 25/2020 viz https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-25-2020-39800

 Kompenzace pro OSVČ

Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády návrh na obnovení kompenzačního bonusu https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701 ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Návrh zákona je schvalován ve zrychleném legislativním procesu. Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu zde: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b