Výkonný výbor ČUS: Jednání s premiérem, ministrem školství i vládním zmocněncem pro sport už přinášejí pozitivní výsledky

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 20. března v Praze přijal s uspokojením informace o jednáních předsedy Miroslava Jansty a dalších představitelů svazů sdružených v České unii sportu s premiérem Andrejem Babišem, ministrem školství Robertem Plagou a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o budoucí podobě financování a řízení sportu v České republice.

 

„V této souvislosti došlo k dohodě svazů na vytvoření stálé vyjednávací komise, jejímž úkolem bude komunikace s MŠMT, pro které je připravován ucelený materiál zahrnující požadavky sportovního prostředí z hlediska navýšení rozpočtové kapitoly pro sport, vzniku vládní agentury pro sport, novely zákona o sportu a akčního plánu k vládní Koncepci podpory sportu 2016–2025,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Mezi první pozitivní výsledky jednání patří odstranění letos nové podmínky finanční spoluúčasti ve výši 30 % z celkových rozpočtových nákladů pro činnost střešních sportovních organizací poskytujících podporu svým členským sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Bylo také dohodnuto společné jednání zástupců výkonných výborů České unie sportu a Českého olympijského výboru, které se uskuteční 28. března, jehož cílem je sjednocení postupu obou organizací a priorit v oblasti sportu vůči státní správě.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí, že z iniciativy předsedů významných národních sportovních svazů byl odeslán dopis premiérovi a ministrovi školství se žádostí o navýšení letošní rozpočtové kapitoly pro sport o jednu miliardu korun. Tyto prostředky by posílily Program Můj klub určený pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a také částku na investice do sportovní infrastruktury.

 

Výkonný výbor ČUS svolal 36. valnou hromadu ČUS, která se uskuteční ve středu 20. června 2018 ve Sportovním středisku v Nymburce v přímém přenosu za asistence kamer České televize. Současně schválil návrh jejího programu a harmonogram přípravy.

 

Dalšími bodem jednání byla zpráva o majetku ČUS. Konstatovala, že po uzavření dohody o narovnání se Sdružením sportovních svazů ČR je ČUS oddlužena a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či samotnou její existenci. Finální verze zprávy o majetku za rok 2017 bude předložena delegátům valné hromady ČUS.

 

Ve zprávě o rozpočtu na rok 2018 vzal VV ČUS na vědomí, že v rámci vypsaného Programu III zažádala Česká unie sportu Ministerstvo školství o poskytnutí dotace ve výši 120 milionů korun. Z této částky se počítá s 84 miliony na náklady regionálních Servisních center sportu ČUS. Ze zbývajících 36 milionů by připadlo 15 milionů Kč na aktivity spojené se sportovními oslavami sta let české státnosti, 5 milionů na projekt ČUS Sportuj s námi, milion na Sportovní hry seniorů a 15 milionů na chod centrály ČUS včetně údržby sportovních center v Podolí, Nymburce a Zadově.

 

V důsledku zpoždění vyhlášení Programu III na rok 2018 VV ČUS rovněž schválil předfinancování svých územních pracovišť, Servisních center sportu ČUS, formou poskytnutí zálohy v celkové výši 14,8 milionu korun. Tato centra představují stále žádanější službu pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, neboť jim zajišťují nezbytnou administrativu a agendu. Každá krajská organizace ČUS obdrží zálohu 200 000 Kč a každé okresní sdružení ČUS 150 000 Kč. Vzhledem k nejasným podmínkám poskytování neinvestičních dotací MŠMT VV ČUS uložil Radě ČUS zahájit přípravy pro založení pobočných spolků Servisních center sportu ČUS v souladu se změnou Stanov ČUS přijatou na valné hromadě 6. března.

 

VV ČUS se zabýval také žádostmi některých národních sportovních svazů o půjčky z Rezervního fondu svazů ČUS a vlastních zdrojů ČUS. Desítka sportovních svazů už tvrdě pocítila dramatické zpoždění financování sportu způsobeného minulým vedením MŠMT, a chybějí jim prostředky na pokrytí účasti sportovců na vrcholných mezinárodních soutěžích, zajištění tréninkových kempů a na provoz svazu. Z aktuálních žádostí schválil VV ČUS půjčku dva miliony korun Českému svazu kanoistů, 700 000 Kč České boxerské asociaci, 750 000 Kč České asociaci squashe a milion korun České baseballové asociaci.


Novinky

17. 1. 2022
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
27. 11. 2021
ČUS a její zástupce soud očistil a zprostil obžaloby
17. 11. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
13. 9. 2021
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
1. 7. 2021
Ročenka ČUS 2020

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy