Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace

V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun. Kanceláře okresních sdružení České unie sportu už zpracovaly tisíce žádostí o tyto dotace. Služeb a znalostí odborníků z ČUS využilo v minulém roce 84 % subjektů z řad TJ/SK.

 

„Předpokládám, že podobný počet to bude také letos. Sportovní kluby cítí, že v nás mají podporu a přirozeného partnera, na kterého se mohou obrátit. Velkou pomocí jim byl i podrobný manuál, jak při žádosti o dotaci postupovat, který jsme jim dali k dispozici,“ prohlásil Vítězslav Holub, vedoucí servisních center České unie sportu.

 

Letos méně administrativy

 

Výzvy k podání žádostí k programu Můj klub byly otevřeny od pondělí 8. října a uzavřely se posledním říjnovým dnem.

Celkově v něm byla alokována částka 1,5 miliardy korun. Jde o podporu, která směřuje přímo do tělovýchovných jednot a klubů. „Po letošní zkušenosti jsem zaregistrovala větší zájem o tento neinvestiční program. Nejvíce jsme pomáhaly menším sportovním klubům, které by jinak na tuto agendu neměly vůbec žádný čas,“ řekla Jitka Peřina, referentka Karlovarské krajské organizace ČUS.

 

Sportovní veřejnost velice pozitivně hodnotila zejména snížení administrativní náročnosti při vyplňování žádostí. Právě proti narůstající byrokracii ČUS dlouhodobě bojovala. „Myslím, že se MŠMT podařilo najít konečně optimální řešení, administrativa je o hodně jednodušší. V loňském roce kluby musely dávat hodně energie a času do vypracování podkladů,“ dodala Veronika Nešpůrková z Pražské tělovýchovné unie.

 

V letošním roce tak například zástupci klubů a jednot nemuseli předkládat výroční zprávu, stanovy, výpisy z trestního rejstříku, ani aktuální potvrzení z banky.

 

Na provoz a údržbu hřišť se opět nemyslelo

 

Největší problémy spatřují zástupci České unie sportu v tom, že v rámci programu Můj klub se sloučily dotace na děti s prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je jednota nebo klub, ve kterých je minimálně dvanáct osob do 23 let.

 

„Výše podpory nezohledňuje hodnotu majetku, což je opravdu nevhodné. Co mají dělat sportovní kluby, které mají nákladný provoz kvůli zastaralým hřištím, ale mají mezi členy nízky podíl mládeže? To je běžný obraz menších tělovýchovných jednot na vesnicích.  Podle našich údajů se ocitlo v takové situaci kolem dvou tisíc klubů a jednot,“ uvedl Vítězslav Holub z ČUS.

 

Právě na skutečnost, že ani na příští rok nebyla vypsána podpora pro na údržbu, si zástupci klubů a jednot nejvíce stěžovali. Vždyť průměrné stáří sportovišť v České republice je 48 let. Většinou se jedná o ekonomicky náročný majetek na provoz.

 

Například na Karlovarsku si nemohlo zažádat o podporu na provoz sportovišť zhruba čtyřicet procent klubů. Jednoduše proto, že nemají dvanáct dětí. Jsou rády, když jim na tréninky chodí pravidelně třeba pět nebo šest dětských sportovců,“ upřesnila Jitka Peřina.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b