Alarmující situace ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách: nemají prostředky na trenéry a topí se v byrokracii

NYMBURK (6. března) – Jaké jsou skutečné podmínky v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech? Tuto otázku zodpověděl reprezentativní průzkum, který provedla Česká unie sportu v průběhu letošního února ve svých členských subjektech. Do tohoto výzkumu se zapojili představitelé z 2000 klubů či jednot. Závěry jsou alarmující – 76 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dostatek prostředků na svoji činnost, 94 % klubů a jednot uvedlo, že jim chybí dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů.

 

Členské subjekty jsme oslovili s dotazy na jejich aktuální problémy – co je nejvíce tíží, zda mají dostatečné množství peněz na svůj rozvoj, nebo zda a jak využívají dotační programy. Výsledky potvrdily, bohužel, naše obavy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS).

Amatérskému sportu hrozí zánik

V průzkumu České unie sportu 73 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že jim schází prostředky na nábor dětí. Skoro devadesát procent (88 %) klubů a jednot není spokojeno se státní podporou v oblasti sportu. Ohromný problém pak představuje nedostatek trenérů dětí a mládeže. 94 % zástupců tvrdí, že jim na ně schází prostředky – z toho 62 % určitě a 32 % spíše. „Vnímáme to jako velkou komplikaci ovlivňující celý český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou scházet tito nadšenci, kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez nich další talenty, co se prosadí ve světě,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Reprezentativní výzkum ČUS jasně zformoval současné problémy v základních článcích sportovního prostředí. V klubech a jednotách chybí dobrovolníci, funkcionáři a zejména trenéři. Většina lidí tuto základní činnost dělá zadarmo, bez uznání a odměny. „Dobrovolný amatérský sport je před svým zánikem. Spolky nikdo zadarmo a s plnou odpovědností za všechno možné dále nepovede. Předsedové si na svoji mzdu musejí sehnat peníze sami nebo vykonávat funkci zdarma. Je potřeba se nad tímto zamyslet,“ konstatoval Lukáš Reitšpies, předseda TJ Dobřany.

Žádosti o dotace jsou administrativně nepřehledné

Zjištění z průzkumu potvrzují také důležitou úlohu 89 pracovišť Servisních center sportu ČUS, která pomáhají klubům a jednotám vytvářet podmínky pro sport v daném okrese například tím, že zpracovávají účetnictví nebo daňové přiznání. Servisní centra sportu ČUS pomáhají také s žádostmi o dotace, které jsou pro 62% klubů a jednot nepřehledné. „Právě na naše servisní centra čerpáme dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jsme rádi, že jsme si utvrdili, jak důležitou součástí jsou pro kluby a jednoty. O to paradoxněji vyznívá obvinění České unie sportu kvůli tomu, že chtěla pro tato servisní pracoviště zajistit částku 60 milionů korun,“ doplnil Miroslav Jansta.

 

V průzkumu 86 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že využívá služeb Servisních center sportu ČUS. Rostoucí byrokracie je však pro mnohé sportovní subjekty velkou překážou.

 

Z médií slyšíme, že naše děti trpí obezitou a že je zapotřebí s tím něco dělat. A jak nám v tom pomáhá stát? Minimálně, ba naopak nám klade překážky k čerpání finančních prostředků. Administrativně jsou dotace stále složitější a my místo, abychom se věnovali svojí práci s mládeží, musíme studovat dotační programy a podmínky k jejich čerpání. Připomínám, že v našem volném čase. Je to rok od roku horší,“ uvedl Radek Kašpárek, člen výboru Sportovního klubu Jaroslavice.

 

Na to navazuje také další výsledek – kvůli administrativní náročnosti si 46 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nezažádalo o prostředky z Programu „Můj klub“.

Zrušení Programu IV ovlivnilo rozpočet TJ/SK

Komplikací v rozvoji klubů a jednot představovalo zrušení Programu IV určený na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Z tohoto dotačního programu plánovalo čerpat prostředky 42 % TJ/SK. Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 % klubů a jednot žádné náhradní zdroje nesehnalo. Jedenáct sportovních subjektů pak kvůli tomu muselo uzavřít své sportoviště.

 

Vlastníme třicet let starou sportovní halu a ze zdrojů (pronájmů) jen tak tak zvládáme uhradit náklady na energie. Dlouhodobě nezvládáme investovat do údržby a to se silně projevuje na kvalitě sportovního prostředí. Náklady na teplo kolem 50 tisíc korun měsíčně zcela pohltí naše veškeré finance, což je začarovaný kruh, neboť pokud by se zrekonstruoval vytápěcí systém a následně hala zateplila, náklady by rázem byli třetinové,“ přiblížil František Litš z TJ Lokomotiva Most.

ČUS: Situace je vážná

Česká unie sportu poslala v minulém týdnu dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém ho se současnou situací tělovýchovných jednot a sportovních klubů seznámila. „Aktuální situace je velmi vážná. Selhání státu v péči o sport způsobilo chaos ve vytváření podmínek pro sport, který ničí neustálé výměny ministrů. Od roku 2012 se vystřídalo celkem sedm ministrů a šest náměstků pro sport,“ konstatoval v dopise Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

 

Žádám vás o provedení radikálních kroků, v první řadě zřízení agentury pro sport s kvalitními lidmi a s dostatečným finančním zajištěním, a to bezodkladně - nejrychleji novelou zákona o podpoře sportu. Přinese stabilitu. Stát musí komunikovat se sportovním prostředním při nastavování podmínek, jak to ukládá vládní koncepce Sport 2025, které však chybí akční plán na rok 2018 – 2019. I to je důsledek stávajícího stavu,“ napsal premiérovi předseda ČUS.

Plaga: Role ČUSu je důležitá

Během dnešního dopoledne proběhla ještě schůzka předsedů sportovních svazů s premiérem Andrejem Babišem, s ministrem školství Robertem Plagou a s Milanem Hniličkou, vládním zmocněncem pro sport. „Bavili jsme se o budoucnosti financování a o systémové podpoře sportu v České republice. Je potřeba navýšit prostředky na neinvestiční činnosti a také na investiční, jako například na výstavbu nových sportovišť a na rekonstrukce těch stávajících,“ prohlásil Robert Plaga, který zavítal na Valnou hromadu ČUS. „Zde jsme se věnovali sportování v území, bavili jsme se o Programu Můj klub, kde ministerstvo posílá úpravu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Bavili jsme se o roli České unie sportu. Věřím tomu, že bude nadále v území vykonávat důležitou pomoc pro český sport.“  

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby o svých problémech

TJ Dobřany, z.s.: „Dobrovolný amatérský sport je před svým zánikem. Spolky nikdo zadarmo a s plnou odpovědností za všechno dále nepovede. Ani z jedné dotace nelze odměnit statutární zástupce spolků. Finanční prostředky jsou rozdělovány až na úroveň regionálních servisních center, ale předsedové spolků a sportovních klubů si na svoji mzdu musejí sehnat peníze sami nebo vykonávat funkci zadarmo. Je potřeba se nad tímto zamyslet.“

 

TJ Sokol Čekyně: „Zejména u malých TJ se sportem na amatérské úrovni je finanční situace naprosto kritická. Pohybujeme se na hranici samé udržitelnosti. Většina budov je ve špatném technickém stavu, který opravujeme svépomocí a brigádně. Cvičitelé pracují zadarmo a často dotují i pomůcky na cvičení.“

 

Sportovní klub Jihlava, z.s.: „Jsme klub s více jak stoletou tradicí. Máme 1 650 členů ve 21 sportovních oddílech. Staráme se o 3 sportovní areály ve městě, které jsou naším majetkem. Dlouhodobou nedostatečnou podporou státu na podporu a údržbu sportovišť jsme se dostali do stavu, kdy naše budovy často přecházejí do havarijního stavu. Tento stav nezachrání jenom příspěvkem na provoz, budovy nutně vyžadují v horizontu několika let celkovou revitalizaci. Pokud se toto nestane, nebudeme moci tyto sportoviště dále provozovat.“

 

TJ Slovan Varnsdorf z.s.: „Jsme jedna z větších tělovýchovných jednot v Děčínském okrese a největší ve Šluknovském výběžku, kde je velice veliká nezaměstnanost a tím pádem špatná nákupní síla, která se odráží i v oblasti sportu, jelikož rodiny nemají finanční prostředky na úhradu oddílových příspěvků do jednotlivých sportů. Dalším velikým problémem je stav objektů ve vlastnictví jednoty. Budovy jsou staré skoro 150 let a sportoviště (tenisové kurty) cca 40 let od vzniku. Jak říkám já, jako předseda TJ Slovan Varnsdorf z.s.: Jsme nejlevnější hlídací agentura v ČR.“

 

S.K. Pavlíkov: „Všichni funkcionáři a členové našeho klubu pracují zcela zdarma a ve svém osobním volnu. Veškerá administrace spojená se žádostmi o dotace a následným vyúčtováním je velmi složitá a náročná. Bez dotací však nejsme schopni zajistit základní potřeby klubu na běžný chod. Velký problém v dnešní uspěchané době je získání nových aktivních funkcionářů.“

 

Tělovýchovná jednota Jiskra Praha: „V současné době nás začíná znepokojovat stav střech objektů, které jsou již za svojí životností, a pokud začnou protékat, dojde k destrukci celého objektu, ale tím i k možnosti zániku TJ.“

 

TJ Sokol Lesnice, z.s.: „Stát nerespektuje financování sportu v organizacích na vesnicích, kde pracují na vedoucích místech amatérští nadšenci bez postranních úmyslů, zadarmo. Na tuto oblast by se měly státní orgány zaměřit. Stát by se měl zaměřit na nejnižší složky sportovních organizací. Vyšší organizace žijí ze sponzoringu, dotací majitele ap. Toto na vesnicích neexistuje.“

 

Fotbalový klub Nová Role z.s.: „Každý rok je pro nás bojem o přežití. V současnosti je nastaven takový trend, že je snadnější zajistit peníze na činnost mládeže, ale prostředky na provoz sportovního areálu, pravidelnou údržbu a potřebné investice, scházejí. Také je problém zajistit prostředky na sportovní činnost dospělých členů našeho klubu, cesta neustálého zvyšování členských příspěvků není řešením.

 

TJ Sokol Vonoklasy: „Jsme malý klub v malé vesnici. Hrajeme fotbal v druhé nejnižší soutěži. Hřiště máme pronajaté. Mládež nemáme, protože nemáme vhodné zázemí a rodiče raději dají dítě do sousední obce. Jelikož nemáme mládež ani hřiště ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, tak na dotace nedosáhneme. Motáme se v bludném kruhu. Víme, že potřebujeme začít vybudováním zázemí, ale na to nemáme prostředky. Lidský potenciál zatím máme, ale postupem času začínají být všichni otrávení z toho, že se nic neděje.“

 

SK Velo Praha: „V současné době nás trápí vysoká míra administrativy, na kterou nemáme kapacity. Pokud chceme získat finance z veřejných zdrojů, musíme umět vypracovávat projekty, podávat žádosti a po ukončení dotace vyúčtovat. Toto nás jednak vyčerpává a na druhou stranu nám na tuto práci nikdo finance nepřidělí. Chceme se věnovat dětem a sportovat s nimi.“

 

TJ Tatran Střešovice: „Vzhledem k neustálým změnám v oblasti financování českého sportu nás dlouhodobě trápí zejména obava ze zajištění dostatečného objemu financí pro udržení chodu sportovního multiplexu sloužícího pro více jak 1700 členů, pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, širokou veřejnost. Každoročně se nám tak mění potenciální objem možné výše dotace, což nám znesnadňuje plánování jak běžného provozu multiplexu, tak plánování investic do jeho rekonstrukce a rozvoje.“

 

TJ Březiněves: „Zbytečně vynaložená práce při podávání žádostí o dotace, které pak nejsou akceptovány. Chybějící kontaktní osoby na MŠMT, se kterými by bylo možné věci konzultovat. Zjednodušení administrativy (pokud nejsou změny v evidenci sportovního subjektu, aby se to nemuselo pořád dokola opisovat a vkládat do systému znovu. Nevěřím tomu, že je to někdo stejně schopen kontrolovat. V řadě případů by mohlo stačit čestné prohlášení. Proč výpis z rejstříku trestů organizací? Dost absurdní.“

 

Sportovní klub Jaroslavice z.s.: „Staráme se o mládež, o jejich vyžití ve volném čase, o jejich pohybové aktivity atd. Z médií slyšíme, že naše mládež trpí obezitou a že je zapotřebí s tím něco dělat. A jak nám v tom pomáhá stát? Minimálně, ba naopak nám klade překážky k čerpání finančních prostředků. Administrativně jsou dotace stále složitější, a my místo abychom se věnovali práci s mládeží, musíme studovat dotační programy a podmínky k jejich čerpání. Připomínám, že v našem volném čase. Je to rok od roku horší. Jsme jednoznačně za zjednodušení čerpání dotací...“

 

Squash Viktoria: „Vychováváme elitní juniory v evropském i světovém měřítku, kteří pravidelně vozí medailová umístění z ME, ale není v našich silách zabezpečit finančně plné krytí provozních a všech ostatních nákladů souvisejících s činností našeho klubu. Proto je absolutně nezbytná součinnost rodičů a členů při hrazení některých nákladů plně ve vlastní režii. Celková částka hrazená z vlastních prostředků rodičů juniorů a našich členů se u sportovců z našeho klubu pohybuje dle našich odhadů ve výši cca 50% celkových nákladů, což u nejlepších juniorů činní cca 100.000,-Kč/rok. Jedná se především o náklady na cestovné, stravování, trenéry, pronájmy sportovišť, materiálně technické vybavení a spoustu dalších. Mnoho našich talentovaných dětí a juniorů z těchto důvodů bohužel nemůže ve své sportovní činnosti pokračovat.“

 

TJ SPORT Němčičky, z.s.: „Malé TJ a SK vůbec nejsou schopny na dotační tituly reagovat, nesedí zde profesionálové, ale obvykle dobrovolníci, kteří vše dělají ve svém volném čase; za zamyšlení by stálo oddělení dotací pro velké profesionální kluby od dotací pro malé, zajišťující základní pohybovou výchovu dětí; přesun rozdělování dotací na sport do regionů, kde je lepší přehled o provozech a fungování jednotlivých sportovišť a TJ.“

 

TJ Sokol Lesnice, z.s.: „Stát nerespektuje financování sportu v organizacích na vesnicích, kde pracují na vedoucích místech amatérští nadšenci bez postranních úmyslů. Na tuto oblast by se měly státní orgány zaměřit. Stát by se měl zaměřit na nejnižší složky sportovních organizací. Vyšší organizace žijí ze sponzoringu, dotací majitele ap. Toto na vesnicích neexistuje.“

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b