Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo znepokojivá čísla o sportování dětí.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví prezentovalo alarmující čísla o sportování dětí. Více než dvě hodiny denně sedí u počítače nebo televize 75 procent chlapců a 65 procent dívek. Oproti roku 2002 jde u chlapců zhruba o dvojnásobný nárůst, u dívek dokonce o čtyřnásobný! Podle informací z médií pracuje ministerstvo zdravotnictví na akčním plánu, který má pohybové aktivity dětí podpořit. Klíčovou oblastí je přirozený pohyb, mimoškolní aktivity nebo sportování v rámci školních přestávek.

 

Na tento velice nepříznivý a nebezpečný trend upozorňujeme již delší dobu. Určitě od doby, co se na ministerstvu zdravotnictví připravovala národní strategie ochrany a podpory zdraví "Zdraví 2020". Upadající přirozené sportování dětí souvisí také s tím, že pro stát tato oblast nebyla nikdy prioritní. Proto vítáme reakci ministerstva zdravotnictví. Budeme doufat, že se plány státních úředníků podaří zaktivizovat,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Podle Aleny Štelfové, náměstkyně ministra zdravotnictví, bude klíčové navýšit počet hodin pohybu ve školách a zařadit pohyb do dalších předmětů. Součástí plánu ministerstva zdravotnictví bude také podpora strategického plánování obcí v oblasti sportu. S nadváhou podle nejnovějších čísel bojuje 29 procent jedenáctiletých dětí, třináctiletých dětí 28 procent a patnáctiletých 23 procent. „S dvěma hodinami tělocviku týdně patří České republika určitě na chvost v rámci celé Evropské unie Považujeme za nutnost přístup škol k pohybovým aktivitám zlepšit. Nezdravý člověk je přece pro stát daleko větší zátěží než zdravý člověk, pravidelně sportující,“ doplnil Miroslav Jansta.

 

Právě Česká unie sportu provedla během února reprezentativní výzkum, do kterého se zapojilo přes 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Z něho vyplynulo, že 76 % z nich nemá dostatek prostředků na svoji činnost. Nejvíce alarmující je však nedostatek kvalifikovaných trenérů. Ty si nemohou dovolit 94 % klubů a jednot. „Tohle je velká komplikace ovlivňující celý český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou scházet tito nadšenci, kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez nich další talenty, co se prosadí ve světě. V současné době přivádí ke sportování nadšenci, co tuto činnost v drtivé většině dělá zcela zadarmo,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b