Kulatý stůl poslanců, senátorů a zástupců sportovního prostředí
se zabýval aktuálními problémy českého sportu

 Důležité setkání se uskutečnilo 29. června v Praze na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanci a senátoři vládní koalice pozvali zástupce sportovního prostředí na diskusi k hlavním problémům českého sportu. Tématem tohoto kulatého stolu byly „Aktuální hlavní problémy českého sportu aneb Co potřebuje český sport v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu“ 

 Tříhodinové jednání téměř čtyřicítky přítomných účastníků z řad poslanců, senátorů a zástupců sportovního prostředí v sálu tzv. Konírny v Poslanecké sněmovně otevřeli poslanci Karel Haas (ODS) a Jakub Janda (ODS). Celý průběh prezentací a následná diskuse byl živě a veřejně přenášen prostřednictvím streamu Poslanecké sněmovny (ke shlédnutí ZDE).

 Po úvodním slovu pořadatelů kulatého stolu Jakuba Jandy a Karla Haase vystoupili k danému tématu postupně Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, a jeho zástupkyně Markéta Kabourková, dále Karel Kovář, jako zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Marek Tesař, zastupující Českou obec sokolskou, Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru a Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru. 

 Poslanec Karel Haas, jeden ze spoluautorů aktuálně připravované novely zákona o sportu, ve svém vystoupení konstatoval, že český sport trápí v současnosti mnoho problémů. Současně vyjádřil přesvědčení, že jejich nejlepší a nejrychlejší možná řešení mohou vzniknout jen z otevřené vzájemné diskuse zástupců vrcholných státních institucí a zástupců hlavních organizací reprezentujících sportovní prostředí České republiky, které by rád pravidelně nastartoval. Po něm popsali stávající situaci sportu a návrhy cest k řešení také jednotliví panelisté z řad zástupců sportovního prostředí. Ve svých příspěvcích na aktuální stav a problémy českého sportu se názorově téměř shodovali a prezentovanými daty se navíc vzájemně doplňovali. 

 Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém vystoupení mimo jiné vyzdvihl, že na seznamu problémů sportu prezentovaných zde ze strany politiků se objevily zcela totožné oblasti, na které ČUS již deset let opakovaně upozorňuje a zveřejňuje (Problémy sportovního prostředí a možnosti řešení) a které pojmenovali i vystupující řečníci sportovních organizací. V další fázi své řeči pak Miroslav Jansta vypíchl nejpalčivější problémy včetně těch nejaktuálnějších. Ty souvisejí s provozem sportovišť, z nichž jednoznačně vyčnívá dlouhodobý nezájem státu o podmínky pro rozvoj sportu a pohybových aktivit občanů (Průbežné hodnocení plnění vládní koncepce podpory sportu 2016-2025 SPORT 2025 k 30.4.2022), a katastrofálně nízká úroveň financování sportu. Upozornil na to, že příslibů řešení již zaznělo od vlád v minulosti mnoho, ale financování sportu je v roce 2022 pouze na jedné čtvrtině státem plánované výše. 

 „V následné diskusi se ukázalo, že na výčtu hlavních problémů českého sportu, i na tom, co je potřeba řešit v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, se většina účastníků debaty v podstatě shodla. Otázkou zůstává, jak, kdy a které z problémů se podaří vyřešit a překlenout, protože jen v málokteré oblasti byly naznačeny konkrétní reálné cesty k řešení,“ komentoval průběh jednání Miroslav Jansta.

 Účastníci diskuse navrhovali, mimo jiné, sestavit seznam hlavních pojmenovaných cílů a postupně připravovat jejich řešení včetně legislativních změn, které se přímo i nepřímo dotýkají sportu. Z diskuse současně vyplynul požadavek sportovního prostředí, aby více politiků věnovalo pozornost oblasti sportu, vnímali jeho dosah, docenili práci dobrovolníků a podpořili zlepšení podmínek pro český sport a sportování ve všech formách – od školního sportu přes individuální sportovní aktivity až po organizovaný sport ve spolcích.

 Organizátoři přislíbili pravidelné konání takových setkání minimálně dvakrát ročně.

 

 3131OTV.jpg                                              3132YWE.jpg

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b