Ministryně Kateřina Valachová a MŠMT neinvestiční dotační program vypsali znovu a za nových podmínek, které jsou pro sportovní prostředí neakceptovatelné. Řada z nich je totiž fakticky nesplnitelná. Proč?

Česká unie sportu nabízí vysvětlení v pěti důvodech

1. Financování „činnosti“ sportovních svazů, z nichž některé existují a fungují přes sto let, se podle MŠMT má nyní nazývat „projektem“. Projekt je něco, co začíná a končí. Činnost svazu je však kontinuální. Projektové financování evokuje výběrová řízení a soutěž o peníze. Nemůže však mezi sebou soupeřit hokej se šachy, aby jeden zanikl a druhý se měl dobře. Sport mezi sebou o peníze nesoutěží, chce podporu pro všechny na principu kolektivní dohody, ne na principu výběrových řízení. Předělat či přejmenovat pravidelnou opakující se „činnost“ svazu na „projekt“, je proto nepochopení celé podstaty fungování sportovního prostředí. Navíc evokuje domněnku, že hodnocení projektů podléhá hospodářské soutěži, jako například projekty v operačních programech. 

2. Nepřijatelná je podmínka ve výzvě nově vypsaného programu V: Dotace se poskytují maximálně do výše 70 procent nákladu, nikoliv do 100 procent. To v podstatě zabraňuje řadě svazů, které nemají vlastní zdroje, o dotaci zažádat. Přitom podmínky pro poskytnutí dotace předem neporušují. V minulosti programy na činnost svazů, podle nás logicky, poskytovaly prostředky na 100 procent celkových nákladů.

3. Podmínka, že rozpočet se nesmí odchýlit o víc jak 10 %, a to pod sankcí nejen vrácení dotace, ale i pokuty, je pro činnost sportovní organizace naprosto nepřijatelná a likvidační. Sportovní činnost přináší situace, které strukturu čerpání rozpočtu zásadně mění. Nikdo se pod žádost s takovou podmínkou nemůže podepsat, i kdyby to byla tato jediná. Cožpak lyžaři při naplánované akci mohou předem vědět, zda nasněží či nenasněží? Může v soutěži vědět klub, zda postoupí či nepostoupí?

4. Nelze zpracovat nebo odevzdat novou žádost do pěti dnů, když její příprava trvá měsíce a je potřeba jí ve spolcích schválit příslušnými orgány. Proto se programy vypisují vždy v létě či nejpozději časným podzimem, aby sportovní organizace mohly zpracovat složité žádosti a odevzdat je nejpozději počátkem následujícího roku. Termíny, které paní ministryně nyní chce vypsat, jsou zcela mimo realitu.

5. Podle Zákona č. 115/2001Sb poskytuje podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Počínaje podzimem 2016 úředníci zcela nesprávně definovali Výnos MŠMT č. 23/2016 ze dne 9. listopadu. Tento Výnos je nezbytné směrem k financování sportu zrušit jako zcela irelevantní. Proč? Jeho zásady se z řady prokazatelných důvodů na financování sportu nevztahují, a proto je celý Výnos od samého počátku neplatný. MŠMT tak svým svévolným a nesprávně zvoleným postupem jednoznačně zejména ekonomicky, ale i morálně poškozuje sportovní prostředí a sportovní organizace.

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b