Výkonný výbor ČUS: Jednání s premiérem, ministrem školství i vládním zmocněncem pro sport už přinášejí pozitivní výsledky

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 20. března v Praze přijal s uspokojením informace o jednáních předsedy Miroslava Jansty a dalších představitelů svazů sdružených v České unii sportu s premiérem Andrejem Babišem, ministrem školství Robertem Plagou a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o budoucí podobě financování a řízení sportu v České republice.

 

„V této souvislosti došlo k dohodě svazů na vytvoření stálé vyjednávací komise, jejímž úkolem bude komunikace s MŠMT, pro které je připravován ucelený materiál zahrnující požadavky sportovního prostředí z hlediska navýšení rozpočtové kapitoly pro sport, vzniku vládní agentury pro sport, novely zákona o sportu a akčního plánu k vládní Koncepci podpory sportu 2016–2025,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Mezi první pozitivní výsledky jednání patří odstranění letos nové podmínky finanční spoluúčasti ve výši 30 % z celkových rozpočtových nákladů pro činnost střešních sportovních organizací poskytujících podporu svým členským sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Bylo také dohodnuto společné jednání zástupců výkonných výborů České unie sportu a Českého olympijského výboru, které se uskuteční 28. března, jehož cílem je sjednocení postupu obou organizací a priorit v oblasti sportu vůči státní správě.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí, že z iniciativy předsedů významných národních sportovních svazů byl odeslán dopis premiérovi a ministrovi školství se žádostí o navýšení letošní rozpočtové kapitoly pro sport o jednu miliardu korun. Tyto prostředky by posílily Program Můj klub určený pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a také částku na investice do sportovní infrastruktury.

 

Výkonný výbor ČUS svolal 36. valnou hromadu ČUS, která se uskuteční ve středu 20. června 2018 ve Sportovním středisku v Nymburce v přímém přenosu za asistence kamer České televize. Současně schválil návrh jejího programu a harmonogram přípravy.

 

Dalšími bodem jednání byla zpráva o majetku ČUS. Konstatovala, že po uzavření dohody o narovnání se Sdružením sportovních svazů ČR je ČUS oddlužena a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či samotnou její existenci. Finální verze zprávy o majetku za rok 2017 bude předložena delegátům valné hromady ČUS.

 

Ve zprávě o rozpočtu na rok 2018 vzal VV ČUS na vědomí, že v rámci vypsaného Programu III zažádala Česká unie sportu Ministerstvo školství o poskytnutí dotace ve výši 120 milionů korun. Z této částky se počítá s 84 miliony na náklady regionálních Servisních center sportu ČUS. Ze zbývajících 36 milionů by připadlo 15 milionů Kč na aktivity spojené se sportovními oslavami sta let české státnosti, 5 milionů na projekt ČUS Sportuj s námi, milion na Sportovní hry seniorů a 15 milionů na chod centrály ČUS včetně údržby sportovních center v Podolí, Nymburce a Zadově.

 

V důsledku zpoždění vyhlášení Programu III na rok 2018 VV ČUS rovněž schválil předfinancování svých územních pracovišť, Servisních center sportu ČUS, formou poskytnutí zálohy v celkové výši 14,8 milionu korun. Tato centra představují stále žádanější službu pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, neboť jim zajišťují nezbytnou administrativu a agendu. Každá krajská organizace ČUS obdrží zálohu 200 000 Kč a každé okresní sdružení ČUS 150 000 Kč. Vzhledem k nejasným podmínkám poskytování neinvestičních dotací MŠMT VV ČUS uložil Radě ČUS zahájit přípravy pro založení pobočných spolků Servisních center sportu ČUS v souladu se změnou Stanov ČUS přijatou na valné hromadě 6. března.

 

VV ČUS se zabýval také žádostmi některých národních sportovních svazů o půjčky z Rezervního fondu svazů ČUS a vlastních zdrojů ČUS. Desítka sportovních svazů už tvrdě pocítila dramatické zpoždění financování sportu způsobeného minulým vedením MŠMT, a chybějí jim prostředky na pokrytí účasti sportovců na vrcholných mezinárodních soutěžích, zajištění tréninkových kempů a na provoz svazu. Z aktuálních žádostí schválil VV ČUS půjčku dva miliony korun Českému svazu kanoistů, 700 000 Kč České boxerské asociaci, 750 000 Kč České asociaci squashe a milion korun České baseballové asociaci.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b