Větší tělovýchovné jednoty žádají ministerstvo o urychlení dotací.

ČUS napsala ministrovi dopis

Česká unie sportu koncem dubna reagovala na množící se obavy větších tělovýchovných jednot. O aktuální situaci v rámci dotačního programu MŠMT „Můj Klub 2019“ informovala dopisem ministra školství Roberta Plagu. Některé větší jednoty s vlastními sportovišti naléhavě upozorňují, že již mají problém s financováním trenérů a s provozem. Množí se dotazy o časovém odhadu obdržení dotace, která dosud nedorazila. Pro sportovní spolky je tento dotační titul z hlediska provozu a činnosti zcela zásadní. „Musíme ocenit práci ministerstva a poděkovat jim za současný přístup ke klubům. Zároveň dostáváme připomínky od našich členů – v podstatě tlumočíme panu ministrovi jejich návrh, aby administrace dotace pro jednoty s rozsáhlejší členskou základnou byla urychlena,“ uvádí v dopise Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Největší sportovní organizace sdružuje více než 7 tisíc sportovních klubů, o dotace na rok 2019 si zažádalo 42 % z nich.

 

Česká unie sportu před několika lety iniciovala toto přímé financování do klubů a jednot z MŠMT. Sportovní kluby využívají tyto prostředky například na ocenění práce trenérů, či na provoz a údržbu svého sportovního majetku. „V loňském roce dorazily dotace některým jednotám až v říjnu, což způsobilo značné těžkosti, ale jednorázově je většinou překlenuly. Pro letošek ministerstvo žádosti o dotaci administrativně zjednodušilo. To bylo kluby velice kladně přivítáno,“ hodnotil situaci Miroslav Jansta. Pozitivní ohlas vyvolalo také avizované navýšení celkové alokace 1,4 miliardy.

 

Větší spolky tomu přizpůsobily své výdaje na provoz nebo například přijaly nové trenéry. Tím, že se prostředky do některých klubů ještě nedostaly, se tak dostávají do problémů s úhradami. Žádná z těchto TJ/SK nemá takový finanční polštář, aby mohla bez podpory plně ze svých prostředků financovat čtyři nebo více měsíců své činnost,“ vysvětlil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

V současné době tak mnohé kluby jsou nuceny žádat obce a města o překlenovací výpomoc. „Ne všude se to setkává s kladnou odezvou. Bohužel, v rámci Programu Můj klub přetrvává zdlouhavá administrace, která odsouvá dotaci pro část žadatelů až do druhého pololetí. Je to dané limitovanou kapacitou pracovišť ministerstva, protože žadatelů je opravdu mnoho,“ doplnil Jansta.

 

Kluby mají návrh na zlepšení

 

Zástupci klubů a jednot se tak obracejí na okresní sdružení ČUS s mnohými dotazy. V některých případech neví, jak svoji situaci řešit. V největších potížích se nacházejí zejména větší tělovýchovné jednoty. Některé z nich přišly s návrhem, který by pozici těch s většími finančními závazky mohl urychlit. „Je navrhováno, aby ministerstvo přistoupilo k určité selekci vyřizování žádostí. Přednostně by mohly být administrovány dotace pro TJ/SK, které mají členskou základnu nad 500 dětí nebo jejich přidělená dotace činí více než 500 tisíc korun. Tyto nemalé prostředky jsou pro ně existenčně nezbytné,“ vysvětlil Miroslav Jansta v dopise pro ministra Roberta Plagu. Ministerstvo zatím proveditelnost návrhu posuzuje.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b