Program MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení - prostřednictvím ČUS

Výzva:
1) Info TJ ČUS výzva IV dotace 2017
 
Doklady:
a) TJ SK ČUS Žádost IV 2017 VZOR
a) TJ SK ČUS Žádost 2017
d) tab MŠMT 2017 P-IV ČUS TJ SK VZOR
d) tab MŠMT 2017 P-IV ČUS TJ SK 
h) Rozpočet P-IV ČUS TJ SK VZOR
h) Rozpočet P-IV TJ SK ČUS
 
Účelové určení:
Účelové určení a podmínky P-IV 2017
 
Administrace pro sportovní svazy:
 
Český svaz orientačních sportů
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČSOS

Fotbalová asociace ČR
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými ve FAČR

Česká jezdecká federace
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČJF
 
Český svaz kanoistů
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČSK
 

Žadatelé musí splňovat níže uvedené podmínky:

 1. Sportovní zařízení je ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu (min. 8 let) žadatele, přičemž pronajímatelem může být jiný spolek, územní samosprávný celek nebo státní instituce. Majetek nesmí být zatížen zástavním právem (mimo zástavy ČUS), exekucí nebo dražbou.
 2. Žadatel vede v roce poskytnutí a čerpání dotace účetnictví podle zákon č. 563/1991 Sb. a prokazatelně vede řádnou a oddělenou evidenci o dokladech souvisejících s dotací.
 3. Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh v níže uvedené lhůtě a dle níže uvedených pokynů.
   

Žádost musí obsahovat:

 1. Formulář žádosti vyplněný ve všech bodech, podepsaný oprávněnými osobami a opatřený razítkem – formulář je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu)
 2. Kopii aktuálního platného výpisu ze spolkového rejstříku
 3. Kopii aktuálních stanov (pokud nejsou dostupné ve Sbírce listin na justice.cz)
 4. Tabulku MŠMT k programu IV vyplněnou ve všech bodech v řádku č. 1 – tabulku je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu)
 5. Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení o bankovním účtu vedeném na jméno TJ/SK
 6. Doklad o vlastnictví sportovního zařízení - výpis z katastru nemovitostí, který je potřeba doložit k dotčenému majetku i v případě nájmu či výpůjčky
 7. Kopii smlouvy o nájmu či výpůjčce včetně dodatků a příloh - u žadatelů, kteří nemají majetek ve vlastnictví
 8. Tabulku s plánovaným rozpočtem nákladů hrazených z dotace a nákladů hrazených z vlastních zdrojů. Tabulku rozpočtu je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu).www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
   

UPOZORNĚNÍ:

 • Dotace nesmí přesáhnout 60 % úřední hodnoty majetku.
 • Dotaci je možné žádat na max. 70 % celkových plánovaných nákladů.
 • Hodnota majetku musí být uváděna v účetní hodnotě – komise může prověřovat tyto hodnoty v dostupných systémech.
 • Žádost nesmí být uplatněna prostřednictvím více svazů/střešních organizací nebo podána přímo na MŠMT, jinak bude vyřazena.
 • U vybíraných členských příspěvků je nutné vykázat příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba u mládeže a 500 Kč/osoba u dospělých.
   

Program MŠMT č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30. listopad 2016. Připomínáme, že pro žádosti o dotace z tohoto programu je nutné se zaregistrovat na http://is-sport.msmt.cz/.

Další informace a účelové určení podpory včetně přesného způsobu podávání žádostí naleznete ve vyhlášení státní podpory na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
 

V případě dotazů či nejasností jsme Vám k dispozici na telefonu +420 517 341 834/+420 733 539 146


Novinky

26. 1. 2021
5 důvodů proč se nechat očkovat proti Covid-19
9. 11. 2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu
25. 9. 2020
Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu
18. 9. 2020
Připravujeme stanovisko k novým preventivním opatřením Covid-19
20. 6. 2020
Výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10 682 01 Vyškov Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961

Oblíbené odkazy