Česká unie sportu bude i nadále usilovat o vypsání programu IV na údržbu a provoz sportovišť

 

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 18. prosince v Praze vyslechl informaci předsedy ČUS Miroslava Jansty o aktuálním stavu projednávání novely zákona o podpoře sportu, kterou se v současné době zabývají výbory poslanecké sněmovny. Uvedl, že koaliční jednání představitelů ANO a ČSSD k této novele, která přináší především vznik samostatné státní instituce pro správu sportu, by mělo mimo jiné garantovat splnění tří hlavních požadavků České unie sportu. K těm patří zajištění prostředků na činnost sportovních organizací, záruka víceletého financování a možnost posílat peníze sdruženým členským subjektům.

 

Předseda ČUS také zopakoval, a Výkonný výbor následným usnesením potvrdil, že ČUS bude i nadále usilovat o vypsání státního dotačního programu IV na údržbu a provoz sportovišť ve vlastnictví klubů, národních sportovních svazů a sportovních organizací. ČUS opakovaně vyzve Ministerstvo školství, aby pro rok 2019 vypsalo tento samostatný dotační program. Výkonný výbor současně uložil předsedovi ČUS odeslat v tomto smyslu dopis s příslušnou argumentací ministrovi školství Robertu Plagovi.

 

V souvislosti s investicemi do sportu informoval Miroslav Jansta o jednání s Ministerstvem školství v souvislosti s přípravou státní podpory revitalizace Sportovního centra Nymburk. V rámci diskuse k investicím do sportovišť se členové VV ČUS zaměřili na srovnání kvality sportovišť u nás a v zahraničí a konstatovali, že Česká republika v tomto směru výrazně zaostává i za všemi okolními státy.

 

VV ČUS projednal smluvní dokumentaci mezi Českou unií sportu, Fotbalovou asociací České republiky a Českým atletickým svazem, týkající se vypořádání majetkových práv a povinností na pražském Strahově. Zástupci všech tří stran konstatovali, že jsou naplněny veškeré vzájemné závazky vyplývající z usnesení Valné hromady ČUS i Výkonného výboru ČUS a že statutární zástupci všech zúčastněných subjektů mají pověření k podpisu finální smlouvy.

 

VV ČUS také diskutoval otázku financování sportovních organizací ze státního rozpočtu v roce 2019, neboť Ministerstvo školství dosud nevypsalo příslušný dotační program, z něhož jsou financována Servisní centra sportu ČUS v regionech. Zcela reálně tak hrozí těmto územním pracovištím od začátku roku 2019 vážné ekonomické problémy, neboť dotační podporu na svoji činnost mohou očekávat až v polovině roku 2019. VV ČUS proto rozhodl o předfinancování provozních nákladů Servisních center sportu, zajišťujících nezbytný organizační, administrativní a poradenský servis pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, částkou 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Každá krajská organizace ČUS obdrží zálohu ve výši 200 000 korun a každé okresní Servisní centrum sportu ČUS 150 000 korun. Výbor reagoval kriticky na skutečnost, že ani v samotném závěru roku není známo, s jakým objemem prostředků státní podpory a za jakých podmínek bude možné od ledna pracovat.

 

V průběhu jednání se VV ČUS zabýval rovněž přípravou nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi v roce 2019. V průběhu měsíce listopadu se prostřednictvím online formulářů přihlásili pořadatelé 839 akcí v celé České republice, což ukazuje velký zájem o tento projekt. V současné době probíhají jednání s možnými partnery o jeho finanční podpoře. Pro nerušený rozběh projektu od 1. 1. 2019 schválil VV akce na měsíc leden. Návrh akcí zařazených pro zbytek ročníku 2019 bude předložen VV ČUS na jeho lednové schůzi.

 

Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek informoval o velice dobré spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem. Na základě nedávno uzavřeného memoranda kraj dospěl k průlomovému rozhodnutí. KO ČUS přímo zajistí administraci částky 29 milionů korun z krajských dotací na sport 424 tělovýchovným jednotám a sportovním klubům v regionu. Samotní krajští zastupitelé, kteří budou rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce schvalovat, oceňují, že přidělování financí je nyní transparentnější i objektivnější a mohou tak podpořit až o čtvrtinu více zájemců. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční dokument rozvoje sportu v kraji v příštích šesti letech. Plán rozvoje sportu pro období let 2019-2026 určuje prioritní oblasti sportu a pohybových aktivit a rámec jejich finanční podpory.

VV ČUS vyhověl žádosti Českého svazu moderního pětiboje o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši jednoho milionu korun v souvislosti s organizací Světového poháru, který svaz organizuje v květnu 2019 v Kladně a bude také součástí kvalifikace o účast na olympijských hrách 2020.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b